Bønnen holder skjendighet og ondskap borte

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
De troende går det godt
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
som er ydmyke i sine bønner

Allah subhanahu wa ta’alas egenskaper (siffat) er av to typer; den ene typen er de siffat som beskriver Allah subhanahu wa ta’alas storhet (qudrah). Det vil si at Allah subhanahu wa ta’alas er Al-Qahhar (den alt-dominerende). Allah subhanahu wa ta’ala er Al-Jabbar (den som gjenreiser). Allahsubhanahu wa ta’ala er Malikul-Mulk (Han som innehar herredømmet). Allah subhanahu wa ta’ala er Al-Azim (den veldige) Allah subhanahu wa ta’ala er Al-’Aziz (den mektige).
Allah subhanahu wa ta’ala er فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ 
Han gjør hva Han vil.
Den andre typen av Allah subhanahu wa ta’alas egenskaper er de siffat som beskriver Allah subhanahu wa ta’alas Nåde, Barmhjertighet og Tilgivelse. Det vil si at, Allah subhanahu wa ta’ala er Ar-Rahim (Nåderike). Allahsubhanahu wa ta’ala er Ar-Rahman (den Barmhjertige). Allah subhanahu wa ta’ala er Al-Karim (den gavmilde).  Allah subhanahu wa ta’ala er Al-Wadud(den som elsker). Allah subhanahu wa ta’ala er As-Sattar (den som dekker over). Allah subhanahu wa ta’ala er Al-Ghaffar (den som tilgir).

Vi mennesker (insan) er Allah subhanahu wa ta’ala tjenere (’ibaad); for at vi skal kunne gjøre vår skaper; vår Rabb; vår Khaliq glad: for at vi skal kunne oppnå Allah subhanahu wa ta’alas qurb (nærhet); for at vi skal kunne få Allah subhanahu wa ta’ala maghfirha (tilgivelse); vi bør vise Allahsubhanahu wa ta’ala at vi er Hans oppriktige tjenere, og dette bør vi vise Allah subhanahu wa ta’ala gang på gang og gang på gang. Vi bør vise Allahsubhanahu wa ta’ala vår ydmykhet, vår nød og trengsel. Vi bør vise Allahsubhanahu wa ta’ala at vi er hele tiden avhengige av Hans Nåde og Barmhjertighet. Vi bør vise Allah subhanahu wa ta’ala at vi er avhengig Hans tilgivelse. På denne måten viser vi Allah subhanahu wa ta’ala at vi er Hans tjenere.

De siffat (egenskaper) som beskrev Allah subhanahu wa ta’ala storhet er der for at vi skal kunne få khauf (frykt for Allah subhanahu wa ta’ala),Disse siffat er der for at, vi skal få kunne få khasiyat og ajizi (ydmykhet) foran Allah subhanahu wa ta’ala og samtidig føle en skam og anger over våre synder.
Og, for at vi skal kunne få disse følelsene av khauf, khasiyat, Allahsubhanahu wa ta’ala har gitt oss en spesiell ammal (handling)og det er handlingen og utførelsen av As-salah (bønnen).

Allah subhanahu wa ta’ala har gitt oss denne handlingen av salah for at vi skal kunne føle Hans Kibriyah; Hans storhet. Når vi gjør ruku’. Når vi gjørsadjah. Når vi står i qiyam (den stående posisjonen i salah). Når vi siersubhana-rabbi yal-’azim (æret være min herre, den store) og når vi siersubhana-rabbi-yal a’la (æret være min herre, den høyeste). Når vi sierAllahumma inni dhalamtu nafsi (Ya Allah jeg har gjort urett mot meg selv) og presentere oss selv som syndere foran Allah subhanahu wa ta’ala og innrømme våre feil og synder, angrer og ber om tilgivelse. Når vi står ydmykt foran Allah subhanahu wa ta’ala med hendene bundet sammen og sier:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
Deg tilber vi og Deg søker vi hjelp hos
 اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ led oss på den rette vei

Det er gjennom handlingene av salah at, vi  kan oppnå khasiyat(ydmykhet) og khauf (frykt) for Allah subhanahu wa ta’ala. Og, det er først når vi gjør dette at, vi klarer å stoppe oss fra synder. Det er da vi klarer å unngå synder og forlate synder. Når vi gjør dette vi oppnår noe som hetertaqwah (som er en tilstand hvor man hele tiden frykter Allah subhanahu wa ta’ala og forlater alle innvendige (batini) og utvendige (dhahiri) synder).As-salah er en ammal (handling) som utvikler khauf (frykt for Allahsubhanahu wa ta’ala) i en person. Hvis vi studerer hikmah (visdommen) som as-salah (bønnen) har å gi oss; det er akkurat slik som en veldig fattig og trengende mann presenterer seg foran en veldig stor konge. Så, når denne mannen går til denne kongen med sine håp og ønsker; går denne mannen med adab (manerer) og ydmykhet, eller løper denne mannen, stressende og ufokusert, og ser her og der?

Alle hidayat av salah forteller oss at vi skal ha på oss fine og rene klær når vi kommer til salah. At vi selv skal være rene, være i wudu og gjerne ha på oss parfyme. Selv om faren for å miste en rakah er tilstede, selv da skal man ikke løpe til salah. Hvorfor? Jo, fordi man er i ferd med å presentere seg selv foran kongen av alle konger. Og, hvordan skal man presentere seg selv foran kongen? Akkurat slik en veldig fattig og trengende mann; stå foran kongen med hendene bundet og legge frem sitt ønske. Men, hvordan skal man legge frem sitt ønske? Jo, først man bør si noe kalimat(setninger) som fanger oppmerksomheten til kongen, slik at kongen retter sin oppmerksomhet mot oss og lytter på det vi har å si:
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Lovpriset være Allah, all verdens Herre
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
   Han, den Barmhjertige, den Nåderike, Denne fattige mannen stod foran slottet til kongen og sa først noen ord som lovpriset kongen, fordi han visste at kongen kommer til å gi han det han kommer til å spørre om, og det er da den fattige mannen legger frem sitt fremste ønske til kongen:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ led oss på den rette vei 

Mens den fattige mannen legger frem sitt ønske, dukker det opp en tanke: ”kongen av alle konger er utrolig mektig, og det holder ikke at jeg står her med hendene bundet, jeg må gjøre noe mer enn det, dette holder ikke”, så den fattige mannen går i ruku (bøyer seg ned) pga khauf, azmatog adab for kongen. Så, nå er den fattige mannen bøyd foran kongen, men så treffer tanken: ”kongen er utrolig barmhjertig, han hører nok på det jeg har å si”. Så, reiser han seg opp igjen og sier: Sami Allah Huliman Hamidah (Allah subhanahu wa ta’ala har hørt alle som priser Ham). Mens han står der så tenker han; ”det å bøye seg foran kongen og stå slik, uttrykker ikke Hans storhet”, så mannen går rett ned i sajdah(kneler seg helt ned foran kongen) med nesa og panna på gulvet. Hvorfor gjorde han det? Jo, pga khauf, azmat og adab for kongen.Hvis vi også ber vår salah med konsentrasjon og hengivenhet, dennesalah vil med tiden, utvikle khauf (frykt for Allah subhanahu wa ta’ala) i våres hjerter. Det er derfor, etter å ha lovpriset Allah subhanahu wa ta’alaunder hele salah, at man avslutter og konkluderer med å be om tilgivelse for våre synder: Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiran wa innahu la yaghfir zunuba illa anta faghfirli maghfiratan

 minal ’indik (Vær så snill tilgi meg min Allah!). Og, etter å ha gjort salam, man sier igjen; AllahuAkbar, AllahuAkbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Så, hele handlingen av salah, hvis man ber den med konsentrasjon og hengivenhet, den vil gi oss khauf (frykt for Allah subhanahu wa ta’ala) og det er denne khauf som vil hjelpe oss fra å stoppe oss selv fra synder. Det er derfor Allah subhanahu wa ta’ala har fortalt oss i Al-Quran, om As-Salah:
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ
Bønnen (as-salah) holder skjendighet og ondskap borte
.Må Allah subhanahu wa ta’ala gi oss tawfiq til å praktisere på det som har blitt sagt og hørt, Aamin