Hvordan bli under Allahs observasjon

Når Sayyidina Mosa alahissallam fikk beskjed fra Allah subhanahu wa ta’ala om å gå til Firaoun da ble Mosa alahissallam litt redd.

Så Allah subhanahu wa ta’ala fortalte dem:
  لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَ
Han subhanahu wa ta’ala sa: «Frykt ikke! Jeg er med dere, og Jeg hører og ser. لَا تَخَافَا så ikke bli redd.

Mosa og haroun alahissallam dere trenger ikke å bli redde. 
إِنَّنِي مَعَكُمَا jeg er med dere begge مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَ jeg hører og jeg ser hva han (Firaoun) gjør med dere.

Det betyr at Allah subhanahu wa ta’ala ser alt og Allah subhanahu wa ta’ala hører alt og Han er med oss. I et annet vers Allah subhanahu wa ta’ala sier: 
 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
Han subhanahu wa ta’ala er med dere hvor dere enn er. Allah ser hva dere gjør.

Det er en historie om en far som holdt på å gå en tur med sin 9 år gamle sønn. På veien lå det en drue hage. Disse druene var modne og så svært saftige ut. Så far tenkte ’la meg plukke noen druer herfra’ men samtidig var han redd for å bli oppdaget. Fordi eieren av hagen kunne være like i nærheten og hvis han ble tatt da vil han bli straffet for det.

Så han fortalte sin sønn ’stå her på veien og hvis noen kommer bare rop på meg. Jeg går inn i hagen for å ta meg noen druer’. Så han gikk inn i hagen, men før han fikk plukket noen druer sønnen hans ropte: ’ya aziz, ya aziz ahadun ya raana’. ’O far, o far, noen ser på oss, noen ser på oss’ så far ble redd og kom raskt tilbake.

Når han kom tilbake så spurte han sønnen: ’hvem så oss?’. Sønnen svarte: ‘ingen fra menneskene så oss, men skaperen av menneskene så på oss’. Allahuakbar kaabira. Dette viser hva slags iman denne gutten hadde fordi han visste at Allah subhanahu wa ta’ala ser hele tiden.

Allah subhanahu wa ta’ala ser alt og Allah subhanahu wa ta’ala hører alt, så hva enn vi gjør Allah subhanahu wa ta’ala ser det og Allah subhanahu wa ta’ala hører det. Så vi bør alltid føle at vi hele tiden er under Allahs observasjon.

Bør jeg skaffe meg kunnskap eller rikdom?

I denne verden vi lever i, alle ønsker å leve et suksessfullt liv. Det er to måter å oppnå dette på. Det ene er å samle på rikdom (maal) og det andre er å utføre gode gjerninger (a’mal). Begge er helt forskjellige. Akkurat slik rikdom er midlertidig, er respekten deretter.

Folk har respekt så lenge dem har rikdom, men når rikdom tar slutt så gjør også respekten. Men, den respekten som man får gjennom a’mal (gode gjerninger) er sannferdige og gir evigvarende respekt. Gode gjerninger former ens karakter og for å kunne utføre disse gode gjerningene man trenger å ha riktig og relevant form for kunnskap (‘ilm) som vil hjelpe en til å skille mellom rett og galt.

Så det betyr; for at en person skal kunne leve et liv av respekt og ære, er det helt nødvendig å tilegne seg ‘ilm (kunnskap).

En person spurte engang Ali (radiyallahu anh): “Bør jeg skaffe meg kunnskap eller rikdom (‘ilm eller maal)? Han svarte: Skaff deg ‘ilm (kunnskap), den har høyere verdi enn rikdom (maal) pga flere ting. Mannen spurte Ali (radiyallahi anh) om å utdype seg litt mer. Han sa:

1. ‘ilm er arvataker av profeter (alahi as sallam) mens rikdom er arvataker av fira’awn og qarun.

2. akkurat som en ‘ilm øker, så gjør også ens venner og de som ønsker seg vel, men på andre siden, når ens rikdom øke, så også gjør dine fiender.

3. Verdien av penger tar av over tid, mens verdien av ‘ilm øker over tid.

4. Du må alltid passe på din rikdom, mens din ‘ilm vil passe på deg.

5. Du vil alltid være redd for at noen kommer til å stjele din rikdom, men ingen kan stjele din ‘ilm, som er gravd trygt i ditt hjerte.

6. På dommedagen, Allah subhanahu wa ta’ala, vil spørre deg to spørsmål om din rikdom; hvordan skaffet du deg din rikdom? og hva brukte du din rikdom på?

7. På den andre siden, det vil bare bli stilt et spørsmål vedrørende din ‘ilm; Hvor mye praktiserte du på den?

8. Hvis du vil du kan skaffe deg rikdom med din ‘ilm, men du kan ikke skaffe deg ‘ilm med din rikdom.

8. En som er rik, han er destinert til å bli stolt, akkurat slik Fir’awn, som sa: Ana rabbokomol a’la (jeg er den ultimale herren)

9. ’ilm derimot øker din ydmykhet.