Be kun Surah Fathia i to siste fard rakat

For de av dere som ikke kan arabisk, så er tittelen slik: Be kun vers Fatiha (Første vers i Koran kalles for “åpningen”) i de to siste Fard (obligatoriske) rakat (antall bønn).

Det er ikke obligatorisk å be noe surah fra Koran etter surah Fatiha i de to siste rakat i bønnen. Dette gjelder kun fard bønn, også i maghrib-salah (bønnen ved solnedgang) men i Sunnah (frivillige og viktige bønn) så skal det resiteres vers fra Koran etter Surah Fatiha

Hentet fra Sunnipath, beklager for de som sliter med engelsk. Men det er egentlig det samme som jeg skrev over.

Question:

I understand that it is not wajib to recite al fatiha in the last two rakahs of a four rakah fard prayer. Does this apply irrespective of whether one is the imam or praying by oneself? Also, does this apply to the third rakah of maghrib?

Answer:

Walaikum assalam,

This applies to everyone, after the first 2 rakats of any fard prayer, if one did the wajib recitation in the first two rakats. This included the final rakat of Maghrib.

It is superior, however, to recite the Fatiha. See answer below

Wassalam,

Faraz Rabbani

The Obligatory Prayer:

Not reciting the Fatiha in the final two rakats

What is the ruling of reciting the Fatiha in the final two rakats of prayer?

Walaikum assalam,

In the Hanafi school, it is not necessary (wajib) to recite the Fatiha in the third and fourth rakats of the prayer. Rather, it is a

sunna to recite the Fatiha. The sunna is also fulfilled by saying the tasbihs (=saying SubhanAllah) three times.

This has been transmitted, by Ibn Abi Shayba in his Musannaf and others, from Ali, Abd Allah ibn Mas`ud, Ibrahim al-Nakha`I, and others, with sound chains of transmitters. Details may be found in I`la’ al-Sunan.

Abu Ishaq reported from both Ali and Abd Allah [ibn Mas`ud] that they said, “Recite in the first two, and do tasbihs in the last two.” (Musannaf Ibn Abi Shayba) That is, it is permitted to do so.

Reciting the Fatiha is Superior

Note, however, that reciting the Fatiha is superior, even though both are permitted.

In Non-Obligatory (Fard) Prayers One Needs to Recite the Fatiha in all Rakats

Note, too, that this is only in obligatory prayers. In one’s witr, sunnah, and voluntary (nafl) prayers, it is necessary (wajib) to recite in every rakat. [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]

Jeg vil snart legge ut en steg-for-steg veiledning til hvordan man ber, må bare først klarere dette med en imam om det er helt 100 % feilfri.