Tre betingelser ved tilgivelse (istighfar)

Hadith er en flott samling av praktiske eksemplarer av Profeten (fred være med han), uten hadith-bøkene ville vi ikke kommet i det stadiet vi er i dag og hadde ikke klart å praktisere religionen på det fulleste.Let’s raise our hands and make Du’a like the Prophet thought us

SubhanAllah, Allhamdullilah.

I en hadith sier Profeten Mohammed (fred være med han) at en som utfører ublu tilgivelse (istighfar), Allah vil finne veien ut for han.

Det er tre betingelser ved tilgivelse (istighfar):

 1. kom deg bort og slutt med synden med eneste gang.
 2. ha en anger for å ha utført synden.
 3. ha en fast og sann intensjon om å ikke gjenta synden.

Hvis shaytan hvisker i ørene dine at du vil gjenta den synden, så husk at å ha en fast og sann intensjon for å vedta fromhet er tilstrekkelig for aksept av omvendelse. Hvis en har intensjon om å ikke bryte ens intensjon, så er den intensjonen akseptert av Allah. Når en skal be om tilgivelse så bør en ha full tro på Allah og si “Allah, jeg har tro på Deg og vil ikke gjenta den synden igjen”. Hvis en uansett gjentar synden igjen, så igjen be om tilgivelse igjen. Allah er barmhjertig, han vil tilgi. Hvor kan vi ellers gå hvis vi legger Allah til side(?).

(Jeg synes teksten nedenfor er (vil være) mye bedre hvis jeg ikke oversetter den) 🙂

Khwaja Azizul Hasan Majzub (Rahimahullah) says,

If you cannot floor the wrestler of the nafs,

then do not leave your hands and feet loose.

You have to fight him for your whole life,

sometimes he succeeds and sometimes you succeed.

Whoever is unsuccessful throughout his life,

maintain this relationship of love,

if it breaks a hundred times, then join it a hundred times.

Ah! You did not discard sin but you discarded Allah. Where is there any refuge after breaking off relations with Allah? Is there another God?

If you do not ask except the pious ones,

where will your sinful servant go to?

Friends, the Allah of the sinners and the pious ones is the same. Where are we going to go leaving Allah? There is no refuge. It is highly essential to repent and seek forgiveness. Shaytan puts embarrassment into one at such an occasion. He asks you how can you repent when you commit the same crime every day. He tells you that this is a shame. What is shame in reality?

Tips: Hvordan ødelegge lysten for ‘dunya’

 • Hvis en person ikke jobber med å rengjøre sitt indre, vil hans ytre handlinger for tilbedelse (ibaadat) bli livløse og vil ikke gi stor mening. Slike handlinger vil A Room For the Wormsikke klare å oppnå det de egentlig ønsker. For eksempel hvis en person ikke klarer å fjerne stoltheten og arrogansen fra sitt hjerte når han er i sajdah, så vil den arrogansen beseire grunnlaget for sajdah med det første.
 • Av å huske døden oftere, vil en persons tilrekning av dunya bli fjernet fra hans hjerte.
 • Rivalisering av dunya er en stor distraksjon fra ibaadat. For eksempel, hvis en person ønsker seg noe som andre har som rikdom men det vil lede til hans ødeleggelse.

Kjære lesere tipsene over er hentet fra en av de flotte talene til Shaykh Riyadh ul Haq. Det er meget viktig for en muslim å utføre ibaadat fra hjerte, og det er flere ting i vår hverdag som står i hindring for oss med å utføre ibaadat. Hvis vi tar disse små tipsene fra shaykh vil det ha stor påvirkning på oss. La oss innse det, det er tross alt dunya som er vårt største hindring. Klarer vi tilintetgjørelse lysten av dunya er vi kommet ganske langt med vår ibadaat.

Måtte Allah hjelpe oss med det. Ameen!

Viktige råd om tolmådiget og utholdenhet

Profeten Mohammed (fred være med han) sa “Allah vil styrke ens utholdenhet til den som viser/er utholdenhet. Ingen har eller er blitt gitt noe bedre omfangsrik gave enn utholdenhet. (Bukhari og Muslim)

et menneskehjerne er aldri tomt. noen ganger er tilstanden behagelige og andre ganger er de ubehagelige. i behagelige tilstandene er vi rådet til å være takknemlige, i andre tilfeller er vi rådet til å være tålmodige. det betyr at takknemlighet og tålmodighet er våre hverdagslige mål. aldri glem dette. utfør dette aspekte i livet ditt og se selv hvordan du vil få et fredelig(ere) liv…
(Hayatul Muslimin)

Tesbih

Naboens rettigheter i Islam: 8 regler

Naboens rettigheter i Islam

Anas (Radi Allahu Tala anhu) fortalte at Allahs profet (fred være med han) sa “en er ikke troende til han liker det for naboen sin også det som han liker for seg selv“.

Naboens rettigheter

 1. Naboen bør besøkes når han er syk
 2. Hans begravelse bør få følge hvis han dør
 3. Han bør få lån, hvis han trenger det
 4. Han bør bli dekket (med klær) hvis han ikke har noen
 5. Han bør gratuleres hvis det er en anledning for det
 6. Han bør bli trøste hvis noe katastrofe inntreffer han
 7. En bør ikke bygget et høyere hus enn det naboen har, slik at han blir dekket for vind, og
 8. En bør ikke gi noe trøbbel til naboen av røyk fra kjøkkenet sitt

5 spørsmål på dommedagen

Disse fem spørsmål vil bli stilt til alle på dommedagen:Munajat.. Seeking help & mercy from Allah

 1. Hva tilbringte du livet ditt på
 2. Hvor tilbringte du ungdomstiden din
 3. Hvor fikk du eiendelene dine fra
 4. Hva tilbringte du eiendelene dine på
 5. Og hva gjorde du med det du visste om (kunnskap)

Og det er ikke vi selv som kommer til å snakke, men svarene vil komme fra våre hjerter. Ingen mulighet til å lyve den dagen