Dem som Allah har velsignet: Profetene, de sannferdige, martyrene og de rettskafne

Quran Al Kareem
Allah subhanahu wa ta’ala sier i Quran Al Kareem  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ Dere som tror! Vis gudsfrykt, og hold dere til de sannferdige!  Hvem er siddiqeen og sadiqeen? det er de folk som Allah subhanahu wa ta’ala har fortalt oss om i quran al kareem at vi må gjøre dua’ om at Allah subhanahu wa ta’ala veileder oss til dem. Faktisk i vår deen det er fire kilder til hidayah (veiledning). Den første kilden til hidayah er nabiyeen og gjennom dem lærer vi quran al kareem og sunnah til Nabi-e-Karim sallallahu ‘alahi wa sallam. Den andre kilden til hidayah er siddiqeen. Den tredje kilden til hidayah er shuhadah og den fjerde kilden til hidayah er saliheen.  Hvorfor? jo fordi Allah subhanahu wa ta’ala har fortalt oss i quran om å gjøre dua’ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ led oss på den rette vei. Hvilken vei? صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ Deres vei, som Du har beredt glede (velsignet). Det er en vei av folk. Det er en vei av spesiell type gruppe folk. Det er en vei av folk som har etterlatt sine fotspor. Allerede i første siden av Quran Al Karem Allah subhanahu wa ta’ala sier at dette er ikke bare en bok, det er også en vei og den veien har folks fotspor på den. الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ  det er de folk som Allah subhanahu wa ta’ala har velsignet. Hvem er disse folkene? Svaret får vi i Surah Nisa (kapitel 4) i vers 69 hvor Allah subhanahu wa ta’ala sier: الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ  dem som Allah har beredt glede (velsignet), profetene, de sannferdige, martyrene og de rettskafne. Disse spesielle typer gruppe folk som er  النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ  det er 4 type gruppe folk som Allah subhanahu wa ta’ala nevner her. Linken mellom verset الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ som er i surah Fatiha (som vi daglig leser i salah) og verset  الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم som er i Surah Nisa viser oss at Quran Al Kareem er en slik bok at et vers av quran ofte forklares av et annet vers av quran.

Hidayah
Hidayah 
kommer fra folk. Hidayah kommer ikke bare fra bøker. Hidayah kommer ikke bare fra ord.  Selv om det er kalamullah og kalam e rasulullahi sallallahu ‘alahi wa sallam. Hvis vi prøver å forstå quran uten folkene av quran. Hvis vi prøver å forstå quran uten mufasireen. Hvis vi prøver å forstå hadith uten muhaditheen. Hvis vi prøver å forstå quran uten de folk som har forvandlet sine liv og lever sine liv i henhold til quran, vi vil ikke få hidayah fra quran. Fordi Allah subhanahu wa ta’ala i begynnelsen av quran sier:   ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَDette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige. Quran Al Kareem er ikke en bok hvor veiledninger er basert kun på bøker eller ord. Quran Al Kareem er ikke en bok hvor man får veiledning basert kun på en persons aql (egen tankegang). En persons veiledning vil være basert på en persons taqwa (gudfryktighet).  هُدًى لِّلْمُتَّقِين den veileder de gudfryktige. Hvordan vil en person få taqwa? jo det svaret får man i Surah Tawbah (kapitel 9 og vers 119) hvor Allah subhanahu wa ta’ala sier: اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ Vis gudsfrykt, og hold dere til de sannferdige! Det betyr  at Quran er Hidayah for هُدًى لِّلْمُتَّقِين de folk som har Taqwa (de som frykter Allah) og hvordan vi får denne taqwa er gjennom وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِين ved å være i selskap med sadiqeen (de sannferdige). Det viser oss også at vår deen er av folk. Allah subhanahu wa ta’ala sier i quran الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ  dem som Allah har beredt glede (velsignet), profetene, de rettferdige, martyrene og de rettskafne. Enhver som prøver å si til deg at alt du trenger er quran og hadith, de tar feil. De går imot quran. Hvordan? fordi de sier til deg at alt du trenger er quran og hadith og ingenting annet, men Allah subhanahu wa ta’la sier i quran الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ at vi trenger folk for å bli veiledet på den rette vei. Uten folk av quran og uten folk av hadith vi kan ikke komme på siratal mustaqeem. Den rette vei er en vei av folk. Uten sidiqeen og saliheen vi kan aldri komme på Sirat Al Mustaqeem fordi Allah subhanahu wa ta’la definerer Sirat Al Mustaqeem (den rette vei) i quran al kareem som veien til النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ  profetene, de sannferdige, martyrene og de rettskafne. Nabiyeen har alle forlatt denne verden, shuhadah har per definisjon også forlatt denne verden, så det er bare to typer gruppe folk som er igjen i denne verden helt til dommedagen, og disse er siddiqeen og saliheen.

Sirat al Mustaqeem
Når vi resiterer surah fatiha i salah og følgende dua’ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ led oss på den rette vei. Det er veien til nabiyeen, sidiqeen, shuhadah og saliheen. Når vi resiterer dette verset vi sier egentlig: o Allah led oss på den rette vei, veien til dine velsignede profeter ambiyah alahissalam, dvs. alle av dem, veien til alle ambiyah alahissalam fra Adam alahissalam, Nuh alahissalam, Yusuf alahiassalam, Yunus alahissalam, Sulaiman alahissalam, Dawoud alahissalam, Ayoub alahissalam, Saleh alahissalam, Ibrahim alahissalam, Lut alahissallam, Mosa alahissalam, ‘Isa alahiassalam og Sayyidina Awwalin wa Aakhireen Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alahi wa sallam. Deretter veien til siddiqeen (de sannferdige). Hvem er dem? Jo, det er de mest oppriktige etterfølgere av profetene alahissallam, og i vår ummah det er as Siddique al Akbar Sayyidina Abu Bakr As Siddique radiyallahu ’anh, Dvs. alle sahabah e akram radiyallahu ’anhum ajma’een (profeten sallallahu alahi wa sallam sine sanne etterfølgere). Aaqida (doktrine) av Ahle Sunnah Aal Jam’ah er at alle Sahabah er siddiqeen, ikke at noen av dem er siddiqeen og noen av dem er saliheen, nei det er ikke slik. Samtlige sahabah e akram radiyallahu ’anhum ajma’een er siddiqeen.

Surah Fatihah
Hva var det vi resiterte i Surah Fatihah? اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ o Allah veiledet oss til veien til alle Ambiyah alahissalam, alle Sahabah radiyallahu ’anhum ajma’een, alle martyrer (eksempel på dette er kona til firawn, Asia alahissalam som døde på iman). Shuhadah er alle de som elsket Allah subhanahu wa ta’ala så mye at dem var villige til å gi opp sine liv for deen, og veiled oss til alle saliheenSaliheen er de rettskafne, de fromme, de oppriktige, de rettferdige og disse folkene eksisterer selv i vår tid. Til og med Siddiqeen eksisterer i vår tid, men det er veldig få av dem, kanskje 1 av 1000, det at det er få av siddiqeen i nyere tid kommer i surah waqiah وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ men få fra de senere.

Siddiqeen og Saliheen
I alle tider har det eksistert noen siddiqeen, ingen tider vil være tom for siddiqeen, men det blir mindre og mindre av dem over tid. Saliheen derimot er det flere av. Kanskje 1 av 100. Det er derfor vi bør gjøre dua’ at Allah subhanahu wa ta’ala inkluderer oss blant saliheen. Det er en dua’‘ av Ibrahim alahissalam i Quran Al Kareem om salilheen رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ  Herre, gi meg visdom, og foren meg med de rettferdige.  En saleh (Sad, Laam, Ha – Sa-l-eh) er en person som er en sann troende, en god troende, en oppriktig troende. Så i salah vi spør ikke Allah subhanahu wa ta’ala om å bli veiledet bare til folk av fortid som profeter alahissalam, sahabah e karam radiyallahu ‘anhum ajma’eentabaeen og tabatabaeen, men også folk av nåtid og fremtid fordi det kommer til å være siddiqeen og saliheen i fremtiden også. Dette viser bare at det er en kontinuerlig kjede (en silsilah) i vår deen. En kontinuerlig og vel bevart kjede av hidayah som vil bli overført fra generasjonen til generasjon, helt til dommedagen.

Fra hjerte til hjerte
I den tiden vi lever i, vi hører ofte folk si: ’hvorfor følger du person x? ‘hvorfor tar du veiledning fra person x? Du skal bare følge quran, thats it. Men, det er quran som forteller oss om å følge person x. Den person x som Quran sier at vi skal følge er siddiqeen og saliheen av denne deenQuran sier at vi skal gjøre dua’ flere av ganger om dagen i salah om å bli veiledet oss på veien til siddiqeen og saliheen. Allah subhanahu wa ta’ala sier at vi skal finne folk i denne ummah som er siddiqeen og saliheen og be Allah subhanahu wa ta’ala om å veilede oss på deres fotspor. Dessverre så lever vi en tid med spredning av falske ideologier rundt omkring i verden som sier at vi ikke trenger siddiqeen og saliheen for å forstå deen. Om dette Allah subhanahu wa ta’ala sier:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَDere som tror! Vis gudsfrykt, og hold dere til de sannferdige! Nå dette ordet sidq har med følelser å gjøre. Ikke bare utseende, ikke bare ord, men det har noe med følelser å gjøre. Følelser eller spirituelle følelser kommer fra en persons qalbQalb er hjertet til sjelen (ens ruh) nemlig det spirituelle hjertet. Så det er en overføring av kunnskap som skjer fra hjerte til hjerte fordi dette er måten vi forandrer oss på i deen. Det er dette som er veien til siddiqeen og saliheen. All kunnskap som læres fra siddiqeen blir overført fra hjerte til hjerte. Helt til dommedagen.

Den første Tabi’ee

Et eksempel på dette er den første Tabe’ee. Hvem er en person som først blir en Tabe’ee? det er en person som akkurat mistet å se Sayyidina Rasulullah sallallahu alahi wa sallam i live. Tabe’ee er en som hørte om Sayyidina Rasulullah sallallahu alahi wa sallam og møtte på en av sahabah (profeten sallallahu ‘alahi wa sallam sine følgesvenner). En som gjorde niyyah (intensjon) om å reise til Medinah muawwarah for å ta iman, men når entrer Medinah, ser at folk er samlet sammen og gråter. Ser at folk er triste og viser tegn på å ha mistet noen som var veldig kjært for dem. Når denne personen sier ‘hvor er den sanne profeten sallallahu ‘alahi wa sallam fordi jeg har kommet for å ta iman fra han sallallahu ‘alahi wa sallam’ så får han til svar ‘den profeten sallallahu ‘alahi wa sallam forlot denne verden for noen minutter siden’. Denne personen mistet akkurat å bli en Sahabi og ble i stedet en Tabe’ee. Nå hva kommer han til å gjøre? kommer han til å ta ordene til Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam og se gjennom alle hadith samlingene eller bukhari, var det dette han kom for? kom han for ordene? Nei, han kom for følelseneHva kommer sahabah til å gi ham? kommer de til å gi han sine notatbøker og si at dette var ordene? kommer de til å gi sine lydopptak og si at dette var talene? ordene og talene vil ikke bli gitt. I stedet kommer dem til å forklare denne Tabe’ee. ’Det vi fikk fra Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam var følelsene av deen og hvis du ønsker det samme du må bruke tid med oss (være i sohbah med oss, som vil si kun ma’sadiqeen).  Du må bruke tid med oss, leve med oss, reise med oss og assosiere med oss. Akkurat på samme måte som vi brukte tid, levde med og assosierte med Rausullah sallallahu ‘alahi wa sallam og det var slik følelelsene ble overført til oss. Det samme var tilfellet med tabi’een og tabatabi’een og slik tilfellet var med Sahabah og Sayyidina Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam. Den virkelige lærdom vi får fra disse tre velsignende generasjonene av salaf saliheen er at alt handlet om sohbat e sadiqeen (selskap med de sannferdige). Det handler om å få følelser fra dem som har mer sannere følelser enn oss.

Følelsene av deen
Vår største problem i dag er at vi har ikke disse følelsene. Vi vet ordene av islam, vi vet forklaringen av islam, vi vet kanskje meningen av islam, vi vet beskrivelsene av islam, men det vi mangler i dag er følelsene av islam. Alle disse vakre følelsene som vi leser om i Quran om det er følelsene av Sabr, følelsene av Shukr, følelsene av Dhikr, følelsene av Taqwa, følelsene av Ikhlas, følelsene av Khauf, følelsene av Khasiyet, følelsene av Tawakkul, følelsene av Ihsan. Følelsene av Zuhud, Følelsene av Tawbah, følelsene av Inabat, følelsene av Raza. Alle disse følelsene vi vet om dem, vi har lest om dem, men vi har ikke implementert dem. Vi lever ikke opp til dem fordi vi ikke har dem. Allah subhanahu wa ta’ala sendte denne deen til denne verden for å produsere mennesker som hadde disse følelsene og gi hidayah til هُدًى لِّلْمُتَّقِين til folk som hadde disse følelser. Når vi er i selskap med siddiqeen og saliheen det vi lærer fra dem er egentlig hvordan vi kan få et slikt hjerte som virkelig føler islam.

Dua’
Må Allah subhanahu wa ta’ala veilede oss til siddiqeen og saliheen av denne deen og inkludere oss blant tawwabeen og mottaqeenAmeen Wa aakhiro da’wana anil hamdulilahi rabbil ‘alameen