8 ting du bør å vite om Islam

Hazrat Hatem Asem var en student av Hazrat Shaqiq Balakhi. Hazrat Shaqiq spurt Hatem: Hvor lenge har du vært i mitt selskap? Hatem svate: I de siste 33 årene. Han spurte: Hva har du lært fra meg i denne perioden? Hatem svarte: Jeg har lært kun 8 ting! Hazrat Shaqiq ble overrasket og spurte: Du har ikke lært mer enn bare 8 ting på 33 år? Han svarte: Ja, kjære lærer, jeg har ikke lært noe mer enn kun 8 ting. Jeg vil ikke lyve! Shaqiq sa: Fortell meg hvilken åtte ting du har lært. La meg høre dem.

Hatem begynte:Første. Jeg så meg rundt og forsto at hver mann har kjærlighet til noe av hans hensikt og han lever med det til sin død. Når han går til graven så separer den gjenstanden fra han. Jeg grublet litt på disse ordene til Allah i Koranen: “Vi er for Allah og til han skal vi returneres”. Så jeg har omgjort gode gjerninger til min hensikt av kjærlighet. Og når jeg vil gå til graven vil jeg ikke bli separert fra de gode gjerningene, de vil følge meg til graven.

Andre. Jeg har grublet over følgende ord fra Allah: “Den som har frykt for majestet/storhet av sin Herre og avstår hans sjel fra lyst, paradiset er hans hvile sted”. Jeg har nå skjønt at disse ordene til Allah er sanne. Jeg har på mitt ytterste prøvd å undertrykke mine lyst og forbli fornøyd med å adlyde påbud av Allah.

Tredje. Jeg har sett rundt og ser at alle verdsetter en verdi for hva de eier av gjenstander. Så går jeg tilbake til disse ordene til Allah: “Hva som er med deg vil ende og hva som er med Allah vil være evig”. Så jeg begynte å gi til Allah uansett verdifull ting som falt i mine hender.

Fjerde. Jeg så meg rundt og så at alle setter tillit i sin rikdom, eiendom, sitt navn, sin berømmelse, sin ære og herlighet. Og fant ut at det er ingenting i dem. Så jeg så på følgende ord fra Allah: “Den mest ærefull av dere til Allah er den som er mest gudfryktig av dere” 49:13. Så jeg intenderte å akseptere guds frykt i livet mitt til jeg er æret av Allah.

Femte. Jeg så rundt blant folk og fant ut at de baksnakker og forbanner hverandre på grunn av misunnelse og hat, så jeg så på disse ordene til Allah: “Det er Jeg som distribuerer deres kost og losji blant dere i dette livet”. Så jeg ga opp misunnelse og hat og innså at kost og losji kommer fra Allah så sluttet å mislike folk.

Sjette. Jeg så i blant folk at de var utakknemlig til hverandre og til og med drepte hverandre så jeg fulgte følgende ord til Allah: “Det er djevelen som er din fiende så ta han som en fiende”. Så jeg tok djevelen som fiende og sluttet å ha fiendskap med folk.

Syvende. Jeg så blant folk og fant ut at alle søker etter sitt levebrød og for det degraderer seg selv og begår ulovlige ting. Jeg så på følgende ord til Allah i Koranen: “Det er ingen dyr på denne jord som Gud ikke sørger levebrød for”. Og jeg er en av de dyrene som Gud sørger levebrød for. Jeg fulgte pliktene bestemt av Gud og overlot min skjebne til Han.

Åttende. Jeg snudde meg til folket og fant ut at alle la sitt tro på noe skapt, noen i sitt rikdom, noen i sitt yrke, noen i sin industri og noen i sin gode helse. Og jeg så på følgende ord til Allah i Koranen: “Hvis man stoler på Gud og gjør seg avhening av Han. Er Gud nok for han”. Så jeg stolte på Gud og han er nok for meg.

Med det sagt av Hatem; Hazrat Shaqiq Balakhi utbrøt: Hatem, måtte Gud blomstre deg. Jeg har undersøkt Torah, Bibelen, Jabur (Salmene) og den Hellige Koranen og funnet at alle disse er bygd på disse åtte tingene. Han som følger disse åtte tingene praktiserer disse fire bøkene.

Denne ble skrevet i Imam Ghazali’s Ihya Ulumddin, Book of Worship Vol. 1 side 70. Dette er en bok for alle som søker etter kunnskap. Bør leses!

InshAllah

Kjære leser vi stoler mer på det skapte enn selve Skaperen. Det er gentling ikke lenge livet vårt består av. Det gjelder bare å holde ut. Det er enda vanskeligere hvis vår tro er for svak blir vi også svake. Ting blir ikke skapt av seg selv her, ingenting på denne jord er blitt skapt av seg selv, alt er skapt. Se rundt deg, har du noe som er blit skapt av seg selv? Det finnes ikke, alle materialene i denne verden er skapt av oss mennesker. All natur er skapt av Skaperen [Gud], selv vi mennesker!

Hovedsakelig gjelder disse åtte tingene med det å ha sterk tro på Gud [Allah]. Vi har ikke bestemt oss for å tro på Han bare i en liten grad men vi må sette vårt hele sanne tro på Han. Det er han som sørger for å gi oss alt i denne verden, vi kan kun takke Han for alt vi har fått. Det er ikke bare en ting han har gitt oss, selv denne dingsen du leser denne artikkelen med er egentlig fra Allah. Har vi sterk tro på at det er Allah som tar seg av alt, vil vi ikke være i vanskeligheter. Hvorfor var Sahaba [følges vennene til profeten swt] så suksessfulle? Jo, det er fordi de hadde så sterk tro på Allah hele tiden. Hver gang de trengte noe de ba 2 rakah [enheter] med bønn [salah] og ba Allah om det de trengte og det ble gitt på en eller annen måte til dem.

Ingen andre enn Allah vil gjøre deg suksess hverken i denne verden eller i livet heretter. Ikke gjør deg avhening av mennesker, men heller av Allah… og se livet ditt bli forandret.

Profeten (fred være med han) sa: Del kunnskapen du lærer selv. Bruk knappene under og del denne artikkelen med andre.

One thought on “8 ting du bør å vite om Islam”

  1. Subhanallah, det var en fantastisk historie. Måtte Allah swt. være fornøyd med alle troende. Ameen.

Det er stengt for kommentarer.