Hva er tegnene på Dajjal og hvordan kan vi beskytte oss mot denne fitna

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
Vi har skapt alt som på jorden er som pryd for den, og for å sette menneskene på prøve, hvem som handler best av dem.

Et av tegnene på dajjals fitna (prøvelsene av dajjal) vil være at menneskets oppmerksomhet vil bli rettet mot dette livets goder, fremfor livet etter døden. Menneskene vil gå etter materialismen fremfor å gå etter gode gjerninger. Dette er et kjennetegn på dajjals fitna. Folk vil bli opptatt av dette livet, fremfor det kommende livet. Hvert eneste menneske som vi ser i dag er opptatt av dette livet, hjertet er fylt med kjærlighet for dette livet. Deres oppmerksomhet er rettet mot dette livet, og ikke mot deres hjerter og deres indre.

Hvis vår oppmerksomhet blir på våre gode gjerninger, på vårt indre, på vårt hjerte, kun da vil vi klare å beskytte oss mot fitna av dajjal. Men, hvis våre dager og våre netter, vår ungdom og vår alderdom, er hele tiden i bekymringen på hvordan vi kan tjene mest mulig og eie mest mulig, da blir vi fanget i dajjals fitna. Det handler for oss ikke bare å gjøre gode gjerninger, men å bli et ordentlig menneske, et menneske som har forlatt innvendige og utvendige synder, et menneske som har gjort sin tazkiyatul nafs. Det er hva alt handler om. Utvikle god oppførsel (akhlaq) og karakter (adab) i oss selv. Ikke lyve, ikke banne, ikke såre andre, ikke bedra, ikke baksnakke, være rettferdig, hjelpe andre, ikke være arrogant og hovmod. Ta ut kjærligheten av dunya fra våres hjerter og fylle det hjertet med kjærlighet for Allah subhanahu wa ta’la og Rasulullah sallallahu alahi wa sallam.

Den personen som kun kommer til å være opptatt av dette livet, den personen kan aldri klare å beskytte seg mot dajjals fitna. Det er ikke uten grunn surah kahf er beskyttelse mot fitna av dajjal fordi i den surah vi får ledetråder, tegn og hinter på hva, hvem, og hvorfor. Den surah har en link med den tiden vi lever i nå. Den surah har en link med dajjals fitna og hvordan vi kan beskytte oss mot den. Allah subhanahu wa ta’ala har fortalt oss alt som vi trenger å vite i denne surah, om hvordan vi kan beskytte oss mot fitna av dajjal slik at vi kan forstå hva denne fitna går ut på.

De personer som er dypt fanget i dajjals fitna, de har ikke ro i sine liv, livene deres er fylt med problemer og bekymringer, dette er tegn på at disse personene er fanget i dajjals fitna. Og, de personer, uavhengig av miljø og omstendigheter har fylt livet sitt med ‘ilm og dhikr, taqwa og sunnah, slike personer lever et fredfullt liv til tross for all kaoset som er rundt dem. Alle problemer og bekymringer som vi ser i verden i dag, disse er relatert til dajjals fitna.

Kriteriet for å beskytte seg selv mot fitna av dajjal er kamil itteba e shariat o sunnat. Å følge sunnah (sedvanen til Rasulullah sallallahu alahi wa salam) og shariah (Allahs lover og regler) fullstendig. Komplett. Allah subhanahu wa ta’ala vet om våre intensjoner. Allah subhanahu wa ta’ala vet, om vår største bekymring er å tjene mest mulig penger, eller om vår største bekymring er å få mest mulig taqwah. Hva bekymrer oss mest, Allah subhanahu wa ta’ala vet det. All ondskapen vi ser rundt oss i dag er pga dajjals fitna De rike, blir rikere, og de fattige blir fattigere. Fitna av dajjal er ikke noe shaytani, jinn og spøkelse, en som har 7 armer, med to horn, lange negler og plutselig tar deg. Fitna dajjal er et system, en levemåte, en tankegang, pr i dag er hele verden fanget i denne fitna.

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا Og for å advare dem, som sier: «Allah har lagt seg til barn.» مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ De har ingen kunnskap om dette, heller ikke deres fedre. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًاEn svær ting er det som kommer fra deres munn, de taler intet annet enn løgn! En fitna som startet fra de folk som tok doktrinen av at Allah har en sønn, og fra disse nasjonene denne fitna sprer seg over hele verden, og verre og verre vil det bli. Helt til kaoset har nådd sin klimaks, det er da dajjal personlig vil dukke opp. Vi har yaqeen (sikkerhet) på det vi ser, men vi har ikke yaqeen på al-ghaib, det usette. Vi har øynene våre på asbaab (midlene) og på makhlooq (skapningene), våre øyne er ikke på Allah subhanahu wa ta’ala som al-khaliq (skaperen). Vi er opptatt av denne verden, vi er ikke opptatt av gode gjerninger (a’male saleeh), alt dette er fitna av dajjal.

. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا Men se, en gang vil Vi gjøre alt som på den er til øde ørken. Kjærlighet for dunya fører til at man blir fanget i dajjals fitna, men hvis vi begynner å fokusere mer på våres hjerter, gjennom gode gjerninger( a’males aleeh), forlate synder, unngå synder, adoptere taqwa, følge sunnah, dhikr-e-kaseer, resitere daglig quran, salawat, istghfar, være i et godt selskap (kunu ma’as-sadiqeen), gjøre khidmat av deen, studere deen, forstå deen, få følelsene av deen, det er kun da vil kan klare å beskytte oss mot fitna av dajjal.

I dag kan vi ikke si det mer klart og tydelig enn som følger: Den som ønsker å beskytte seg mot fitna av dajjal må redde seg selv og sine barn fra hver eneste levemåte, levestil og livsstil som den moderne vesten kommer med. Og, gjøre seg selv og sine barn i ifølge sunnah (levemåten og sedvanen), til Sayyidina Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam. Det er dette som trengs fra vår side, hvis vi ønsker å ha noe som helst håp om beskyttelse mot fitna av dajjal. Mer klarere enn dette kan det ikke utrykkes.

I dag bør vi alle gjøre en sterk niyya, ‘O Allah, jeg er lei av å leve et syndefullt liv, jeg er lei av å leve et hyklers liv, jeg er lei av å leve et dobbelt liv, O Allah, jeg vil, jeg virkelig vil forlate alle synder som jeg gjør, alle innvendige og alle utvendige synder som jeg gjør, O Allah aksepter denne intensjonen fra meg i dag, Insha’Allah hvis vi gjør en slik intensjon vi vil klare å beskytte oss mot dajjals fitna, Ameen.

Utdrag fra Tafsir av Surah Kahf og Fitna av Dajjal av Shaykh Khalil-ur-Rahman Sajjad Nomani (db).

Hva er sunnah og hvordan følger vi det

Når vi ber vår salah, da er det en person som leder bønnen, er imam, mens de andre er muqtadee, de følger imamen. Muqtadee er pliktige til å gjøre det som imamen gjør. Hvis imam er i qiyam de må være i qiyam. Hvis han er i ruku’, de må også være i ruku’. Hvis imam er i sadjah, de må også være i sadjah. Hvis imam gjør sadjah-sahw, de må gjøre sadjah-sahw. Hvis de følger imam, deres salah vil bli akseptert. Hvis de ikke følger imam, deres salah vil ikke bli akseptert.

Hvis vi forstår dette eksempelet, da bør vi også vite at Sayyidina Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam er imam for hele livet vårt. Hele livet vårt er som salah, ‘ibadah (tilbedelseshandlinger) og Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam er vår imam. Hvis vi gjør alt i følge sunnah (sedvanen) Sayyidina MuhammadurRasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam, Allah subhanahu wa ta’ala vil akseptere våre handlinger. Hvis vi vil ikke følge sunnah, Allah subhanahu wa ta’ala vil forkaste våre ‘amaal.

Hvis vi gjør alt i følge sunnah, det vil bli ‘ibadah. For eksempel hvis vi spiser i følge sunnah, det vil bli ‘ibadah, hvis vi sover i følge sunnah, det vil bli ‘ibadah, selv om vi tilbringer tid med våre familier i følge sunnah, det vil bli ‘ibadah, selv om vi går på toalettet i følge sunnah, det vil bli ‘ibadah.
Allah subhanahu wa ta’ala har fortalt oss i quran al kareem مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ
den som adlyder profeten sallallahu alahi wa sallam har i realiteten adlydet Allah subhanahu wa ta’ala. Det at vi adlyder Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam gjør at vi også adlyder Allah subhanahu wa ta’ala. I et annet vers av quran وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمً Den som adlyder Allah og Rasulullah sallallahu alahi wa sallam vil visselig vinne stor seier. Dvs. får suksess i dette livet og i det neste.

Hvis vi ønsker å se vår nærhet (vår qurb) til Allah subhanahu wa ta’ala, måten vi ser det på er å se på hvor mye sunnah av Rasulullah sallallahu alahi wa sallam vi har i våres liv. Hvis vi har fullstendig sunnah i våres liv, det betyr at Allah subhanahu wa ta’ala elsker oss. Når vi gjør hver minste handling i følge sunnah til Rasulullah sallallahu alahi wa sallam det er et tegn på at Allah subhanahu wa ta’ala elsker oss.

Å følge sunnah til Rasulullah sallallahu alahi wa sallam er ikke vanskelig. Det er veldig lett. Vi kan klare det. For eksempel, vi spiser mat flere ganger om dagen. Vi sover hver dag. Vi går på toalettet flere ganger om dagen. Vi skifter klær hver dag. Vi bruker tid med våre barn og familier hver dag. Vi går på jobb hver dag. Vi går på skole hver dag. Vi tar transport hver dag.
Vi forlater og entrer huset hver dag. Det betyr at vi gjør noen ting i livet, hver eneste dag.

Normalt vi kan si at det er mellom 12-15 ting som vi gjør til daglig. Vi bør alle lære fra ‘ulema hvordan vi gjør disse tingene som vi gjør til daglig i følge sunnah måten. Hvordan spise i følge sunnah. Hvordan sove i følge sunnah. Hvordan entre huset i følge sunnah. Hvordan gå ut av huset i følge sunnah. Hvordan gå på toalettet i følge sunnah. Hvordan skifte klær i følge sunnah.

Hvis vi lærer oss disse 12-15 tingene som vi gjør til daglig, og vi begynner å praktisere på disse sunnah, det vil bety at 50% av våre daglige handlinger vil bli i følge sunnah. De resterende 50% er ting som vi gjør av og til i livet. For eksempel vi reiser av og til. Vi besøker venner og bekjente av og til. Det kan være ting vi gjør noen gang i løpet av en uke, det kan være noen ting vi gjør en gang i måned, eller et par ganger i året og kanskje bare en gang i livet. Alle disse tingene gjør vi av og til, men de tingene som vi gjør hver eneste dag, de bør vi i det minste gjøre i følge sunnah. Da vil alle handlingene som vi gjør i vårt daglige liv bli i følge sunnah.

Det som er så spesielt med å følge sunnah i det daglige livet, er at bare det å gå på toalett i følge sunnah måten, vi vil få ajjar for det. Det er ikke slik at vi sitter på mosallah, resiterer quran, at bare dette er definisjon på ‘ibadah. Hva enn vi gjør i følge sunnah til Sayyidina Mustafa sallallahu alahi wa sallam er også ‘ibadah. Selv om vi spiser, vi sover, vi holder på snakke med hverandre, eller hva enn vi gjør, alt dette vil bli ‘ibadah, hvis vi gjør disse handlingene i følge sunnah måten.. Det betyr at hele livet til en mo’min kan bli ‘ibadah hvis han eller hun gjør alt i følge sunnah.

Det å følge sunnah bringer med seg et hav av glede. Vi bør bli helt gale etter sunnah. Sahabah radiyallahu ’anhum ajma’een var helt gale etter sunnah. Det å følge sunnah bør ikke være noe vi har på siden, det bør være en viktig aspekt og et stort tema i våres liv. Det at vi er en del av ummah til Sayyidina Rasulullah sallalahu alahi wa sallam er en viktig funksjon og vår eneste identitet.

Det er en ajib ironi at vi følger sunnah til vestlige filmstjerner, indiske bollywood stjerner og engelske fotballstjerner, men det å følge sunnah til verdens beste skapning, Sayyidina Awwalin wa Aakhireen Khatme Nabiyeen Rahmatulil ‘Alameen MuhammaduRasulullah sallallahu ’alahi wa sallam, er noe vi sjelden følger. Om vi bare innså den sanne verdien sunnah til verdens beste skapning har, vi hadde i dag vært hans sanne ummati.

Vi har undervurdert styrken som sunnah (personligheten og sedvanen) til Sayyidina Rasulullah sallallahu ’alahi wa sallam bringer med seg. Allah subhanahu wa ta’ala sier i quran al kareem
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
Si: Om dere elsker Allah, så følg meg, og Allah vil elske dere, og tilgi deres synder. Denne ayah forteller oss at det det å følge fotsporene til Sayyidina Rasulullah sallallahu ’alahi wa sallam gir oss to fordeler.
Den ene fordelen som vi får gjennom itteba-e-sunnah er يُحْبِبْكُمُ اللّهُ det vil si at når Allah subhanahu wa ta’ala elsker oss da oppnår vi Allahs qurb (nærvær). Den andre fordelen som vi får gjennom itteba-e-sunnah er وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Allah subhanahu wa ta’ala tilgir våre synder. Vi får Allahs maghfirah.

Nabi-e-Karim sallallahu ‘alahi wa sallam er en ideal, en modell, et eksempel, en veileder, en guide; som vi burde herme, imitere og etterligne, dette er hva som kalles for أُسْوَةٌ . Herme og imitere er et ord som brukes for å følge noe som er zhair (utvendig). Etterligne betyr å utforme, mønstre og utvikle seg etter noen innvendig (batin). Så, vi skal følge både zhair og batin aspektet av Sayydina RasoolAllah sallallahu ‘alahi wa sallam.

Zahiri sunnah (utvendig sunnah) vil si å se ut som Rasulullah sallallahu alahi wa sallam, det å gå i følge sunnah, det å spise i følge sunnah, det å sitte i følge sunnah, gå med klær i følge sunnah, alt dette er utvendig sunnah og er lett å praktisere fordi man kan lese om disse i bøker eller spørre om disse fra ‘ulema.

Batini sunnah (innvendig sunnah) vil si Haya (skyhet), Sabr (tålmodighet), Shukr (takknemmelighet), Tawadhu (ydmykhet), Ikhlas (oppriktighet) det vil si ikke være sjalu, ikke være grisk, ikke ha ulovlige lyster, ikke være arrogant, ikke være sur og sinna, alt dette er sunnah som er relatert til vår batin (vårt indre) og disse er veldig vanskelig å følge.

Måten en person kan få disse sunnah i livet sitt er gjennom dhikr-e-kaseer og tazkiyatul-nafs slik at man oppnår noe som heter nafsul mutmainna og qalbun saleem og der er da disse batini sunnah vil komme i våres liv.

Allah subhanau wa ta’ala sier: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ I Rasululah sallallahu ‘alahi wa sallam har dere hatt et perfekt eksempel, لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
for den som setter sitt håp til Allah og den ytterste dag, og stadig kommer Allah i hu. Denne ayah forteller oss at dhikr og sunnah har et forhold til hverandre. Det er en link mellom dhikr og sunnah. Fordi hvem er det som kommer til å bli tiltrukket av sunnah? Hvem er det som vil finne sunnah vakker? Jo, den som kommer til å gjøre وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا som også kommer til å følge أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
Det vil si at den personen som gjør dhikr-e-kaseer får sunnah i sitt liv. Mer og mer dhikr vi gjør, jo mer og mer sunnah vil vi få i våres liv, og jo mer og mer sunnah vi vil følge, jo mer og mer dhikr vil vi gjøre. En annen spesiell ting med å følge sunnah er at det fører til النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. Hvordan? النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ er det den personen som har som har klart å forlate alle synder.
وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ Hold dere unna synden, den åpenbare og den skjulte.
Men, å forlate samtlige synder er ikke i vår kapasitet. Selv etter ramadan vi har ikke den kapasiteten. Selv etter hajj vi har ikke den kapasiteten. Hvorfor? fordi vi kan etter beste evne kanskje forlate 90 % synder, men vi kan ikke på egenhånd forlate 100 % synder. De siste 10 % eller 5 % av syndene er det Allah subhanahu wa ta’ala som tar ut av. Spørsmålet er hvordan vil dette skje? Jo, måten dette vil skje på er å gjøre seg selv til en person som Allah subhanahu wa ta’ala elsker. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ Vi tiltrekker Allahs rahmah gjennom Itteba-e-sunna. Når Allah subhanahu wa ta’ala elsker en person, Allah subhanahu wa ta’ala tar den personen ut av synder og gir den personen النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.

Hver en av oss vil til jannah og vi alle ønsker å få et hus i jannah nær nabolaget til Rasulullah sallallahu alahi wa sallam. Men, hvordan kan vi nå et slikt mål? hvordan kan vi få dette til?
مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ Den som gjenoppliver min sunnah, elsker meg, og den som elsker meg, vil være i jannah sammen med meg (mehfoom). Fortalt av At-Tabrani (saheeh).
I en annen hadith klassifisert som hasan (godkjent) i følge Hafiz ibn Hajar (rahimahullah). Berettet av ‘Abdullah ibn ‘Abbas (Radiyallahu ‘anhu) og Abu Hurayrah (Radiyallahu ‘anhu) og rapportert av Imam al-Bayhaqi (rahimahullah) i hans bok Kitab al-Zuhd. أُمَّتِي فَسَادِ عِنْدَ بِسُنَّتِي تَمَسَّكَ مَنْ Den som holder fast på min sunnah (min vei, min veiledning, min praksis, min lære) når min ummah blir korrupt (når det vil bli korrupsjon i min ummah), شَهِيدٍ مِائَةِ أَجْرُ فَلَهُ vil få belønning lik 100 martyrer (mehfoom). En mor elsker sin sønn veldig mye. Hvis noen sier til henne, her har du et bilde av sønnen din, kan du kaste det bildet i ilden? Hun vil si: Hva er det du sier, det er bilde av min sønn. Jeg kan aldri gjøre noe slikt. Nå, hvis en mor kan elske sin sønn så mye, at hun ikke er villig til å kaste et bilde av sin sønn i ilden. Nå, hva tror dere, Allah subhanahu wa ta’ala som elsker sin Rasulullah sallallahu alahi wa sallam så mye, på dommedagen, tror dere at Han subhanahu wa ta’ala kommer til å kaste noen i ilden som kommer med et bilde av Rasulullah sallallahu alahi wa sallam. Dvs. ser ut som Rasulullah sallallahu alahi wa sallam. Levde livet sitt i følge sunnah til Rasulullah sallallahu alahi wa sallam. Det er noe for oss å reflektere
«Sunnah er som Noahs Ark. Den som går ombord på den, blir velsignet, og den som nekter, blir druknet». – Imam Malik Rahimullah

«Sunnah er som himmelen, alltid med deg, for veiledning, se til den». – Shaykh Kamaluddin Ahmed

Må Allah subhanahu wa ta’ala gi oss tawfiq til å følge utvendig og innvendig sunnah og dekorere oss fra topp til tå med sunnah, Ameen.

Allahs Mesterverk

Et perfekt eksempel
Sayyidina RasoolAllah sallallahu ‘alahi wa sallam er så komplett og så perfekt at Allah subhanahu wa ta’ala sier i Quran Al Kareem لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ I Rasulullahi sallallahu ‘alahi wa sallam har dere hatt et perfekt eksempel. Det er ingenting som er mer vakkert i hele universet, enn sunnah til profeten sallallahu ‘alahi wa sallam.

Mesterverket til en arkitekt
Hvis det er en arkitekt og du tenker: “jeg trenger en arkitekt som kan designe huset”. Så du går til den arkitekten og sier: “jeg ønsker at du designer mitt hus, men kan du vise meg din portefølje over alle de husene du tidligere har designet”. Så den arkitekten vil si: “okay , jeg har designet dette huset her, dette huset her og dette huset her, men hvis du virkelig vil se mitt mestervek som arkitekt, så ta en titt på dette. Ser du det bygget der, på det bygget har jeg brukt min kapasitet, kompetanse, evne, dyktighet, ferdighet, ekspertise og talent og det er derfor det bygget der er mitt største mesterverk”.

På akkurat samme måte, Allah subhanahu wa ta’ala er arkitekten, skaperen av hele universet, og i den tiden vi lever i nå, folk elsker å prate om Islam og vitenskap, “å vitenskap er bare helt utrolig, se på menneskekroppen, se på hjertet, se på leveren, se på nyrene, se på cellene eller se på universet, se på stjernene, se på galaksene, se på melkeveien, se på det sorte hullet”. Uten tvil, alt dette er Allah subhanahu wa ta’alas skapelsesverk, som er helt ubeskrivelige om det er snakk om en celle i en menneske kropp eller om det er snakk om en galaksene i universet.

Men, uansett hvor utrolig den menneskelige kroppen er eller hvor utrolig selve universet er. Den mest utroligste tingen som Allah subhanahu wa ta’ala har skapt og som er Allah subhanahu wa ta’alas eget mesterverk, det er sunnah til Sayyidina MuhammadurRasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam, som er mer utrolig og er mer perfekt enn menneske kroppen og som er mer utrolig og er perfekt enn hele universet.

Selve mesterverket til Allah subhanahu wa ta’alas er funnet i hver eneste sunnah av profeten sallallahu alahi wa sallam. Nå er spørsmålet, hvem kommer til å finne denne sunnah vakker? Fordi mange av ser ikke på sunnah som noe vakkert. Vi synes moteklær, bollywood, hollywood og fotballkamper er mer vakkert, fordi vi har laget vår egen aqli konsept over hva som defineres som vakkert.

Et designer merke
Vi har mistet sunnah konseptet av skjønnhet ved å bytte det mer andre konsepter av skjønnhet som mote, trend, design og kjente merker. Vi bør se på sunnah som et designer merke. Noen folk er slike at dem liker å gå bare med merkeklær. For ikke å nevne kjente merke biler, som Mercedes og BMW. Allah subhanahu wa ta’ala lagde også et designer merke og kalte det merke for sunnah. Den personen som kommer med stempelet av sunnah på dommedagen, Allah subhanahu wa ta’ala vil bli fornøyd med den personen.

I et vers i Quran Al Kareem, Allah subhanahu wa ta’ala forteller oss hvem som kommer til å se på sunnah som noe vakkert. Det er den personen som har يَرْجُو اللَّهَ den om setter sitt håp til Allah, ser frem til å møte Allah وَالْيَوْمَ الْآخِرَ og ser frem til den ytterste dag som er dommedagen, og til slutt
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا og stadig kommer Allah i hu. Her ser vi en link mellom dhikr-e-kaseer og itteba-e-sunnah, det er kun den personen som gjør dhikr-e-kaseer som også kommer til å gjøre itteba-e-sunnah.

En samtale mellom en student og Mufti Kamaluddin Ahmed (db)
En gang under i’tikaf i Chicago i 2004 en ung mann kom til Shaykh Mufti Kamaluddin Ahmed (damat barakatuhum). Han ville sitte med han litt privat siden han var veldig bekymret. Han hadde ikke full sunnah enda så han sa til Mufti Kamal: “jeg er veldig bekymret” og Mufti Kamal sa: “hvorfor?” Han sa: “jeg gjør det ikke så bra med min dhikr. Jeg er ikke regelmessig med min dhikr, mange ganger jeg gjør ikke min daglige dhikr, så jeg føler meg veldig dårlig. Så Mufti Kamal sa: “okay..” Men, så sa den unge mannen: “jeg tror jeg vet grunnen til hvorfor jeg ikke gjør dhikr” Så Mufti Kamal tenkte: “for en briljant student, som forteller sykdommen, men vet også kureringen på sykdommen, så hva skal han med meg?”. Så den unge mannen forklarte grunnen: “sykdommen er at jeg klarer ikke å fokusere når jeg gjør dhikr så jeg forsømmer min dhikr, men jeg vet årsaken. Så Mufti Kamal sier: “okay, hva tror du årsaken kan være?” Den unge mannen sa: “årsaken er at jeg følger ikke sunnah og det at jeg ikke følger sunnah gjør at jeg ikke gjør min dhikr “. Så, til slutt sa han: “shaykh, gjør dua’ for meg slik at jeg kan gjøre mer itteba-e-sunnah”. Det var godt tenkt av den unge mannen, men Mufti Kamal forklarte for han: “hør her, realiteten er at du må gå den andre veien rundt”.

Linken mellom dhikr og sunnah
Allah subhanau wa ta’ala sier: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ I Rasululah sallallahu ‘alahi wa sallam har dere hatt et perfekt eksempel, لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًاfor den som setter sitt håp til Allah og den ytterste dag, og stadig kommer Allah i hu. Denne ayah forteller oss at dhikr og sunnah har et forhold til hverandre. Det er den personen som kommer til å gjøre وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا som også kommer til å følge أُسْوَةٌ حَسَنَةٌDet er den personen som gjør dhikr-e-kaseer som kommer til å få sunnah i sitt liv.