Hva bør en gjøre på en fredag [Jum’ah]?

 

 

Dere som tror, når det kalles til samlingsdagens [jum’ah bønn, så skynd dere hen til Guds ihukommelse, og la handel ligge. Dette er et gode for dere, om dere bare visste! 62:9

 

Forbredelsen til fredagsbønnen starter allerede i dag, på en torsdag. Fra hadith kan vi lære noen ting som Profeten [sallallahu alayhi wasallam] har lært oss.

Her er noen av tingene jeg har lært meg:Friday prayer

  1. Allerede på en torsdag gjør klar dine klær. Bruk de fineste du har.
  2. På fredag: Bør du absolutt dusje. Ha på deg parfyme [atthar].
  3. Hvis en kan så bør en til masjid. Er det ikke mulig og du må kjøre så parker litt lenger unna så du kan gå og tilegne deg belønning av det.
  4. Det er viktig å være i masjid til tide. Kom gjerne halv time før bønnen starter og hør på preken av imam. Hvis en ikke kan det bør en absolutt gjøre sitt beste å være der når khutba starter.
  5. Vær stille under khutba. Hørt fra Sh. Faraz Rabbani: Når en sitter i khutba er det akkurat som å be en vanlig bønn. Ikke snu deg og se her og der eller hilse på folk når de kommer, heller ikke snakk.
  6. Etter endt fredagsbønn bør en lese darood sharif, lese astaghfirullah 100 ganger og resitere Surah Al-Kahf fra Koranen. Det kan du også gjøre når du kommer hjem.
  7. Man bør på denne dagen gjøre så mye ibadah [tilbedelse] som mulig.

InshAllah, har du fått suksess allerede bare ved å tilbe til Allah 🙂 – som er vårt mål!

 

Straffen i graven

Når en troende muslim dør, vil han få en dyp søvn i graven, Eye deathAllah vil åpne et “vindu” for han fra Paradiset, der han vil få kald vind inn i graven og vil sove dypt og godt. Tiden hans vil gå så fort at han ikke vil merke noe før Dommedagen – og vil spørre “har det gått så fort? jeg la meg jo nettopp”.Mens en ikke troende vil ikke klare å få sove ordentlig; Allah vil åpne et vindu for han fra Helvete der han vil få varm luft inn i graven. Og han vil slite med å sove, for han blir det veldig lenge å vente til dommedagen. Når dommedagen kommer vil han bli glad for at han endelig slipper den varme lufta, men han vet ikke hva mer venter på han i Helvete, dette var bare en liten bit av det.

Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah…

Dette livet og livet heretter

Allah har spesifisert plikter for både menn og kvinner. Alle må leve sine liv i denne verden etter Hans vilje og lov [sharia]. Denne verden er midlertidig og vil til slutt visne, mens det neste livet er evig. En klok visemann sa en gang at et menneske bør jobbe like hardt for denne verden i forhold til hvor lenge man skal bo her. På samme måte bør en jobbe like hardt for det neste livet i forhold til hvor lenge en skal bo der. Folk vil leve i denne verden rundt 100 år, mens i neste liv vil de leve for evig. En dag i det neste liv tilsvarer femti tusen år i dette livet. Tenk deg om før du nyter bare noen minutters haram i dette livet og hvor lenge straff du vil få i ditt neste liv.

– av Sh. Zulfiqar Ahmed (db)

Foreldres bekymring for sitt barn

Du som forelder(e) bør ha bekymring for ditt barn om deen. Du bør være observant på disse spørsmålene:

1) Vil jeg miste mitt barn?: Vil han havne i et miljø jeg ikke kan redde han fra?

2) Har jeg engstelse for hans deen/religion?

3) Har jeg instillt mitt barn kjærlighet for Islam og deen?

4) Har ungen min nok kunnskap om Islam?

To steg til Paradiset

En vismann brukte å si at paradiset er kun to steg unna. En av hans studentene spurte hva han mente med det. Han svarte, “hvis du setter et steg i ditt ego [nafs], så vil ditt neste steg uten tvil føre deg til Paradiset.”

– utdrag fra dars av Shaykh Zulfiqar Ahmed (db)