Forskjell på en troende og en ikke-troende

Når en person trenger noe benytter han seg av de tilgjengelige verdslige midlene og det er ingen forhindringer i Sharia å bruke slike midler. Men en muslim og en vantro er forskjellige i sin tro, for en vantro er avhengig av å bruke de utelukkende midlene for å oppnå sitt mål.

Et eksempel: Søke på en jobb
La oss ta jobbsøking som et eksempel. En person vil se etter jobb og finner et interessant jobb, han sender inn søknad og forteller noen der om å anbefale han. Dette er de tilsynelatende midlene han bruker for å oppnå sitt mål. En vantro legger all hans avhengighet på disse midlene og sørger for at hans søknad er godt skrevet og anbefalingen er verdig.

På en annen side, sender en muslim også en søknad og får noen til å anbefale han, men han stoler ikke helt på disse midlene. Han vet at hans søknad og anbefalingen er meningsløst hvis ikke Allah gjør dem effektive. Han bruker tilgjengelige midler og ber Allah om hjelp og sier “Allah! Jeg har brukt de tilgjengelige verdslige midlene, men det er kun du som kan gjøre dem effektive. Jeg spør deg om å oppfylle mitt ønske om å få denne jobben”

Et annet eksempel: Medisin og dens virkning
La oss ta et annet eksempel, hvis en person blir syk, så vil den vantro bruke de verdslige midlene. Besøke lege og ta de medisinene han har fått beskjed om å ta. Og regne med at han blir frisk om noen dager. En vantro vil ha tro på sin lege og de medisinene.

En muslim vil også besøke lege og bruke de medisinene, men han vil ikke ha tro på men Allah alene. Medisinene vil ikke virke før Allah gjør dem effektive.

Profeten Mohammed (fred være med han) har lært oss, at vi må bruke de tilgjengelige midlene men vi må ikke ha tro på de men heller Allahs tro på at de vil fungere hvis du benytter dem.

Maulana Dr. Abdul Hayy (rah) har sagt at religion er egentlig for å rette ens vinkel for observasjon. Justere vinkelen bitte litt så har du religion, ellers er det materialisme. For eksempel, alle religioner krever tålmodighet for å bli frisk av sykdom. Til og med Islam sier til oss at hvis vi er syke må vi gå til lege for å bli behandlet. Men det spørs hvordan vi observerer det. Vi må ikke ha tro på at behandlingen i seg selv vil gjøre oss friske igjen, men vi må ha tro på at Allah vil gjøre denne behandlingen effektivt slik at vi blir friske.

Kjøre leser det er stor forskjell på en som tror på Allah og en som ikke tror. I denne verden er man verdt veldig mye hvis man ikke tror foran manges øyne, men i det neste liv er man null verdt hvis man ikke har tro. Du har kanskje hørt dette før; “Denne verden er paradis for de ikke-troende og fengsel for de troende”, med andre ord det er lett for de troende å være her og gjøre hva de vil men de som tror har det vanskelig for å unngå alt det onde. Ikke vent til i morgen det er i dag det gjelder. Hvem vet om du lever i morgen eller ikke.

Hvordan se profeten i drømmen

The Messenger of Allah, Sallallahu ^alayhi wa sallam, said: the one who sees me in a dream has truly seen me for indeed the devil can not take my shape to deceive people!

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=EX48sFSuLdg]

Kan du ikke se video? Se den på YouTube.

Bønnen av trengsel

Jeg var på vei til å skrive artikkel om å utføre bønnen av trengsel (salah-al-hajah). Men det viste seg at det allerede finnes en lignende artikkel på norsk, på WIM.no sine hjemmesider. Her er artikkelen:

Både Koranen og hadith inneholder flerfoldige dua, hvor det oppfordres til å be til Allah om alt man har behov for. Allah (’Azza wa jall) hører alle våre bønner og svarer dem, etter det Han sier i Koranen:

“Når Mine tjenere spør etter Meg, se, Jeg er nær. Jeg svarer den bedenes bønn når han ber til Meg. Måtte de så høre på Meg, og tro på Meg, så de må finne den rette vei.” (2:186)

I et annet vers forteller Allah hvordan vi kan påkalle Ham:
“Påkall Herren ydmykt i det skjulte. Se, Han liker ikke dem som går over grensen.” (7:55)

Hvordan utføre bønnen av trengsel (salat al-hajah)?
“Dua er ibadah, altså en form for tilbedelse.” (Ihya al-Uloom, urdu, bind 1, s. 557, Dar-ul-Isha’at, Karachi)

“Dua er kjernen av ibadah.” (ibid)

“Spør Allah om Hans gunst. For Allah elsker å bli bedt om det. Den beste ibadah er å vente på velstand.” (ibid)

Oppfyllelsen av dua har sine forutsetninger, slik at en ikke kan nøye seg med å gjøre dua alene i en vanskelig situasjon eller i trengsel. Viktigheten av å forrette bønnen, faste i ramadan, betale almisse osv kan ikke overdrives i denne sammenheng. Å resitere Koranen regelmessig er også en av de beste måtene å fylle sitt hjerte med glede, tilfredshet, sinnsro og fred på. Det er i realiteten en stor velsignelse, og den beste wazifa. Ikke minst må man være påpasselig med å avstå fra det onde og tilegne seg det gode. På denne måten vil man kunne styrke sine bønner, slik at de blir godtatt og besvart.

Under følger en kort avhandling av en bønn som heter salat al-hajah, altså bønnen av trang. En stor takk går til søster Javaria T. som har oversatt den for wim.no. Det oppfordres på det sterkeste å utforske den, og insha’Allah vil den være til stor hjelp, ettersom den er overlevert fra den hellige profeten Mohammad (fred være med ham) selv.

Abdullah ibn Abi Awfa (måtte Allah være til lags med ham) beretter at Allahs sendebud (måtte Allahs velsignelser og fred være med ham) sa: ”Hvem enn som har et behov ved Allah, eller ved et menneske, la ham på ordentlig vis utføre den rituelle vasken og deretter be to rakat. Dernest, la dem, lovprise Allah og sende velsignelser på profeten (måtte Allahs velsignelser og fred være med ham). La dem deretter si:

salat-ul-hajah

Oversettelse: Det finnes ingen gud, unntatt Allah den mest Overbærende, Gavmilde. Hellig er Allah, Herren av den Overveldende Trone. All Lovprising er til Allah, all verdens Herre. Jeg ber til Deg (Allah) om alt som fører til din barmhjertighet, og din overveldende tilgivelse, berikelse i alt det gode, og frihet fra all synd. La ikke noen av mine synder være uten å bli tilgitt, og ingen bekymring utenom de Du har en løsning på, og ingen trang, som er å oppnå din glede, uten at Du har oppfylt den, Du den mest Barmhjertige!”

[Berettet av Tirmidhi og Ibn Majah. Hadithien har en ubetydelig svakhet. Slike hadither blir likefremt fulgt i forhold til gode gjerninger  (fada’il al-a’mal) ved generell enighet blant tradisjonelle sunni lærde]

Bønnen av trang er veldig enkel: Essensen i det er å fremme ens behov overfor Allah, den Høyeste, ved å utføre den rituelle vasken (wudu), be to rakat (eller fire), og deretter be helhjertet til Allah.

Det er foretrukket og å bruke den ovennevnte eller en annen liknende dua overført fra den elskede profeten (måtte Allahs velsignelse og fred være med ham). [Ibrahim al-Halabi, Sharh Munyat al-Musalli; al-Fatawa al-Hindiyya; Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]

Den innvendige skikken for dua innebærer å vise vår trang og absolutte underkastelse til Allah, overlate sin sak til Allah, og å vite at den eneste som kan gi og gagne oss, er Allah den Opphøyde. Med dette bør man være sikker på at Allah svarer våre bønner, men slik han finner det beste for oss.

Når omstendighetene ikke tillater oss å be to rakat, bør man likevel gjøre dua til Allah, fremme sine behov overfor Ham, for Han svarer vår dua og elsker å bli bedt til.

Måtte Allah Ta’ala belønne deg med det som er best for deg både i dette livet og i livet etter døden, ameen.

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz

via

Er det haram å drepe insekter?

Det er en hadith som sier at det er forbudt å la dyr lide. (Bukhari).

Men å drepe dyr som kan skade deg eller andre er lov…
Det er et langt skriv i Hanafi fiqh i boka Fatawa al-Hindiyya om å drepe dyr eller hvordan en ikke skal drepe og hvordan en skal drepe et dyr slik at de får minst mulig lidelse. En bør alltid prøve å få dyret til å lide minst mulig.

F.eks. hvis du klarer å få insektene til å klatre på hånden din og slippe den ut av huset. Hvis en er redd for de små insektene så kan en prøve med andre metoder. F.eks. putte i en flaske osv.

The Prophet (Allah bless him & give him peace) said, ” Do not harm the creation of Allah.”