Livets prøve med fasit

Allah [subhanahu wa ta’ala] har gitt oss to stier å følge. 1) den rette; følge Sunnah og adlyde Allahs [subhanahu wa ta’ala] ordre. 2) den gale veien; følge shaytan, adlyde hans ordre og følge sin lyst [nafs].Muslim chaplain ministers at Camp Leatherneck during Ramadan [Image 1 of 7]

Livet vårt er en prøve i denne verden. Se for deg en prøve du har på skolen, som oftest har man ikke lov til å bruke fasit som hjelpmiddel. Men på denne prøven, livets prøve har vi fått lov av Allah å bruke fasit for å få svar og veiledning på hele prøven.

Vår lyst [nafs] styrer oss hele tiden slik at vi ikke rett og slett orker å se på fasiten. Vi tror på Helvete men fortsatt vil vi gjøre djevelske handlinger som vil føre oss dit. Det som påvirker oss er miljøet vi har rundt oss. Hvis alle gjør det så gjør vi det også, fordi det er lettere for oss å være sammen med andre i det miljøet. Det er vanskelig for oss å tro på at det er noe vi vil få i livet heretter [akhirah]. Vi trives mest med å gjøre gale handlinger. Det gir oss fornøyelse og vi har blitt så avhenging av de at vi ikke vet hvordan det er å forlate de.

En religiøs muslim finner det vanskelig å fornøye seg med gale handlinger. Han har blitt avhening av det gode Allah [subhanahu wa ta’ala] har tillatt. Hjerte hans blir myk av å minne seg selv på at Allah [subhanahu wa ta’ala] ser han hele tiden [dhikr/zikr og fiqr (refleketere)].

Det vil kanskje ikke hjelpe alle at jeg sitter her og skriver om hva som er galt med deg. En kan ikke behandle seg selv for sykdom hvis en ikke er klar over hvilken sykdom en har. En er nødt til å finne det ut selv at det er noe galt med meg eller ved meg, som jeg må gjøre noe med. I en periode var jeg kun opptatt av verdslige ting. Det var nok på grunn av miljøet rundt meg som jeg havnet i. For å komme ut av det måtte jeg vite at jeg hadde en “sykdom”.

Ramadan er den måneden der djevelen blir lenket fast og da forstår vi at det er noe galt med oss. Vi slutter med våre gale handlinger og begynner å faste. Ikke bare faste med magen men også med munn som ikke skal si noe galt, øynene som ikke skal se noe galt og ører som ikke skal høre noe galt. Dette er en måned som vi kan praktisere de tingene i og implementere det i oss for resten av året eller for resten av livet.

Vi er nødt til å kutte ut med det miljøet vi var i før Ramadan og begynne å besøke masjid oftere. Snakke med andre religiøse muslimer, helst på folk på sin egen alder. Hvis du tror det kan bli problematisk, så ta heller små steg. Har du venner som fører deg til å gjøre gale handlinger, så begynn forsiktig med å kutte kontakt med dem. Når de ser deg gjøre det gode blir de kanskje inspirert av det.

Sahaba [radi-Allahu anhu], følgesvennene til Profeten ble lovet Paradiset av Allah [subhanahu wa ta’ala]. Men de sluttet ikke å be fordi de visste at de får paradiset uansett. De ba ikke bare fem ganger, men de ba bønn om natten [tahajjud] og resiterte i Koranen. Og de ofret seg selv for sin religion i uansett sitasjon.