Bør jeg skaffe meg kunnskap eller rikdom?

I denne verden vi lever i, alle ønsker å leve et suksessfullt liv. Det er to måter å oppnå dette på. Det ene er å samle på rikdom (maal) og det andre er å utføre gode gjerninger (a’mal). Begge er helt forskjellige. Akkurat slik rikdom er midlertidig, er respekten deretter.

Folk har respekt så lenge dem har rikdom, men når rikdom tar slutt så gjør også respekten. Men, den respekten som man får gjennom a’mal (gode gjerninger) er sannferdige og gir evigvarende respekt. Gode gjerninger former ens karakter og for å kunne utføre disse gode gjerningene man trenger å ha riktig og relevant form for kunnskap (‘ilm) som vil hjelpe en til å skille mellom rett og galt.

Så det betyr; for at en person skal kunne leve et liv av respekt og ære, er det helt nødvendig å tilegne seg ‘ilm (kunnskap).

En person spurte engang Ali (radiyallahu anh): “Bør jeg skaffe meg kunnskap eller rikdom (‘ilm eller maal)? Han svarte: Skaff deg ‘ilm (kunnskap), den har høyere verdi enn rikdom (maal) pga flere ting. Mannen spurte Ali (radiyallahi anh) om å utdype seg litt mer. Han sa:

1. ‘ilm er arvataker av profeter (alahi as sallam) mens rikdom er arvataker av fira’awn og qarun.

2. akkurat som en ‘ilm øker, så gjør også ens venner og de som ønsker seg vel, men på andre siden, når ens rikdom øke, så også gjør dine fiender.

3. Verdien av penger tar av over tid, mens verdien av ‘ilm øker over tid.

4. Du må alltid passe på din rikdom, mens din ‘ilm vil passe på deg.

5. Du vil alltid være redd for at noen kommer til å stjele din rikdom, men ingen kan stjele din ‘ilm, som er gravd trygt i ditt hjerte.

6. På dommedagen, Allah subhanahu wa ta’ala, vil spørre deg to spørsmål om din rikdom; hvordan skaffet du deg din rikdom? og hva brukte du din rikdom på?

7. På den andre siden, det vil bare bli stilt et spørsmål vedrørende din ‘ilm; Hvor mye praktiserte du på den?

8. Hvis du vil du kan skaffe deg rikdom med din ‘ilm, men du kan ikke skaffe deg ‘ilm med din rikdom.

8. En som er rik, han er destinert til å bli stolt, akkurat slik Fir’awn, som sa: Ana rabbokomol a’la (jeg er den ultimale herren)

9. ’ilm derimot øker din ydmykhet.