Kvinnesyn i Islam: Spørsmål og svar

Jeg har ikke spurt Rahma eller Batoul om å få lov til å publisere denne, men jeg håper de tilgir meg. Jeg tror det er lettere å bli tilgitt enn å få lov. hehe.

1: Hvorfor skal kvinner arve mindre enn menn i islam?
Her er det et enkelt regnestykke som skal til, så ser man hvem som kommer best ut av det. For eksempel; Du og din bror arver tusen kroner fra deres far (bare for å ta et enkelt beløp, hvor mye er urelevant). Din bror er gift og har barn. Du får to hundre og femti, og din bror syv hundre og femti. Urettferdig? Hvis du ikke er gift, må bror dele og forsørge sin del av arven med deg, sin kone og barn, du er fri til å gjøre hva du vil med din del. Hvis mor også levde, ville hun få sin del av arven som hun råder over selv pluss at sønnen må forsørge henne også. Hvor mye har han da egentlig til eget bruk i forhold til ditt beløp? Man kan jo argumentere med at i dag trenger ikke kvinnen å bli ”forsørget” av sin bror eller far, eller om så ektefelle, men det er etnografisk; regelen er generell. Det er også mer kompliserte regnestykker i arvespørsmål enn som illustrert her. I andre tilfeller kan en kvinne arve det dobbelte i forhold til mannen sin hvis
f eks deres datter døde og etterlot verken barn eller søsken, kun ektefelle og foreldre; så ville moren arve en tredjedel og faren en sjettedel. Hovedregelen er at en kvinne ikke har det økonomiske ansvar med å forsørge familien, og hennes arv eller inntekt er til hennes egen rådighet i prinsippet.

2: Hvorfor to kvinnelige vitner for en mann?
Det er fem vers i Quranen som handler om vitnesbyrd, hvorav kun ett ber om at hvis mann ikke finner en mannlig vitne nummer to, så to kvinner i stedet. Det er i vitnesbyrd til transaksjon. (sure 2:282) Så det er kun i dette økonomiske spørsmål hvor to kvinner tilsvarer en mann som vitne. Det har vært mange tolkninger og forklaringer på dette, men ikke slik å forstå at en kvinne er dårligere i økonomi,-langt ifra!
Et annet poeng er at en av de viktigste vitnesbyrd i islam og som må overveies med den aller møysommelige gransking, er overleveringer av hadith; profeten Muhammeds (fvmh) utsagn og handlinger,- som er hele grunnlaget for sunnah; tradisjonen vi følger. Kjeden av de som beretter hva de har hørt fra den og den må undersøkes, og om hvorvidt personen var troverdig, hans karakter osv. helt til man kommer til den som personlig hørte eller så profeten gjøre eller si det ene eller det andre. Her har mange hadith blitt forkastet underveis fordi man har tvilt på vitnet. Men ingen hadith som har vært overlevert av et kvinnelig vitne har blitt tvilt på.

Ramadan som er hele verdens muslimers fastemåned, starter når et vitne kan bekrefte at nymånen er observert. Det spiller ingen rolle om dette vitnet er kvinne eller mann, og denne observasjonen er av aller største betydning for alle muslimer i hele verden!

3.Kvinner en grad under menn?
Jeg tenker det som vises til under spørsmål her er dette verset:
”Kvinnene har tilsvarende krav og plikter innenfor anerkjente grenser. Dog har mennene et fortrinn fremfor dem. Gud er mektig, vis.” (sure 2.228)
Her er det ikke snakk om “en grad under”, men snakk om ansvarsområde som teksten har blitt forklart. Menn har et fortrinn ved at han står for det økonomiske ansvaret for familien. Ingen familie kan overleve uten inntekt, og selv om konen er ute i arbeidslivet, så ligger allikevel dette ansvaret på mannen. Helt enkelt kan man jo forklare at hvert land har sitt overhode, være seg statsminister eller president. Hvordan ville et land fungert uten å ha en person i en avgjørende stilling? Likeså er denne personen forpliktet å forholde seg til hva landets befolkning ønsker, forslag må bli behovsprøvd og ikke forkastet uten vurdering, og folket må ha styresmaktens respekt. Likeså er det for mannen, som skal være familiens overhode, må ta hensyn til hva familiemedlemmene ønsker, gi respekt for meninger og være med på alt som angår familien og dens medlemmer.
Profeten Muhammed (fvmh) sa også : ”Den beste blant dere er den som er best for sin familie…”(Ibn Maja,-kitab an Nika) som indikerer at hjemmet er ikke stedet for hersk og styre, men for oppdragelse.

4: Rett til å disiplinere ulydige koner og kvinner må adlyde om mannen vil ha samleie!
Det førstnevnte er jo et kjent fenomen som ofte har blitt tatt ut av kontekst, og forklart i det vide og brede, bl a på bloggen til”muslimprosjektet”. Det som ikke kommer fram er at hvis det er mannen som er klanderverdig, har kvinnen rett til å involvere andre mannlige familiemedlemmer eller imam for å ta affære og få hjelp.

Hvis en kvinne frykter mishandling eller likegyldighet fra sin mann, er det ikke galt av dem om de finner en ordning seg imellom, for fredelig ordning er best. Menneskene ligger under for grådighet. Men hvis dere handler vel og viser gudsfrykt, så er Gud vel underrettet om det dere gjør. (4:128)
angående teksten som diskuteres:
Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart. Dem som dere frykter oppsetsighet fra, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken. Gud er opphøyet, stor.
(sure 3:34)

Når man spør seg hva som kjennetegner ”ulydig kone”, så er det ikke snakk om hvis hennes vilje er noe annet enn mannens, men det som strider i mot islams lov. F eks alkohol, gambling eller usømmelig oppførsel. Skulle en mann godta at hans kone flørtet med gjestene sine? Det siste jeg hørte fra en lærd angående dette spørsmålet, var at hvis en kone var ”så ille”, så ville ikke fysisk disiplin være løsning i seg selv. Å være overbærende vil ha langt større effekt for forandringer. Hvis man ikke kom til konsultasjon med hverandre, var kanskje adskillelse en bedre løsning. Igjen må man se på Profetens (fvmh) praksis. Det er berettet fra profetens kone Aisha (må Allah velsigne henne) som sa:” Profeten (fvmh) har aldri slått en kvinne, eller en tjener, eller noen andre bortsett fra ute i kamp for Allahs sak. Allah valgte de beste og fullstendige manerer i Profeten (fvmh) (sahih Muslim)
I en annen hadith sier Profeten (fvmh):”hvordan kan noen av dere slå sin kone som om hun var en kamel? Og hvordan kan han da på slutten av dagen ha samleie med henne?”
Og : ”Ville ikke dere skamme dere å slå deres kone som en slave og så forvente samleie etterpå?” (Ahkam an Nisa)
I en annen hadith sier han (fvmh) også: ”Sytti kvinner har samlet seg rundt Muhammeds familie for å klage på sine menn. De menn er ikke blant de beste av dere!”(Sahih al Jami’ as-Saghir)
Og i Quranen; Gud har hørt hennes innlegg, som talte sin sak overfor deg vedrørende sin ektemann, og klaget til Gud. Gud hørte deres samtale. Gud hører, er observant (sure 58, vers 1)

5. Kvinnelige krigsfanger til samleie.
Ja, hvor er disse sitatene? Hvilken tekst er det du viser til? Jeg vet så langt at praksisen på Profetens tid (fvmh) var at krigsfanger kunne bli kjøpt fri fra sin familie, mann eller kvinne. Eller de som var belært i skriving og lesing kunne få sin frihet ved å lære det videre til muslimene. Hvis en kvinnelig fange ville omfavne islam men hadde en vantro ektemann som hun ønsket å skille seg fra, kunne en av profetens ledsagere gi en sum til hennes ektemann, og etter skilsmissen ta ansvar og gifte seg med henne.

6. Kvinne lede bønn foran menn?
Jeg ”har ikke rett til å nekte dem”? Nei, riktig; det er ikke min agenda. Men jeg synes demonstrasjonene og protestene som denne kvinnelige professoren har møtt der hun insisterer på å lede en blandet forsamling i bønn, taler for seg. Bønn er de minuttene hvor vi skal glemme verden omkring oss og fokusere på Skaperen, er det da for mye forlangt å ha en orden og rettesnor på den stunden?
Under hajj, pilegrimsreisen til Mekka, er det mer enn fullt i den Hellige moskeen Masjid Haram, og kvinner og menn står blandet under bønn. Jeg opplevde ofte å enten stå foran eller ved siden av en mann da. Det bare ble slikt under folktrengeselen, ikke for at vi valgte det.
(dette er særegent under pilegrims-tiden)

7 Islams kjønnsroller planter kvinner i hjemmet.
Islam setter bare fokus på det som alltid har vært praksisen og normen i ethvert samfunn. Men om mannen i prinsippet har det ”utvendige ansvar” og kvinnen det ”innvendige ansvar” (hjemmet) så er det av praktiske grunner. Begge to utfyller hverandre, og på ingen måte nedverdiger kvinnen om hun tar seg av hjemmet. Tvert imot! I islam understrekes det gang på gang den viktige rollen kvinnen har.
Samtidig så er det av ytterste nødvendighet at den muslimske kvinnen representeres i visse yrkesområder, og her har Allah den Allmektige utstyrt oss med den unike kvaliteten at vi mestrer både et yrkesliv og ansvaret i hjemmet. En muslimsk lærd påpekte dette engang, og jeg måtte smile godt da han ærlig innrømmet at ingen mann som han kjente eller han selv, ville orke å skifte bleier og amme barn etter barn og holde orden på husholdet. Ikke nok med det så var hun kanskje en yrkeskvinne i tillegg?! Det var mer enn en mann ville klart, sa han. Dette var faktisk i forbindelse med 8.mars for noen år siden da jeg så på en arabisk kanal.
Apropos, så overværet jeg engang et program med den berømmelige Dr. Phil, hvor det var en hjemmeværende mann som klagde sin nød til psykologen. Han hadde vært et år hjemmeværende fordi han var arbeidsløs, mens han kone jobbet. Dette slet slik på nervene hans at han måtte ta kontakt med psykologer. Dr Phil kom inn i bildet, og det viste seg at denne mannen ikke var alene med dette fenomenet blant hjemmeværende menn som måtte være den som vasket hus og klær, passet barna, fikk dem på skolen, laget middag osv. Det ble for mye for mannen. Han kunne godta det faktum at han var arbeidsløs, men ikke alt husarbeidet i lengden…
Og der vil jeg bare si at selve husarbeid er ikke obligatorisk i den forstand for kvinnen i islam. Det er barna og husholdet. Mange hjem i muslimske land har den løsning at de har en husholderske, som samtidig gir en lønnet arbeidsplass.
Og jo, jeg vil si igjen at mannen kan ”hjelpe til”, fordi man hjelper hverandre.

Oppførsel og tips når det tales og for de som hører på

Emnet bør være relevant
Når du skal ta opp et emnet og snakke om det, si kun det som passer situasjonen om emnet du har valgt og vær kortfatet. Hvis du er den yngste av de som hører på, ikke snakk før du blir bedt om det, unntaket er om du vet at det du sier vil bli mottatt vel og blir forstått av de som hører på. Ikke forleng din tale og snakk i en passende tone.Prof. Akmal Taher

Anas (ra): Profetens tale var klar og kortfattet. Ikke for lang og heller ikke for kort.
Aisha (ra) sa Profeten talte slik at du kunne telle ord han sa, om du ville.

Velg en passende tone
Hvis du skal snakke med noen eller i en tale pass på at tonen din er hørbar og lav. Å forhøye stemmen din er motsatt av god oppførsel og indikerer ikke respekt til dem du snakker til. Denne oppførselen gjelder for alle, uansett venner, fiender, ukjente, unge og eldre. Det er spesielt viktig å passe på dette når du skal snakke til dine foreldre, eller til de som er i den status og de du respekter, for eksempel en imam, osv.

Hvis det er mulig, ha en liten smil på ansiktet når du snakker til noen. Det vil få andre til å følge med mer.

…and lower your voice,’ directing him to speak in a gentle manner, for speaking loudly is detested and ugly. Verses two and three of Surat Al-Hujurat read: ‘Oh you who believe! Raise not your voices, above the voice of the Prophet, nor speak aloud to him as you speak aloud to one another, lest your deeds become vain and you perceive not. Those that lower their voices in the presence of Allah’s apostle, Allah has tested their hearts for piety, for them there is forgiveness and a great reward.’

Dine samtaler bør være klare og kortfattet.
Ikke bare snakk og snakk og snakk i en lang stund. Det hjelper også å stille spørsmål til dem du taler til, det kan hjelpe dem med å følge ekstra nøye med. Hvis publikum kun hører på deg hele tiden kan noen lett falle av og tenke på andre ting. Hvis det skjer noe aktivitet i salen hele tiden er det lett for dem å følge med og ikke tenke på andre ting enn det som foregår.

‘Asim bin Bahdelah Al-Koofi, the reciterof the Quran, said: ‘I visited Omar bin ‘Abdul Aziz, and a man spoke loudly, and Omar replied: ‘Stop it. You need not talk loudly. Talk loud enough to make your listeners hear.’

Og til de som hører på
Det er ikke alle som er i stand til å fortelle vitser og stille spørsmål når de snakker i en sal, slik at det skal få deg til å følge ekstra nøye med, mange har sceneskrekk, inkludert meg selv. Det er ikke alltid det er mulig å få det man forventet og ønsker av den som taler. Hvis du møter folk som ikke har gode erfaringer med å tale, press deg ekstra hardt for å høre på hva de har å si. Den kunnskapen de har og som deles med deg vil du kanskje ikke få mulighet til igjen.

Hvis en person forteller deg noe som du vet godt om, burde du late som om du ikke vet om det. Ikke hast med å avsløre din kunnskap eller forstyrre den som taler. Vis at du følger med istedenfor.

The honourable follower Imam ‘Ata ibn Abi Rabah said: ‘A young man would tell me something that I may have heard before he was born. Nevertheless, I listen to him as if I have never heard it before.’

Hadith: Fem viktige ting å tenke på

Abu Huraira (Radi Allaahu Ta’ala Anhu) forteller: Profeten Mohammed (Sallalahu Alaihi Wa Sallam) sa: Er det noen som vil følge disse fem reglene eller videreføre de til noen som vil følge dem. Abu Huraira sa, “Allahs Profet, jeg vil følge det du sier”. Profeten holdt hans hånd og fortalte følgende fem ting:Man prays in Istanbul Mosque

1) Hold deg og hold unna alt som er forbudt. Du vil bli regnet blant de gudfryktige av Allah.
2) Aksepter det Allah har valgt for deg. Du vil få frihet av bekymring.
3) Alltid gjør det godt med din nabo. Du vil bli en sann troende.
4) Ønsk for andre det du ønsker for deg selv. Du vil bli en perfekt muslim. Og
5) Ikke le for mye, det vil drepe den spirituelle delen av hjerte.

(Musnad Ahmad, Tirmidhi, Tarjuman -us- Sunnah).