Tazkiyah – disiplinere sitt ego og rense sitt hjerte

Det er et arabisk ordet som heter tazkiyah. Det betyr å rense sin nafs (ego), rense sitt hjerte, å se over, å analysere seg selv, å beskytte seg selv fra synder og fristelser, som samfunnet som vi lever i, har å tilby. Det betyr at vi må bli en person som husker Allah subhanahu wa ta’ala hele tiden. Måten å gjøre dette på er å gjøre noe form fordhikr (huske Allah) daglig.

Ramadan. Newburgh, NY. 20•July•12

Regelmessig dhikr har forandret livene til flere millioner mennesker og disse dhikr er delt i fem type metodikker:
1.en type som gjøres 24 timer i døgnet
2. en type som gjøres intensivt i 10-15 minutter daglig
3.en type som går på å be om tilgivelse morgen og kveld
3. en type som går på å sende velsignelser på profeten sallallahu alahi wa sallam, morgen og kveld
4. og en type som går på resitering av quran, morgen og kveld.

Disse dhikr læres fra en shaykh (en spirituell læremester) som har fordypet seg i tazikyavitenskapen. Ved å gjøre disse dhikr regelmessig, men over tid, vil man In sha Allahutvikle immunitet mot shaytan, mot synder og samfunnets onder.

Disse dhikr er som følger:

1. Wuqof-e-qalbi (24 t bakgrunns dhikr). Begynn hverdagen din med at Allahsubhanahuwatalah ser deg overalt og til enhver tid, og forestill deg at ditt hjerte sier:Allah! Allah! Allah! under alle omstendigheter og omgivelser, enten om du sitter, går, er på jobb, er med familien, bør fokuset være på hjertet og sikre seg at man er konsentrert i Allahs ihukommelse. Når ens hender jobber, bør ens hjerte alltid være i Allahs ihukommelse. Mashaikh går så langt og sier at selv et øyeblikk brukt uten Allahs ihukommelse er som å ha brukt det øyeblikket i kufr (i vantro). Allah subhanahuwatalah beskriver de intellektuelle i Quran som: “de som husker Allah stående, sittende, og liggende på siden” (3:191)

2. Dhikr-e-Qalbi (intensiv dhikr). Når man er fri fra sine daglige oppgaver som jobb og studie, bør man sitte i tilstand av wudu (om morgen eller kveld) isolert. Sitte på bønneteppet, med lukket øyne, bøyd hode, åpne et vindu inn til sitt hjerte, og se inn i sitt sanne jeg. Dhikr-e-qalbi innebærer at man venter tålmodig på at Allahs rahmah(velsignelse) skal entre inn i hjertet. Gjennomfør dette ti-femten minutter daglig. Vær helt stille, uten å bevege på kroppen eller tungen, og tøm hodet for alle tanker. Fokuser på at Allahs rahmah (velsignelse) entrer hjertet og renser den fra korrupsjon og urenheter. Sitt rolig og bare lytt..
til hjertet, som roper: Allah! Allah! Allah! Allah! Dhikr-e-qalbi er nøkkelen for å oppnå ro i sinn og sjel.
وَاذْكُر رَّبَّكَ Kom Herren i hu  فِي نَفْسِكَ i ditt indre ey fi qalbik i ditt hjerte, i dine tanker, i din konsentrasjon, husk din Herre  تَضَرُّعاً وَخِيفَةً i frykt og ydmykhet. “Liveter Allahs påbud, livet er et mysterium, men livets høydepunkt er når hjertet roper: Allah, Allah, Allah” 

3. Salawat (Sende velsignelser på Profeten sallallahu ‘alahi wasallam hundre ganger daglig)Allahumma salli ‘ala sayydina Muhammad wa ‘ala ali sayydina Muhammad wa barik wa sallim (å Allah send hilsninger på vår veilder Muhammad, og familien til vår veilder Muhammad, og velsign dem og send fred over dem) Resiter dette med hengivenhet, ydmykhet og kjærlighet, som om du presenterer en gave foran Allah subhanahuwatala. 

4. Istighfar (be om tilgivelse). Resiter følgende påkalling hundre ganger daglig med oppriktighet, ydmykhet og skam, reflektere over dine synder. Astraghfirullaha rabbi min kulli dhambin wa ‘atubu ilayhi (Jeg søker tilgivelse fra min Herre for hver synd, og til Ham returnerer jeg i tilgivelse) Hvis tårer ikke kommer fra øynene, i det minste lag ansiktsuttrykk som viser at du er i dyp anger. “Må ens tåre bli så oppriktig at når den faller.. at den blir akseptert av Deg”
5. Tilawah (resiterer Quran). Resiter daglig en halv juz, eller en en kvart juz av den hellige Quran. Om mindre enn det, i det minste surah Yasin om morgen og Surah Mulk før vi legger oss. Finn gleden i resitering av Quran og forestill deg hvordan hvert vers entrer inn i hjertet og renser det.  “Du kan ikke løse knuter, du kan ikke løse mysterier; inntil Quranens vers entrer hjertet”

Deen ul islam handler om følelser. Så, vi har ordene av deen, vi har forklaring av deen, vi har meningen av deen og vi har følelsen av deen. Hvis vår deen er kun ord så har vi ikke komplettdeen. Hvis vi har ’ulema (lærde), som er ord og forklaringen av deen, men vi mangler følelsene av deen, fortsatt da har vi ikke komplett deen.  Deen vil kun bli komplett når du har ordene, når du har forklaringen, når du har meningen og når du har følelsen. Når vi gjør dhikr da får vi følelsene av deen, og da vil haqiqaat av deen også åpne opp for oss. Insha’Allah