Dette livet og livet heretter

Allah har spesifisert plikter for både menn og kvinner. Alle må leve sine liv i denne verden etter Hans vilje og lov [sharia]. Denne verden er midlertidig og vil til slutt visne, mens det neste livet er evig. En klok visemann sa en gang at et menneske bør jobbe like hardt for denne verden i forhold til hvor lenge man skal bo her. På samme måte bør en jobbe like hardt for det neste livet i forhold til hvor lenge en skal bo der. Folk vil leve i denne verden rundt 100 år, mens i neste liv vil de leve for evig. En dag i det neste liv tilsvarer femti tusen år i dette livet. Tenk deg om før du nyter bare noen minutters haram i dette livet og hvor lenge straff du vil få i ditt neste liv.

– av Sh. Zulfiqar Ahmed (db)