Qurb (nærhet av Allah swt)

«Imam e Rabbani Mujaddidi Alf Thani Shaykh Ahmed Sirhindi Rahimahullah har i sin maktubat skrevet noe om qurb. Måten han har forklart dette på er bare helt utrolig, Allahu Akbar Kaabirah»

Aller mest qurb
Han skriver i sin maktubat at aller mest qurb av Allah subhanahu wa ta’ala får en person gjennom itteba e shariat og sunnat.  Den qurb som en person får av itteba av sunnat og shariat fås fra noe annet. Den qurb som en person får fra faraid, wajibaat og sunnat den qurb kan man ikke få fra nawafil.

Sagt på en annen måte: En person gjør sine øyne ifølge shariat dvssenker sine blikk for ghayr mahram. Den qurb som den personen vil få da vil ikke han engang få selv om han ba i 40 år maqbool tahajjud salah. 40 års akseptert nattebønn kan ikke gi den samme qurb som man får ved å passe på sine blikk.

Fordi tahajjud er nafl og hifazet e nazr er fard قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  Si til de troende menn at de skal dempe sine øyekast.  Så aller mest qurb får en person av å forlate synder.  Aller mest qurb får en person av å utføre og fullføre faraid, wajibat, og itteba av sunnat og shariat. Aller mest qurb får en person man av dette. Den mujahidah en person bør gjøre er å gjøre hele livet sitt i følge sunnat og shariat.

Andre mengde av qurb
Andre mengde av qurb får en person av å gjøre khidmat e deen. Imam e Rabbani forklarer dette som jobben av nubuwwat. Gjennom ikamat e deenihya e deentajdeed e deenIhya e shariat, får man den andre mengde av qurb. Den virkelige jobben av deen er å gjenopplive sunnat og shariat. Det er mange grener for khidmat e deen som da’wah, ‘ilm, men å gjenoppfriske sunnat og gjøre jobben av deen gir den andre mengden av qurb.

Den tredje mengde av qurb
Den tredje mengden av qurb får en person av å gjøre dhikr og da vil det si muraqaba. Tredje mengden av qurb får man av dhikr. Aller mest qurb får en person av itteba e shariat o sunnat. Andre mengden av qurb får en person av khidmat e deen og tredje mengde av qurb får en person av muraqabah, ashraal awraad og wazaif.

Dhikr e kaseer
Nå er spørsmålet hvorfor masaikh sier at man skal gjøre dhikr e kaseer når det gir tredje mengde av qurb, grunnen til det er at inntil en person ikke gjør dhikr e kaseer den personen kan ikke få istiqamat i ittteba e shariat o sunnat. Derfor må man gjøre dhikr e kaseer hvis man ønsker istiqamat i deen. Det er derfor Allah sier i quran يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا Dere som tror, kom Allah i hu med stadig ihukommelse. En annen daleel er i en ayah hvor Allah subhanahu wa ta’ala sier:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

I Rasululah sallallahu ‘alahi wa sallam har dere hatt et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Allah og den ytterste dag, og stadig kommer Allah i hu (dhikr-e-kaseer)

Den som gjør dhikr e kaseer vil også komme på sunnat og itteba e sunnat er det den personen som får som gjør dhikr e kaseer Sånn sett så har nivået av dhikr økt hvis man ser det på denne måten. Mest qurb fikk man jo av å gjøre itteba e sunnat og shariat, men istiqamat i itteba e sunnat og shariat får man av å gjøre dhikr e kaseer.  Så hvis man får istiqamat i deen ved å gjøre dhikr e kaseer så vil man også få quboliyaat i khidmat av deen ved å gjøre dhikr e kaseer. Inntil vi ikke gjør dhikr e kaseer så vil vi ikke få quboliyaat i khidmat av deen.

Ujub
Hvis vi ikke gjør dhikr e kaseer og selv om vi gjør disse to tingene fra før, itteba e sunnah og shariah og khidmat av deen det vil føre til at man vil få ujub, og inntil man ikke er en person av dhikr e kaseer den ujub kan ikke bli kurert, og inntil den ujub ikke forsvinner så kan den personen ikke få quboliaat i khidmat av deen.  Det er riktig at den personen kan bli vellykket i sin khidmat av deen, den khidmat kan spre seg og vokse, den personen kan bli få anerkjennelse blant folk, men den personen vil ikke kunne få quboliyaat (bli akseptert av Allah) inntil den personen ikke gjør dhikr e kaseer. Dette gjelder ikke for bare for enkelt individer. Dette prinsippet gjelder også for jamaat. Hvis en jamaat har itteba av shariat og sunnat, og gjør mye khidmat av deen, men hvis det ikke er dhikr e kaseer i den jamaat da vil det komme ujub i den jamaat. Da vil den jamaat se på seg selv som afzal som en bra jamaat, den jamaat vil se på sin khidmat som den eneste måten å gjøre khidmat av deen på. Denne ujub kommer i en jamaat når dhikr e kaseer mangler. Om det er snakk om et individ eller om det er snakk om en hel jamaat, man kan aldri kurere seg fra ujub inntil dhikr e kaseer ikke er tilstede.

Aller mest qurb får en person av å følge shariat og sunnat
Andre mengde av qurb får en person av ikamat e deen og khidmat e deen. Tredje mengde av qurb får en person av dhikr e kaseer.

Istiqamat og Quboliyaat
Istiqamat i å følge shariat og sunnat får en person av dhikr e kaseer og quboliyaat i khidmat e deen får en person av dhikr e kaseer. En person må gjøre alle tre tingene, her er det ikke snakk om hvilke av disse bør prioriteres mest. Det er masaikh legger vekt på alle tre tingene. Itteba av shariat og sunnat, og i tillegg til dette å gjøre khidmat av deen. Når en person studerer ’ilm og lærer ’ilm så er meningen med dette at en person skal bruke sin ’ilm til khidmat av deen. En person lærer seg ikke ’ilm for å bli en ’alim, en person lærer seg ’ilm for å kunne bruke den ’ilm til khidmat av deen og dawat av deen. Det er derfor masaikh legger mye vekt på ’ilm.

Fullstendig qurb
Mest qurb får en person av å følge shariat og sunnat, andre mengde av qurb får en person av å gjøre khidmat av deen, men får få den aller høyeste nivå av qurb den personen må gjøre dhikr e kaseer.
En salik, en talib sadiq bør alltid ønske seg den høyeste nivå av qurb som er mulig å få, og den aller høyeste qurb får man av dhikr e kaseer. Sagt på en annen måte: hvis man får 90 % qurb av å følge shariat og sunnat samt gjøre khidmat av deen, så vil de resterende 10 % av qurb komme av å gjøre dhikr e kaseer. Aller mest qurb fikk man av de to første (itteba shariat o sunnat og khidmat e deen), minst qurb fikk man av den siste (dhikr e kaseer), men får få 100 % qurb det avhenger av dhikr e kaseer. Hvis man ønsker å score 100 % i qurb man må gjøre dhikr e kaseer.

«Dhikr e kaseeer gir istiqamat
Dhikr e kaseer gir quboliyaat
Dhikr e kaseer gir fullstendig qurb»

Det er derfor masaikh stresser veldig på sine studenter til å gjøre dhikr e kaseer.

Må Allah subhanahu wa ta’ala akseptere oss alle for itteba e sunnah o shariahkhidmat e deen og dhikr e kaseer, Ameen.

En link mellom sohbah og tawbah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

Dere som tror! Vis gudsfrykt, og hold dere til de sannferdige! 

Kunu ma’as sadiqeen er veien til tawbah fordi sohbah leder en til tawbah.  

Når vi holder selskap med sadiqeen det er da vi blir blant tawwabeen.

Det er gjennom selskap (sohbah) med de som er mer sanne mot Allah subhanahu wa ta’ala og Rasulullah sallallahu ’alahi wa sallam (enn det vi er) at vi selv vil være i stand til å gjøre en sann tawbah (en oppriktig anger) over våre egne synder.

Hvis vi ønsker å gjøre en sann tawbah vi bør derfor holde selskap med de som har mer sidq enn oss. 

 
Må Allah subhanahu wa ta’ala gi  oss alle  tawfiq til å praktisere på denne ayah, Ameen.