Be om tilgivelse før dørene til tilgivelse blir stengt

I dag, i denne tiden av korrupsjon er vi blitt fjernet fra spiritualiteten og satt etter sekularisme. På grunn av det blir det lettere for oss å utsette eller utføre mindre av dydige handlinger og heller synde mer. Essence of ExistenceDet er mange millioner mennesker som hevder å være muslimer men som drukner i synder. De er så oppslukt i syndene at de ikke en gang tenker om å be om tilgivelse. Etter en stund blir tilstanden deres slik at de tror deres synd ikke kan bli akseptert lenger. Men Allah [subhawana wa tala] sier “Han er den ene som aksepterer tilgivelse fra Hans tjener og overser synder”. Allah er mest edel og nådig. Han er den mest nådig av de som viser nåde. Derfor ikke mist håp i hans barmhjertighet. Fortsett med tilgivelse. Hvis en utfører en synd så be raskt om tilgivelse. Moulana Shah Wasiullah Saheb [Rahimahullah] pleide å resitere disse i parvis:

“Vi har tråkket i stiene i denne veien,
Vi faller, vi falt og kommer opp og kom opp og ferdes”

Tilgivelse for små synder kan bli oppfylt av å utføre gode gjerninger, men tilgivelse for store synder kan bare bli oppfylt av å be om tilgivelse [tauwba]. Altså legg merke til at å fortsette å synde i hop om å bli tilgitt i etterkant før en dør er tegn på tåpelighet og dumhet. Det er fordi ingen vet om fortiden og dermed vet heller ingen når ens tid er for å dø.

“Du synder, det er fortsatt tid for å be om tilgivelse, ikke utsett,
den som falt og kom seg opp har ikke falt” [Mufti Muhammad Shafi [Rahimahullah].

Rasulullah Fred være med han [arabisk] sa, “intelligens er en som kontrolerer sin skjebne og praktiserer den tiden eter døden, imens en som følger sine lyster og har håp i Allah [subhanwa wa tala] er dum”. [Tirmizi, vol. 2 s. 72].

Uansett hvilken synd en begår kan bli tilgitt av å be om tilgivelse. Anas [Radhiallahu anhu] fortalte at Profeten Fred være med han [arabisk] sa at Allah [subhawana wa tala] sa: “Sønn av Adam, så lenge du ber til Meg og har håp i Meg, vil jeg tilgi synden uansett hva det er og Jeg vil ikke bry”. [det er flere lignender hadith der Allah (subhana wa tala) sier at Han tilgir så mange synder som mulig, nevnt i Tirmizi vol. 2 s 194].

Av Moulana Muhammad Mazhar Saheb [Khalifa av Hadrat Moulana Shah Abrar ul Haq Saheb (DB)]

10 tegn på god etikette i Islam

God etikett er en måte på å oppnå ære i dette livet og glede i det neste livet. Det er en fortelling fra vår kjære Profet [صلى الله عليه و سلم] at den troende med best egenskap og etiketter er en med den mest perfekt tro. Husk at god etikette er det beste en kan ha etter å ha akseptert Islam. Lærde har nevnt ti tegn på gode etiketter:man with the thread

 1. Møte folk med glad og oppmuntrende holdning
 2. Ha empati med andre
 3. Hjelpe de som er veldig trengende
 4. Ikke vanskeliggjør folks gode handlinger og intensjoner
 5. Ikke snakke dårlig om folk heller ikke plukke ut og spre andres feil
 6. Legg merke til dine egne feil og andres gode egenskaper
 7. Behandle pent de som feilretter deg
 8. Akseptere unnskyldning for andre som har gjort ufint mot deg
 9. Velg måtehold og moderasjon i alt
 10. Avstå fra verdiløse forfølgelser og lyster

[Hentet fra et av brevene til Faqir Zulfiqar Ahmad Naqshbandi]

Jeg vil mene at man vil få det lettere å utføre disse tipsene hvis man gjør mye dhikr også. Fordi det vil sette i en avslappende og rolig stund der du får tid til å tenke før du handler. Vi klarer lett å gjøre feil fordi vi ikke tenker nok. Og gjør det så fort at ting går mer i den gale veien.

Sahabas 9 egenskaper

Noen av lærde [ulama] har sagt at Sahaba (radhiAllahu anhu) ville gjerne unngå fire ting:

Sailing Through the Desert of Gold !

 1. Lede bønnen.
 2. Ansvar for å distribuere eiendel til den avdøde.
 3. Akseptere et løfte
 4. Gi meninger [fatwa] i religiøse saker.

Sahaba (radiAllahu anhu) ville gjerne gjøre følgende fem ting istede:

 1. Resitere Koranen.
 2. Være i masjid så oftest som mulig.
 3. Dhikr av Allah [سبحانه وتعالى].
 4. Være tilfreds med det gode.
 5. Forby det gale [onde]

Imam al-Ghazali and the Signs of the ‘Ulama – By Shaykh al-Hadith Mawlana Zakariyya Kandhalawi