Skjebnenatten i Islam (Laylatul qadr)

Soul and Mind Purification
Skjebnenatten

Det mest spesielle som skjer i måneden av Ramadan er at Allah subhanahu wa ta’ala velsigner oss med لَيْلَةُ الْقَدْرِ Skjebnenatten. خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ som er mer verdt enn tusen måneder. Det vi si at denne natten er bedre enn 83 år og 4 måneder.Konstant jackpot
Forestill deg 83 år og 4 måneder med taubah, dhikr, sunnah, tahajjud, taqwa, ikhlaas, tawakkul, tahammul, shukr og sabr. Dette er hva som kalles – å vinne jackpoten. Konstant jackpot. Hvis vi bruker denne natten i ’ibadah det er som om vi har brukt 83 år i ren tilbedelse. Hvis vi gjør dua i denne natten er det som om vi har gjort dua i 83 år, hvis vi gjør tawbah (ber om tilgivelse for våre synder), det som om vi har gjort tawbah i 83 år.

Oddetall netter
Denne spesielle natta faller på en av oddetallnettene av den 21,23,25,27,29 natta av de siste ti dagene av Ramadan. Masaikh (lærde av Islam) sier at måten man kan finne lalatyl qadr på er at Allah subhanahu wa ta’ala sier i Quran at denne natten av laylatul qadr varer helt frem til fajr حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ så hvis vi hver morgen bruker 15-20 min før fajr tiden til å gjøre dua og ‘ibadah. Insha’Allah da vil vi ikke gå glipp av laylatul qadr.Sjefen på jobb
Tenk hvis sjefen din på jobben en dag sier til deg: “hvis du jobben en dags nattskift du vil få en lønn som tilsvarer 83 års lønn.” Vi hadde hoppet i taket av glede hvis vi hadde fått vite at kun en natts jobbing ville gi oss en 83 års lønn. Hadde vi tatt noe pause den natta? Hadde vi sagt til sjefen: ”det var litt av et tilbud, men jeg foretrekker heller å jobbe halve natta så bare gi meg 42 års lønn”. Eller hadde vi sagt til sjefen: ”det var et godt tilbud, men jeg trenger å sove litt også så da jobber jeg heller 1/3 del av natta så bare gi meg 27 års lønn”. Nei, vi hadde aldri sagt noe slikt og hadde istedenfor valgt å jobbe non stop hver eneste sekund av den natta for å få 83 års lønn. Akkurat slik bør vi føle når det kommer til laylatul qadr fordi i den natta Allah subhanahu wa ta’ala ønsker å gi oss 83 år og 4 mnd med ’ibadah (tilbedelse) i våres konto av gjerninger.

Engler stiger ned
Denne natta er så spesiell at selv تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ Malaikah (alle englene) stiger ned på denne jorda for å si ameen til de troendes dua’ og om ikke det var nok وَالرُّوحُ selveste engelen Jibrael (alahissallam) stiger ned for å si ameen til våres dua’. Tenk å gjøre dua’ og samtidig vite at Jibrail alahissalam er med meg og sier ameen til min dua’. Allahuakbar kaabirahTipping og helgardering

I tipping er det slik at man velger å helgardere seg for å øke sine vinnersjansene. I de siste 10 dagene av ramadan vi også kan helgardere oss for layaltul qadr og den helgarderingen heter i’tikaf (isolere seg i masjid). Ideelt bør man sitte 10 dager sunnah itekaaf. Hvis man ikke kan sitte 10 dager sunnah itekaafpga jobb eller andre grunner, så bør man sitte itekaaf i helgene i masjid. Hvis man ikke kan sitte 10 dager, sitt 9 dager, hvis ikke 9 dager, sitt 8 dager, hvis ikke 8 dager, sitt 7 dager. Hvis man bare kan sitte itikaf om nettene så gjør det.

Hvis man ikke kan sitte itekaaf om nettene, sitt på dagen. Uansett bør man utnytte de 10 siste dagene av Ramadan så mye som mulig ved å sitte i itekaaf. Anbefalte handlinger
De siste 10 dagene av ramadan bør brukes til ‘ibadah (tilbedelseshandlinger). Vi bør gjøre mye sunnah Qiyam-ul-Layl, Tahajjud Salah [selv om det bare betyr at vi bare må repetere de samme 10surah som vi kan 2-3 ganger i en rakah], noen lange qiyaam; noen lange rukooh; noen lange sajdah; noen lange dua’ til Allah ssubhanahu wa ta’ala – vi bør bruke nettene i ibadah: Tillawat-e-Qur’an, istighfaar, durood salawaat, dhikr, eller andre musnoon a’amaal, tasbihaat i de fem oddetall nettene av de 10 siste dagene av Ramadan.

12 veier av maghfirah (tilgivelse) i måneden av ramadan

Allah subhanahu ta‘alas 12 veier av maghfirah (tilgivelse) i måneden av ramadan

Ramadan er måneden av Shahr ul Ghufran – måneden av den Tilgivende. Allah subhanahu wa ta’ala gav de troende (mo’mineen). denne måneden av ramadan slik at Han subhanahu wa ta’ala kunne sende ned sin spesielle maghfirah (tilgivelse) på dem. I dag skal vi ta for oss de 12 veier av tilgivelse som Allah subhanahu wa ta’ala  har gitt oss i denne velsignede måneden av Ramadan.

1. Shaytan og shayateen blir lenket fast i denne måneden. Noen ganger er vår latskap et direkte resultat av Shaytans waswasah (hvisking). Ofte kan man bli lat når det kommer til å resitere quran eller be salah, men under måneden av Ramadan føles det å resitere quran og be salah mye lettere. Fordi Shaytan og shayateen er lenket fast i denne måneden og deres waswasah er borte. Målet for de troende blir dermed å utnytte dette, til den grad at dem blir immun mot shaytans waswasah, selv etter at ramadan er over.

2. Alle dørene av Jannah er vid åpne i denne måneden. I denne verden er det slik at når det er sesong for salg som f. eks handelsdag så settes alle dørene vid åpne. På samme måte er Ramadan ’sesongen for hasanaat (belønninger)’ og dørene til jannah settes vid åpne. Dette er en indikasjon på at Allah subhanahu wa ta’ala ønsker å befolke sin Jannah så mye som mulig. Allahuma innee as-alukal Jannah, wa a’oodhubika minan naar. Denne dua’ pleide Sayyidina Muhammad sallallahu alahi wa sallam å gjøre mye i måneden av ramadan ”ya Allah tilkjenn oss Jannah og beskytt oss mot ilden av jahannum”. En annen betydning av at alle dørene av Jannah er vid åpne er at det er lettere å gjøre gode gjerninger handlinger i Ramadan som fører en nærmere til Jannah.

3. Alle dørene av Jahannum stenges i denne måneden. Allah subhanahu wa ta’ala i tillegg til å åpne alle dørene av Jannah velger også å stenge alle dørene av Jahannum. Dette kan bety at de handlinger som fører til at man kommer nærmere Jahannum blir vanskeligere å utføre i denne velsignede måneden av Ramadan.

4. Hver eneste natt i Ramadan, Allah subhanahu wa ta’ala frigjør folk fra Jahannum. Dette er folk som har levd et liv hvor dem har gjort seg fortjent til Jahannum, men under måneden av ramadan kommer tilbake til Allah subhanahu wa ta’ala med oppriktig anger (tawbah) og ber om tilgivelse for  sine synder. Hvis dem hadde dødd den 30’te Sha’ban dem hadde muligens havnet i Jahannum.

Men, i måneden av ramadan returnerer til Allah subhanahu wa ta’ala og gjør tawbah. Hver eneste natt Allah subhanahu wa ta’ala aksepterer deres tawbah og hver eneste natt blir millionvis av folk frigjort fra Jahannums register.

5. Allah subhanahu wa ta’ala får samtlige skapninger som finnes mellom de 7 himler og jord til å gjøre dua e maghfirah for den fastende personen. Det kommer i hadith at selv fuglene i luften, insektene i jord, fiskene i havet, dyrene på land, englene i himmelen, gjør konstant dua e maghfirha, 24 t i døgnet, non stop for den fastende personen, og selv den fastendes kropp gjør dhikr av Allah subhanahu wa ta’ala.  Allah subhanahu wa ta’ala ønsker at vi skal ta full utbytte av Ramadan. Vel vitende over at Hans tjenere kommer til å være opptatt med jobb eller skolen mens dem faster. Allah subhanahu wa ta’ala setter dermed alle skapninger som finnes mellom de syv himler og jord også på jobb, men dem sin jobb er å gjøre dua’ for den fastende så lenge personen er i tilstand av faste.

6. Allah subhanahu wa ta’ala gir de fastede, to spesielle tider i ramadan for garantert aksept quboliaat av dua. Allah subhanahu wa ta’ala spesielle rahmah barmhjertighet, hans aksept qubooliat er på følgende tider: Den første tiden er ved iftaar, er den tiden når man bryter sin faste. Den andre tiden er ved suhoor, er den tiden når mans skal holde en faste. Dette er de tidene på døgnet når Allah subhanahu wa ta’ala aksepterer vår dua. Allah subhanahu wa ta’ala sier til sine tjenere om å spørre om hva som helst på disse to tidene og Allah subhanahu wa ta’ala vil gi oss det vi spør om. Det er som å si at Allah subhanahu wa ta’ala gir oss 60 blanke sjekker signert av Han selv. Blanke sjekker for at vi selv kan velge å gjøre hvilke dua vi vil. Så, vi bør gjøre så mange dua som vi kan på disse to tidene.

Hvorfor blir dua’ akseptert på disse to tidene av døgnet i måneden av ramadan? Svaret er enkelt. Det er fordi i tiden av iftaar er ens person ’ibadaah er på sitt høyeste, pga sult og tørst kun for Allahs skyld. Denne mujahida (strevelsen) av som kommer når man faster har en link med maghfirah (tilgivelse). Når en person når klimaksen av sin mujahida som skjer når man faster hele dagen, utgjør dette det tidspunktet, pga at mujahida var så stor at Allah subhanahu wa ta’ala sender sin maghfirah på dem. Allah subhanahu wa ta’ala sender en spesiell tilgivelse på dem pga dette var høydepunktet av mujahida som å avstå fra mat, drikke og ekteskapelige forhold i en hel dag for Allahs skyld. Det er da man bør gjøre en solid 15-10 minutter dua før iftar. Vanligvis er det slik at vi ikke klarer å gjøre en så lang dua andre tider av året. Dette fordi og det er en link mellom ’ibadah og dua’. Jo mer ibadah man gjør jo mer dua’ klarer man å gjøre dua’ til Allah subhanahu wa ta’ala. Akkurat på samme måte, når det kommer til suhoor.
Allah subhanahu wa ta’ala aksepterer vår dua på det tidspunktet pga vår niyya (intensjon). Dette viser styrken til niyya og intensjon. Dua’ blir akseptert fordi det er en sann og oppriktig niyya fra vår side. Vi gjør intensjon kommer fra hjertet om å faste for den gitte dag. Når ens niyya er khalis (sann og oppriktig) det er da Allah subhanahu wa ta’ala sender sin spesielle maghfirah. Her lærer vi en lekse. At hvis vi bringer foran Allah subhanahu wa ta’ala en sann og oppriktig ammal som det å faste en hel dag eller bare bringer foran Allah subhanahu wa ta’ala en sann og oppriktig niyya i tiden før vi skal holde fasten, vi tiltrekker Allahs maghfirah og dermed får Hans qubooliyaat at vår dua blir akseptert. Hver gang vi bringer en sann og oppriktig mukhlis ammal, hver gang vi gjør en sann og oppriktig mukhlis dua’, hver gang vi gjør vi gjør en sann og oppriktig mukhlis niyyah for Allahs skyld, det er da Allah subhanahu wa ta’ala aksepterer vår dua’

7. Allah subhanahu wa ta’ala øker belønningen av våre gode handlinger til det mangfoldige. Det kommer i hadith at hvis en person gjør en ekstra, frivillig, anbefalt, nawafil handling, personen vil få belønningen av en fard, obligatorisk handling. Hvis en person ber en nawafil salah, personen vil få belønning som å ha bedt en fard obligatorisk salah. Det betyr at for hver frivillige nawafil handling som gjøres belønningen er den samme som belønningen av en obligatorisk fard handling. Den andre delen av samme hadith forteller oss at hvis en person gjør en fard handling, Allah subhanahu wa ta’ala gir belønning av 70 faraid obligatoriske handlinger. I praksis kan det bety at hvis en person ber de 5 daglige salah i Ramadan, vil få belønning som om å ha bedt 350 fard salah utenfor Ramadan. Hvis en person ber kun en jummah (fredagsbønn) i Ramadan, vil få belønningen som om å ha bedt 70 jummah. Hvis en person ber de 4 jummah som er i måneden av Ramadan, vil få belønning som om å ha bedt 280 Jummah utenfor Ramadan. I løpet av ett år er det 52 jummah og når man sammenligner det med 280 jummah så utgjør det 6 års jummah. Allahu akbar kaabirah

8. Allah subhanahu wa ta’ala velsigner oss med Laylatul Qadr som er bedre enn tusen måneder. Det betyr at denne natten er bedre enn 83 år og 4 måneder. Dette er hva som kalles for vinne jackpoten. Konstant jackpot. Hvis vi bruker denne natten i ’ibadah det er som om vi har brukt 83 år i ren tilbedelse. Hvis vi gjør dua i denne natten er det som om vi har gjort dua i 83 år, hvis vi har gjort tawbah angrer og gråter foran Allah subhanahu wa ta’ala for våre synder, det som om vi har gjort tawbah i 83 år. Allah subhanahu wa ta’ala sier i Quran at denne natten av laylatul qadr varer helt frem til fajr, så hvis vi hver morgen bruker 15-20 min før fajr tiden til å gjøre dua’ og ’ibadah. Insha’Allah da vil vi ikke gå glipp av laylatul qadr (som faller på en av oddetallnettene av 21,23,25,27,29 natta av de siste ti dagene av ramadan).

9. Fastingen utgjør et skjold for den troende. Denne skjolden beskytter den fastende mot sin egen nafs og mot synder. Skjold er noe som brukes for å beskytte seg mot farefulle ting. Fastingens skjold beskytter også mot de farefulle tingene som kommer fra vår egen nafs og våre dårlige vaner. Hvordan denne skjolden fungerer i praksis er at hvis man føler at en dårlig vane er i ferd med å krype seg frem mens vi faster, f. eks sinne, da kan man gjøre dua’ ’O Allah, din kjære profet sallallahu alahi wa sallam har sagt at fastingen utgjør et skjold for den fastende, ”O Allah gjør denne fastingen et skjold mot mitt sinne og beskytt meg fra det onde som kommer fra meg selv

10. Allah subhanahu wa ta’ala gir selv belønningen av fasten til den troende. Det kommer i hadith at Allah subhanahu wa ta’ala sier: As-Saumu li: At fastingen har blitt gjort kun for meg. Wa Ana Ujzabihi: Og, Jeg skal selv gi belønningen for den. Fastingen er en handling som gjøres kun for Allahs skyld, og Allah subhanahu wa ta’ala vil på dommedagen selv gi belønningen for den.  Det betyr at belønningen vil være så enorm at selv englene, kiraamun katibeen, ikke kan skrive ned belønningen av fastingen. Noen tolkere av hadith (muhaditheen) har også gitt følgende tolkning av hadith: wa Ana Ujzabihi at Allah subhanahu wa ta’ala vil selv gi belønningen for fastingen, i følge dem i lys av en annen hadith: ‘man kaana lillah-e-kaanallahu lahu’. At den personen som blir Allahs, Allah blir hans. Det kan bety at belønningen som Allah subhanahu wa ta’ala kommer til å gi for fastingen, er at man vil få se Allah subhanahu wa ta’ala i Jannah. Og, Allah vet best.

11. Allah subhanahu wa ta’ala sender Hans spesielle Rehmah Laylatul Jaiza – natten før Eid bønnen og natten før den siste fasten. Allah subhanahu ta‘ala sender sin spesielle rehmah natten før Eid salah, denne natten er kjent som laylatul Jaiza. Teknisk sett er denne natten utenfor måneden av ramadan, det er en natt som faller den første Shawwal (som er første natta etter ramadan), men styrken av ramadan er så sterk at den flyter over etter ramadan og over på natta av første Shawwal. Nå, hvis det er en person som ikke klarte å ta full utbytte både starten av ramadan og de siste 10 dagene av ramadan, og føler et sterk behov for å gjøre ekstra dua’ som dem hadde glemt å gjøre i ramadan. Allah subhanahu ta‘ala har gjort denne natta tilgjengelig for dem hvor dem kan og få sin maghfirah (tilgivelse). Det kommer i hadith at fra første ramadan helt opp til siste natta av ramadan, så mange folk som ble frigjort fra Jahannhum, Allah subhanahu ta‘ala frigjør like mange folk natta før den siste fasten. Så, den aller siste natta av ramadan, like mange folk blir frigjort fra Jahannum, som det ble frigjort totalt i hele måneden av Ramadan. Det kommer også i hadith at på den siste natta av første Shawwal, Allah subhanahu ta‘ala sender sin spesielle maghfirah og tilgir folk. Så, disse to nettene, den aller siste natta av ramadan og den første natta av Shawwal er veien til Allahs maghfirah.
12. Allah subhanahu wa ta’ala sender sin spesielle tilgivelse på dem som ber Eid salah.
Den siste og tolvte veien som Allah sender sin maghfirah (tilgivelse) på er på dem som ber Eid salah.
Det kommer i hadith at dem som går for å samle seg for Eid salah, Allah subhanahu ta ‘ala selv ser på den samling av Eid. Selv om Allah subhanahu ta ‘ala vet alt, Allah subhanahu ta ‘ala ser alt og Allah subhanahu ta ‘ala hører alt, men det er Allah subhanahu ta ‘ala praksis å engasjere englene i en dialog. Så, Allah subhanahu ta‘ala spør englene: “O mine engler, hvorfor har så mange folk samlet seg sammen? Englene svarer: ”O Allah, de har samlet seg sammen for Eid bønnen. Dem har fastet på dagen i måneden av Ramadan, og dem har bedt taraveeh og gjort ’ibadah i nettene av Ramadan. Nå har dem samlet seg sammen for å gjøre salah til Deg på Eid dagen. Dem har samlet seg fordi dem har håp i din Rehmah (barmhjertighet) og maghfirah (tilgivelse). Også sier englende: ”O Allah, men det er noen folk i denne Eid bønnen som ikke fastet i ramadans dager og som ikke ba i ramadans netter, men dem bare dukket opp for Eid salah”. Da vil Allah subhanahu wa ta’ala svare: ”det at dem har samlet seg sammen for Eid salah og dere selv sier at dem har samlet seg pga dem har håp og tro på Min Rehmah og Min Maghfirah. Nå vær vitne til at jeg sender jeg Min Rehmah og Min Maghfirah også på dem”. Allahu akbar kabira. Det betyr at Allahs barmhjertighet og tilgivelse er så enorm i denne måneden at dem som kommer for Eid salah og gjør en sann og oppriktig Tawbah til Allah subhanahu wa ta’ala. Allah subhanahu wa ta’ala vil akseptere også deres Tawbah fordi dem har presenterte seg selv foran Han subhanahu wa ta’ala og samlet seg sammen med dem som fastet i måneden av Ramadan.
Allahu akbar kabira

Allah subhanahu wa ta’ala har laget “Baab-ur-Rayyan” – en spesiell dør/port av Jannah som er kun for dem som faster i måneden av Ramadan. Allah subhanahu wa ta’ala har laget denne spesielle porten av Jannah kun for de troende mo’mineen som faster i måneden av ramadan. Denne porten heter Baab-ur-Rayyan. Det kommer i hadith at det er 8 dører av Jannah og en av portene til Jannah er spesielt for de troende mo’mineen som pleide å faste regelmessig i måneden av ramadan.
Hvis vi i måneden av ramadan faster oppriktig med høy konsentrasjon, hengivenhet og kvalitet, og vi fortsetter å gjøre dette hvert år, da kan vi på dommedagen ha håp om å entre Jannah gjennom den spesielle porten kalt baab-ur-Rayyan. Allahu akbar kaabirah.

Må Allah subhanahu wa ta’ala gi oss tawfiq til å ta full utbytte av denne velsignede måneden av ramadan. Wa aakirho da’wana anil hamdulillahi rabbil ’alameen

Ya Allah, tilgi våre synder som er mer massive enn alle stjerner som finnes i hele universet, tilgi våre synder som er større i volum enn all vannet som finnes i alle verdenshavene, tilgi våre synder som er større i antall enn alle sandkorn som finnes i alle verdens ørkener, tilgi våre synder som er flere i kvantitet enn alle bladene som finnes på alle verdens trær. Ya Allah du elsker å tilgi og i dag ber vi deg om tilgivelse. Tilgi våre synder som vi har gjort på dagen. Tilgi våre synder som vi har gjort om natten. Tilgi våre synder som vi gjorde i skjult. Tilgi våre synder som vi gjorde åpenlyst.

Ya Allah send din spesielle hidaya på alle muslimske ungdom og universitetsstudenter i denne byen og dette landet. Ya Allah de blir daglig angrepet av fristelser. De blir daglig angrepet av falske ideologier. De blir daglig angrepet av nafs. De blir daglig angrepet av shaytan. Ya Allah bare dråpe av din skjønnhet kan vaske bort all mørket rundt dem.  Bare et blikk av din kjærlighet kan vaske bort all ondskapen rundt dem. Ya Allah beskytt oss mot det onde som kommer fra oss selv. Ya Allah beskytt oss mot fienden shaytan, Ya Allah beskytt oss mot synder. Ya Allah beskytt oss mot fitnatul dajjal, Ya Allah beskytt vår iman, Ya Allah beskytt våre øyne fra å se ondt, våre ører fra å høre ondt, vår tanker fra å tenke ondt, våre tunger fra å si ondt og våre kroppsdeler fra å handle ondt. Ya Allah beskytt oss mot straffen i graven, beskytt oss mot prøvelsene på dommedagen.

Rabbana Dhalamna anfosana. Ya Allah vi har gjort urett mot oss selv. Vi har brakt med oss fjell av synder foran deg.  Vi har brakt med oss fjell av hykleri foran deg. Vi har brakt med oss fjell av ulovlig lyster foran deg. Ya rabbe karim sannheten er at vi ikke engang er verdige nok til å vise våre ansikter foran Deg.  Ya rabbe karim din rahma og din barmhjertighet var den eneste grunnen til at vi fikk samlet oss i dag for å huske deg.  Ya Allah du har sett våre synder og boken av våre gjerninger. Du har sett hvor mange ganger vi har hatt slike samlinger, men vi bare fortsatte å synde, selv etter at samlingene er over.  Ya Allah du har sett hvor mange ramadan vi har tilbrakt opp gjennom årene, men selv etter ramadan vi bare fortsatte å synde. Ya Allah du er så Rahim og Karim at du fortsetter å gi oss nye sjanser. Ya Allah du har håp i oss i måneden av ramadan la ’alaqom tat-taqoon (at vi skal bli gudfryktige) Ya Allah vi også har håp i dine håp at du gir oss denne taqwa en gang for alltid Ya Allah og aksepter alle vår dua’ som vi har gjort i denne måneden av ramadan og la denne ramadan være en forandring for oss slik at vi også kan bli blant dine nærmeste venner, Ameen.

Ramadan – måneden av ‘ibadah

Allah øker belønningen av en nawafil frivillig handling til en fard obligatorisk handling.
Det kommer i hadith av ibn khuzaymah i hans saheeh at hvis en person gjør en ekstra, frivillig, anbefalt, nawafil handling, personen vil få belønningen av en fard, obligatorisk handling. Hvis en person ber en nawafil salah (frivillig bønn), personen vil få belønning som å ha bedt en fard obligatorisk salah. Det betyr at for hver frivillige nawafil handling som gjøres belønningen er den samme som belønningen av en obligatorisk fard handling.

Allah øker belønningen av en fard handling til 70 faraid obligatoriske handlinger.
Det betyr at hvis en person ber de 5 daglige salah i Ramadan, vil få belønning som om å ha bedt 350 fard salah utenfor Ramadan. Hvis en person ber kun en jummah (fredagsbønn) i Ramadan, vil få belønningen som om å ha bedt 70 jummah.

En person er langt vekke fra deen og Allah, men innhenter seg i Ramadan
Man kan forestille seg en person som er langt borte fra Deen og sin Rabb, at personen gjennom hele året ikke gikk på en eneste jummah, men under måneden av Ramadan gjør tawbah (angrer over sine synder) og gjør niyya (intensjon) om å komme på jummah fremover og ber de 4 jummah som er i måneden av Ramadan, da vil dette totalt utgi den samme belønningen som om personen ba 280 jummah. Nå, hvor mange jummaer er det i løpet av ett år? Det er rundt 52 jummah. Så, hvis en person ber alle jummah under måneden av ramadan vil han få belønning som om han ba 280 jummah

Ramadan jackpot
Så, den personen som ikke ba en eneste jummah, gjennom hele året, men under måneden av ramadan, går til jummah, med niyya om å gjøre tawbah for å ha mistet jummah i et helt år, og ha niyya om å gå på hver eneste jummah fremover, da vil de 4 jummah i ramadan utgjør rundt 6 års jummah. Allahuakbar kaabirah

En helt utrolig maghfirah (tilgivelse) fra Allah subhanahu wa ta’ala

Må Allah gi oss tawfiq til å ta full utbytte av denne velsignede måneden av Ramadan

Ramadan 2013

En oppsummering fra tale fra Shaykh Kamaluddin Ahmed vedrørende Ramadan

Alhamdulillahi waqafa wasallamon ’ala ’ibadihiladhi nastafa amma ba’d
Fa‘aouzobillahiminashaytanirayeem bismillahirahmanirahim

 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

wa qalallahu ta’ala fi maqamil aakhir
أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

Wa qala Rasoolullahi sallallahu alahi wa sallam

Awwaluhu Rehmah;
wa Awsatuhu Maghfirah;
wa Aakhiruhu itqun min-an-Naar

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Allahumma salli ’ala sayyidina Muhammad wa ’ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim
Allahumma salli ’ala sayyidina Muhammad wa ’ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim
Allahumma salli ’ala sayyidina Muhammad wa ’ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim

 

Hadith av Sayyidina Rasulullah sallallahu alahi wa sallam: Awwaluhu Rehmah; wa Awsatuhu Maghfirah; wa Aakhiruhu itqun min-an-Naar

De første ti dagene av ramadan er rahmah, de neste ti dagene av ramadan er maghfirah, og de siste ti dagene av ramadan er frigjørelse fra an-naar jahannam (ilden).  Under forklaringen av denne hadith kommer det frem at dette refereres til tre forskjellige typer gruppe folk.

 

  1. Den første gruppen er de folk som allerede var godt forberedt til måneden av ramadan og er saliheen, sadiqeen, sidiqeen av denne ummah, som følger shariah og sunnah året rundt, dag inn og dag ut. Disse folkene drukner i Allahs rahmah fra første dagen av ramadan. Allah subhanahu wa ta’ala ut i fra sin barmhjertighet aksepterer deres ’ibadah (tilbedelse) og velsigner dem.

 

  1. Den andre gruppen er dem som noen ganger følger shariah og sunnah og andre ganger ikke. Noen ganger kontrollerer sin nafs, mens andre ganger gir opp. Noen ganger unngår dem synder, mens andre klarer ikke å unngå. De bruker de første ti dagene til å gjøre tawbah (ber om tilgivelse og angrer over sine synder) og deretter unngår synder gjennom å adoptere taqwa (frykte Allah). I de neste ti dagene Allah subhanahu wa ta’ala gjør deres maghfirah og tilgir alle deres tidligere synder.

 

Den tredje gruppen er de folk som er så langt fra shariah, sunnah og deen at dem til og med blir tvil over sin egen iman. Dette er de folk som egentlig hadde gjort seg fortjent til å entre ilden (mustahiq-un-naar).  Disse folkene bruker ti første og de ti neste, totalt 20 dager til taubah, taqwah, dua og ’ibadah, gjør løfter og forpliktelser om å holde seg borte fra synder. Pga dette Allah subhanahu wa ta’ala sletter deres navn fra listen over de som skulle havne i ilden og tilgir alle deres synder og inkl. dem blant mo’mineen.

Vi er alle rømlingsslaver av Allah subhanahu wa ta’ala. Vi har gjort oss foreldreløse fra vår Khaliq som er nærmere oss enn vår egen halspulsåre. Allah subhanahu wa ta’ala er nærmere oss enn det vi er nærmere oss selv. Vi har valgt å distansere oss vekk fra Allah subhanahu wa ta’ala. Vi bør derfor bruke måneden av ramadan til å styrke vårt forhold til Allah subhanahu wa ta’ala. Dette er noe vi bør gjøre dua’ for, hver eneste dag under ramadan at, Ya Allah du selv sier at du er nærme oss, vi også ønsker å bli nærmere deg!

Ramadan er måneden av dua’ (forbønn og påkallelse) fordi i denne måneden det er særlig to tidspunkter som er veldig spesielle. Den første tiden er ved iftaar, som er den tiden når man bryter sin faste. Den andre tiden er ved suhoor, som er den tiden når mans skal holde en faste. Dette er de tidene på døgnet hvor Allah aksepterer vår dua’. Allah sier til sine tjenere om å spørre om hva som helst på disse to tidene av døgnet og Allah vil gi oss det vi spør om. Det er qubooliat (aksept) i disse to tidene og garanti for at våres dua’ blir akseptert.  Det er som å si at Allah gir oss 60 blanke sjekker signert av Han selv. Blanke sjekker for at vi kan selv velge å gjøre hvilke dua’ vi vil. Så, vi bør gjøre så mange dua’ som vi kan på disse to tidene av døgnet. Vår største tragedie er at vi vet ikke hvordan vi gjør dua’, å spørre fra Allah, å gråte foran Allah. Men, ramadans barakah (velsignelse) er slik at våres hjerter er mykere og mer tilbøyelig for dua’ pga fasting på dagen og taraveeh på natten. Vi bør derfor maksimere denne styrken og gjøre mer dua’ enn det vi vanligvis pleier å gjøre på normale tider fordi det å gjøre regelmessig dua’ gir oss tre store fordeler: 1.) Enten vil vår dua’ bli akseptert i dette livet. 2.) Eller så vil vår dua’ blir spart til det neste liv som en skjult skatt Dvs. at vi skulle ønske at ingen av våres dua’ ble akseptert i dette livet pga belønningen i det neste livet (aakirah) ville være utrolig stor. 3.) Vår dua’ fungerer som en beskyttelse på den måten at Allah subhanahu wa ta’ala holder igjen de ulykker som egentlig skulle ramme oss, men pga at vi gjør dua’ vi blir beskyttet fra potensielle ulykker. Det er derfor vi aldri må undervurdere dua’ og utnytte dette i måneden av ramadan.

Ramadan er måneden av quran. I denne måneden vi bør gjøre en ekstra anstrengelse for å bli folk av quran. Lese og resitere quran. Lytte til quran, pugge surah og aayah fra quran, studere tafsir av quran og lære tajweed av quran. Vi bør underkaste våres hjerter slik at vi også kan oppnå følelsene av quran. Dvs. velg en surah eller bare 1 til 2 aayah fra quran og plant dem inn i hjertet og forandr livet i henhold til meningen av den ayah eller surah. ’Ulema sier at det er noen ayaah i quran som er så robuste at de er nok til å bringe en person komplett på deen. For eksempel: inna lillahe wainna ilahyi raaji’oon (Hos Allah vi tilhører og til Han skal vi vende tilbake) eller wallazeena aamanuu ashaddu hubballillah (De troende elsker Allah veldig mye). Ta en aayah eller surah og tenk på den hele tiden.

Ramadan er måneden av ‘ibadah (tilbedelseshandlinger). Dette fordi i denne måneden Allah subhanahu wa ta’ala øker belønningen av våre gode handlinger til det mangfoldige. Det kommer i hadith at hvis en person gjør en ekstra, frivillig, anbefalt, nawafil handling, personen vil få belønningen av en fard, obligatorisk handling. Hvis en person ber en nawafil salah (bønn), personen vil få belønning som å ha bedt en fard obligatorisk salah.
Det betyr at for hver frivillige nawafil handling som gjøres belønningen er den samme som belønningen av en obligatorisk fard handling. Hvis en person gjør en fard handling, Allah subhanahu wa ta’ala gir belønning av 70 faraid obligatoriske handlinger. Det betyr at hvis en person ber de 5 daglige salah i Ramadan, vil få belønning som om å ha bedt 350 fard salah utenfor Ramadan. Hvis en person ber kun en jummah (fredagsbønn) i Ramadan, vil få belønningen som om å ha bedt 70 jummaher. Man kan forestille seg en person som er langt borte fra Deen og sin Rabb, at personen gjennom hele året ikke gikk på en eneste jummah, men under måneden av Ramadan gjør tawbah (angrer over sine synder) og gjør niyya (intensjon) om å komme på jummah fremover og ber de 4 jummah som er i måneden av Ramadan, da vil dette totalt utgi den samme belønningen som om personen ba 280 jummaer. Nå, hvor mange jummaer er det i løpet av ett år? Det er rundt 52 jummah.  Så, hvis en person ber alle jummah under måneden av ramadan vil han få belønning som om han ba 280 jummah. Så, den personen som ikke ba en eneste jummah, gjennom hele året, men under måneden av ramadan, går til jummah, med niyya om å gjøre tawbah for å ha mistet jummah i et helt år, og ha niyya om å gå på hver eneste jummah fremover, da vil de 4 jummah i ramadan utgjør rundt 6 års jummah. Allahuakbar kaabirah, en helt utrolig maghfirah (tilgivelse) fra Allah subhanahu wa ta’ala som øker belønningen av en fard obligatorisk handling under måneden av Ramadan med belønningen av 70 faraid obligatoriske handlinger. Subhannallahi wabihamdihi subhanallahil ’azim

Ramadan er måneden av tawbah (tilgivelse). Det mest spesielle med måneden av ramadan er at i denne måneden Allah subhanahu wa ta’ala velsigner oss med لَيْلَةُ الْقَدْرِ  Skjebnenatten
خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ som er mer verdt enn tusen måneder. Det vi si at denne natten er bedre enn 83 år og 4 måneder. Forestill dere 83 år og 4 måneder med taubah, dhikr, sunnah, tahajjud, taqwa, ikhlaas, tawakkul, tahammul shukr og sabr. Masaikh sier at måten man kan finne lalatyl qadr på er at Allah subhanahu wa ta’ala sier i Quran at denne natten av laylatul qadr varer helt frem til fajr حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ så hvis vi hver morgen bruker 15-20 min før fajr tiden til å gjøre dua og ‘ibadah. Insha’Allah da vil vi helle ikke gå glipp av laylatul qadr (som faller på en av oddetallene av 21-23-25-27-29 nettene av de siste 10 dagene av ramadan). Laylatul Qadr, er som å vinne jackpoten. Hvis man bruker denne natten i nattebønn er det som om vi har gjort tahajjud i 83 år. Hvis man husker Allah subhanahu wa ta’ala  i denne natten er det som om vi har gjort dhikr  i 83 år.
Hvis man angrer over sine synder i denne natten er, det som om man har gjort taubah i 83 år.  Allahuakbar kaabirah. Men, det er noe mer spesielt som også skjer i denne natten تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ Malaikah (alle englene) stiger ned på denne jorda for å si ameen til de troendes dua’ og sist men ikke minst وَالرُّوحُ og selveste engelen Jibrael (alahissallam) stiger ned for å si ameen til våres dua’. Tenk å gjøre dua’ og samtidig vite at Jibrail alahissalam er med meg og sier ameen til min dua’. Allahuakbar kaabirah

Ramadan er måneden av wilayah. Det vil si at vi i måneden av ramadan kan bli venn med Allah. Allah subhanahu wa ta’ala sier i Quran Al Kareem ba’da a’udhu billahiminishaytanirajeem

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige

Og Hvem er Allahs venner bortsett fra de gudfryktige (muttaqon).  Det betyr med andre ord at ramadan fører til taqwa og når man oppnår taqwah man får wilayah (kontakt med Allah). Det er pga dette at ramadan er måneden av wilayah og hele meningen med ramadan er at vi skal oppnå frykt for Allah. Ramadan er en ”wake up call” for å bringe oss til taqwa. Taqwa betyr å holde seg unna synder og ikke gjøre de ting som går imot Allahs påbud eller Rasulullah sallallahu alahi wa sallam sin sunnah (sedvane). Dette kan kun skje når man har frykt for Allah. Det er nettopp dette som de fleste av oss mangler i dag.  Våres hjerter har ikke frykt for Allah. Våres hjerter har ikke kjærlighet for Allah. Våres hjerter har ikke bevisstheten over at Allah ser oss hele tiden. Det er derfor det er en spesiell relasjon mellom fasting og taqwa En person bør se på ramadan som en treningsleir for å oppnå taqwa. Det handler ikke bare om fasting og nattebønn. Det handler om å holde seg borte fra alt det som Allah har sagt at vi ikke skal gjøre. Fordi Allah prøver å fortelle oss at hvis vi i måneden av ramadan kan holde oss unna de ting som vi har lov å gjøre som f. eks drikke og spise mat for Hans skyld da kan vi også klare å holde oss unna de ting som vi ikke har lov til å gjøre f. eks det å ha ulovlige lyster for det motsatte kjønn (shahwah), hat (bughz) og sjalusi (hasad) for andre mennesker.  Inna akramakum ‘indallahi atQakum: Sannelig de mest noble av dere i Allahs øyne er, de av dere som har mest taqwa.

Må Allah subhanahu wa ta’ala gi oss tawfiq til å ta full utbytte av ramadan måneden, Aamin.
Wa aakirho da’wana anil hamdulillahi rabbil ’alameen