Ord og handlinger kan få deg ut av islam

Uten tvil er iman det mest verdigfulle vi har i dag. Vi er så store syndere, men Alhamdolillah så lenge vi har iman så er det fortsatt håp om tilgivelse fra Allah, uten Iman er det ingen håp.

En person som dør uten iman vil aldri entre paradiset!

I dag har det blitt en vane blant folk å spøke og tulle med islam, sunnah osv. Det er faktisk veldig farlig. Det er mange muslimer i dag som ikke ber, faster eller utfører andre handlinger i Islam, dette er en stor synd og man regnes da som en synder, men fortsatt en muslim. Men om man tuller med noe i islam, eller nekter noe som er obligatorisk i Islam er man ute av islam og det er enda farligere for da regnes man ikke som muslim lenger, og enhver som dør med iman vil en dag entre paradiset inshaAllah uansett hvor mange synder vedkommende har gjort, men om man dør uten iman er det helvete for evig og alltid.

Alle handlinger som

 • Snakke dårlig om skjegg, eller å mobbe folk pga deres skjegg
 • Snakke dårlig om hijab eller mobbe folk pga hijab
 • Snakke dårlig om misvak eller mobbe folk pga misvak
 • Rett og slett å snakke dårlig om hvilken som helst handling i islam eller å tulle med det er utrolig farlig og kan få en ut av islam

Ekteskap og sånt kan også bli avbrutt når man sier noe som er kufr, for da er man ute av islam og ekteskapet automatisk annullert

Vi bør be Allah om tilgivelse og hele tiden gjøre dua at vi forlater denne jorden med iman.
Måtte Allah beskytte oss alle

Hvis noen er bekymret og redde for at de kanskje har sagt noe som har fått dem ute av islam, så kan dere kontakte meg og jeg vil inshaAllah sette dere i kontakt med pålitelige lærde som kan hjelpe dere inshaAllah

[Sendt av en bror]

VIKTIG: Hvordan be salah fra hjerte (khusu)

Det er enkelt å utføre bønn når man først kommer i gang, men utfordringen ligger i å utføre den på en riktig måte: fra hjerte. Ha fokus kun på bønn og ikke noe annet er en stor utfordring. Denne utfordringen kan bli enkelt hvis en har khushu i bønnen.

Hva er khushu?Praying at the Blue Mosque
Mange tror khushu betyr å gråte eller få tårer under salah (bønn), fordi det er så vakkert. Men kushu er nærvær av hjerte når en gjør ibadah (tilbedelse til Allah). Man utfører khushu på en riktig måte når ens hjerte er fullt engasjert med det han sier og gjør. Det er også veldig viktig å ha khushu i salah.

Hvorfor khushu?

 • Khushu er et livsviktig faktor for at en person skal bli suksessfull i dette og livet heretter. Koranen: Sannelig, de troende som har khushu i deres salah, er vinnere.
 • Khushu bidrar til å få akseptert salah av Allah (swt).
 • Det er en måte å få mer belønning fra Allah (swt): jo mer en person har khushu desto mer belønning vil han få.
 • Hjerte kan bli renset på en enkel måte med khushu.

Hvordan få khushu i salah?

 1. En muslim bør kjenne hans Herre veldig godt. Å vite hvem du tilber (worship) gjør deg en bedre tilbeder (worshiper). Å ha en klar og ekte kunnskap om Allah øker Hans kjærlighet i våre hjerter. Med andre ord, å ha sann tro til Allah øker khushu i salah.
 2. Unngå store og små synder hjelper veldig mye med å øke khushu, fordi hjerte blir mer mottakelig for ord fra Allah.
 3. Resitere Koranen ofte og konstant mykner hjertet og gjør den klar for khushu. Harde hjerter har ikke store sjanser for å øke khushu.
 4. Minske tilhørighet til dunya (verden og dets liv), og heller fokusere på livet heretter hjelper mot fristelser av dunya.
 5. Unngå overdreven latter og unyttige argumenter og diskusjoner, fordi det hardner hjerte og fører til distré.
 6. Når du hører azaan (bønnerop) så stopp med å arbeide og snakke med en gang. Repeter etter muazzin (den som leser azaan), og deretter gjør relevant dua. Dette får deg litt bort fra dunya business og heller gjør deg klar til “salah business”. Til slutt gjør wudhu, hvis du må.
 7. Å gå til masjid tidligere enn bønnen starter og gjøre ibadah driver Satan bort og hjelper med å øke konsentrasjonen og khushu i kommende Salah.

Under salah

 1. Iqaamah (den andre bønnerop rett før bønnen begynner) i seg er en siste signal til hjernen til å være godt forberedt på å utføre salah.
 2. Når du står vendt mot Mekka/Qibla husk følgende:
  – Dette kan være din siste salah i livet ditt. Det er ingen garanti at du vil leve lenger for å be neste salah.
  – Du står mellom hendene av Allah, Herren av verden og alt annet mellom himmel og jord. Så hvordan kan du være opptatt med andre ting?Devotion
  – Dødsengelen jakter på deg.
 3. Ikke glem med å gjøre istiazah (søke tilflukt fra satan).
 4. Hold øynene dine fokusert på det stedet du gjør sujood. Dette hjelper mer med konsentrasjonen.
 5. Når du resiterer Al-Fatiha, begynnelsen av salah, prøv å kjenne etter svaret fra Allah etter hvert ayaa (koranvers). For eksempel når du resiterer “al-hamdu lillahi rabbil.. amin”, svarer Allah (swt): “Min tjener roset meg” osv. Denne følelsen av å snakke med Allah fører deg i riktig retning mot khushu i salah.
 6. Å resitere koranen på en vakker måte har positivt innflytelse på hjerte. Resiter Koranen sakte og reflekter det den mener.
 7. Det er anbefalt å bytte på surah du leser i bønnen av og til.
 8. Utfør forskjellige sunnah i bønnen, sånn som å lese forskjellige surah i hver salah.
 9. Å forstå arabisk hjelper deg med å ha fokus på meningen av det du resiterer. Forstå det du resiterer i bønn.
 10. Når du er i sujood, husk at det er det nærmeste du kan komme til Allah nå. Benytt muligheten til å be om noe godt.

Etter salah

 1. Når du gjør tasleem (snur hode til høyre og venstre etter salah), så gjør istighfaar rett etterpå til Allah. Mange ser seg rundt omkring og begynner å hilse på hverandre under dette og/eller før de er ferdig. Gjør istighfaar akkurat som om du skulle gjøre det i en salah.
 2. Når du er ferdig med salah. Takk Allah fra bunnen av hjertet ditt at du fikk muligheten til å utføre en vakker salah. Å bli vant til å si dette hver gang gjør deg forberedt på neste salah. Som igjen sørger for at fokuset er i salah.
 3. Prøv å motiver deg hele tiden til å gjøre det enda bedre i hver salah du utfører. Øvelse gjør mester.

Bonus tips:

Omgå med de surah som blir resitert av deg eller andre:

 • Hver gang du hører noe om Allah (swt) si “Subhan Allah”.
 • Hvis du hører noe om helvete si “auzhu billahi mina-naar”.
 • Hvis du hører en påbud om å gjøre istighfar, så gjør det.
 • Hvis du hører en ayah krever tasbih, så gjør tasbih.

Etterord
Kjære leser, disse små ting kan hjelpe deg ekstra med å være fokusert i hverdagen din og hjelper deg videre før og under salah. Egentlig handler khushu bare om å takke Allah og ha myke og rene hjerter. Vi kan bare få dette av å være hyggelige med andre og oss selv. Tåle det som sier, si allhamdullilah uansett om du sliter med økonomi eller har mye rikdom.

Tenk på livet heretter og tilgi alle du kunne tenke som har gjort deg noe vondt. Hvem vet om vi lever i morgen eller neste sekund. Flere folk bare dør uansett, selv om de ikke har noe sykdom også. Barn, unge, eldre, kvinner og menn – alle dør og alle skal dø en dag. Så ikke kast bort tiden din på å vandre rundt, stresse hjernen, og gjøre som du tror er det beste for deg men heller gjør det som Islam sier. Du vet at det er det som er rett for deg men miljøet som er rundt deg påvirker deg enda mer – og det er ikke noe å være redd for, miljøet påvirker alle. Det har påvirket meg og alle andre. Shaytan er en del av det dårlige miljøet, hvis vi er i det miljøet er shaytan glad. Hvis vi går bort vil han bli sur og lei seg. Og det er en positivt ting for deg og alle andre muslimer. Husk at Allah er ikke avhenging av deg og dine gjerninger men du er avhenging av Han.

Måtte Allah (swt) fylle våre hjerter med khushu – Ameen.

Tilgi meg for feil jeg kunne ha gjort i denne artikkelen. Artikkelen er hovedsakelig skrevet av Dr. Mamdouh N. Mohamed Associate Professor at the American Open University, med oversettelse og en del endringer gjort av meg.

Imaan (tro) – Del 2

[Denne artikkelen er skrevet av en av islamblog.com leser, Danial – student av Imperial College London. Har du noe du vil publisere på denne siden. Send det til meg.]

Assalam-o-Aleykum wa rahmatullahi wa barraqatuhu, kjære brødre og søstre, og fred være med resten.

Imaan (tro) – Del 1

Det finnes flere måter å danne en god imaan på. Et lite smil, eller bare en god tanke blir belønnet (selvom du ikke utfører den gode tanken). Tenker du dårlige tanker men frastår dem, vil du bli belønnet. De minste gode ting du gjør, blir belønnet og du får noe igjen for det. Har det hendt at du gjør dine venner tjenester og de ikke er så takknemlige som du forventer? Vel, du kan trøste deg med at hvis det var en god gjerning du gjorde; er Allah (swt) alltid takknemlig og vil gjengjelde din bry i Akhiraah.

“So whosoever does good equal to the weight of an atom, shall see it.
And whosoever does evil equal to the weight of an atom, shall see it.” (Qur’an [99:7-8])

Dette betyr ganske enkelt at ALT vil bli tatt i betraktning. Den minste gode gjerning, vil du få igjen for… men på den andre siden vil du også få igjen for den minste onde handling. Våkn opp brødre og søste!In search of tranquility

Tenk hvor mange mennesker det er på jorda, og Allah (swt) har styr på alle. Du blir ikke oversett! Dette kan kategoriseres i negativt og positivt. Det positive er at du får oppfylt det du vil, og “negative” er at Allah (swt) ser det dumme du gjør også. Det er den siste delen vi ønsker å forandre på. Husk at djevelen kommer til deg sakte. Han ber deg gjøre ting som nødvendigvis ikke er galt i første omgang, men blir verre ettersom du gjør dem! Det er slik han opererer og man må beskytte seg fra slikt.

Det er ikke vanskelig å få en god imaan, når du vet at du får så mye belønning. Bare å være den første til å hilse på en med-muslim, gir dg mer ajjar (belønning) enn den som blir hilst på. Det kommer av at dette er en velsignelse, og tegn på at vi muslimer må invitere og holde sammen.

Det er så mye glede i Islam når du finner den. Hvis du strekker ut din hånd mot Allah (swt), med 10 % vilje, vil Allah (swt) komme hele 90 % tilbake til dg! Du kan ikke sammenligne dette med noe du kan fantasere deg engang! Allah (swt) er sannelig stor!

– “Truly, in remembering Allah swt, do hearts find rest.” (Quran [13:28])
– “But whoever turns away from the Quran he will have a hard life, and We will raise him up blind on the Day of Judgement.” (Quran [20:124])

– Allah (swt) tilbyder fred og ro, eller et hardt liv (og etterliv). Valget er ditt til å ta!

Hvor skal en starte? Man starter ved å få et renere hjerte. Man må slutte å være ignorant og bli et bedre med-menneske. Hvordan blir man det? For hvert banneord du sier, vil det gå tilbake til dine foreldre. Dine foreldre er viktig for deg. De blir pålagt alle synder DU som sønn/datter gjør i ditt liv. De vil få syndene dine, fordi de ikke klarte å oppdra deg riktig. Hver gang du hever stemmen mot dine foreldre, blir det notert ned av Allah (swt). Du skal elske dine foreldre over alt på jord. Husk at du, inshAllah, blir mor eller far til et barn en dag. Du er pålagt å lære dine barn om dette. Dette er vice versa, altså at det positive du gjør, vil dine foreldre bli belønnet med.

Det er en gang fortalt om en eldre mann som tar med sønnen sin til en park. De setter seg foran et tre med masse duer. For hver due som flyr fra treet, spør den gamle faren: “Hva er det?”. Sønnen svarer; “En due, far”. Deretter fløy neste due vekk fra treet, og faren spurte igjen: “Min sønn, hva er det?”. Sønnen så på faren og svarte: “En due, Far!”.
Til slutt fløy det en due til vekk fra treet, og faren spurte igjen: “Hva er det?”
Sønnen sto opp og skrek: “EN DUE, jg har sagt det tre ganger nå!”.
Faren tok fram en svart liten bok fra frakken sin. Han leste høyt for
sønnen: “Idag tok jeg med sønnen min til parken. Han er 5 år gammel og veldig nysjerrig på ting. Vi satte oss foran et tre med duer. Han spurte meg hva det var, hver gang en due fløy fra dette treet. Han spurte meg 25 ganger, og jeg svarte “En due, sønnen min” og ga han et kyss på pannen hver gang”.

Så konklulsjonen til denne fortellingen er at du må ha den toleransen for dine foreldre, som de har hatt for deg! Og for å toppe det hele, Han som har da gitt deg dine foreldre, venner og familie skal få mer kjærilghet enn det dine foreldre får av dg. Jeg snakker selvfølgelig om Allah (swt).

Det sies at til og med dårlige mennesker får akkurat det de vil ha. Allah (swt) er stor og gir alle det de vil ha. Men ber du om ting her på jorda, vil du ikke ha noe spart opp til Jannah. Man må samle “poeng”
for å få et godt liv i Jannah. Det meste av det som er haram for oss i duniya, vil være halal for oss i Jannah.

Hvis man praktiserer Islam, vil man finne en ro i sjelen som man aldri kan finne ellers. Å være et godt menneske er den største delen av Islam. Vår Profet Muhammad (saw) var kjent for sin sterke, ydmyke og “noble” personlighet. En hadith forteller oss at det var en dame (ikke muslim) som kastet gjørme og møkk på Muhammad (saw) hver gang han gikk forbi huset hennes. Han gikk alltid forbi og smilte. Men en dag da han spaserte forbi, var ikke damen å se. Han ble beskymret og gikk til huset hennes. Hun var syk og spurte Muhammad (saw): “Hvorfor er du her? Jeg kaster dritt på deg hver dag, hvorfor kommer du til huset mitt?”. Han svarte: “Jeg syntes det var rart at du ikke kastet, og ville sjekke om alt var bra med deg”. I tillegg til dette gjorde Han du’a (ba) for hun og hun ble så imponert over hans personlighet, at hun tilsluttet seg til Islam. Det er slik character vi bør ha idag, men mangler.

Å følge denne religionen og livsstilen, som har kun autentiske kilder, er ikke noe du kan gjøre individuelt. Du må dele, fortelle og invitere andre mennesker til å gjøre det samme. En person som kun bryr seg om seg selv og prøver å sikre plass i Paradis for seg selv, vil bli nektet adgang. En som praktiserer Islam kun for seg selv vil bli spurt på dommedagen om hva han gjorde for andre og trengende. Dine Salah (Namaz/Bønner) blir ikke godtatt om din nabo sulter. Forestill deg det, din tro blir ik godtatt før du tar vare på din neste. Å smile til andre med-mennesker (uansett religion), å tenke godt, å plukke opp søppel fra gaten, å hjelpe gamle/eldre mennesker eller å bare være en god med-borger er kjempe verdifulle egenskaper og Allah (swt) vil belønne dere UTROLIG mye for det. Det er uhyre viktig å huske at man skal ha disse egenskapene, uavhengig av hvilken religion den neste har. Du må til og med være snill mot dyr (og alle av Allahs (swt) skapninger).

Jo eldre vi blir, jo nærmere døden kommer vi. Om Allah (swt) velger å ta deg til Han imorgen, har du ikke noe spart opp for etterlivet. Et godt eksempel er om du utfører en muntlig presentasjon/eksamen på 30 min og de første 15 min prater du svada (tull), deretter avbryter sensor deg og sier “Takk skal du ha, jeg vil ikke høre mer”. Da vil du nok svare ganske ukomfortabelt; “Men jeg var jo ikke ferdig” eller “Men jeg fikk jo ikke snakket om emnet”. Din tid er over og det er forsent å tenke på det når du ligger på dødsleiet. Mine brødre og søstre; Samle deres poeng NÅ. Det er mennesker som desverre har feil innstilling og sier at de skal gjøre det etter at de er gift, eller når de er i middelårene. Kjære venner, Nauzubillah, men det er ikke sikkert dere lever til å se de dagene. Husk å gjøre du’a for hverandre, les Salah og bønn. Dra til moskèen, snakk med dine brødre/søstre. Del kunnskapen din, og la andre få nytte av dine ord. Hvis du oppfordrer en annen til å bli muslim (og Allah (swt) gir den personen hidaya), vil du for HVER Salah og gode gjerning den personen gjør, få belønning! Du vil også få belønning for Salah og gode gjerninger for de personene som blir oppfordret av den første personen du oppførdret. Kan du tenke deg hvor mye ajjar og belønning vår Profet Muhammad (saw) får da? En belønning kan kanselere ut en dårlig handling. Gjør du nok gode gjerninger, vil du bli tilgitt av Allah (swt), den allmektige.

Allah (swt) elsker sine skapninger utrolig godt. Han sier at Han ville byttet ut en syndfri person med en som synder, men angrer, slik at Allah (swt) kan tilgi han. Allah (swt) ELSKER å tilgi og ELSKER personer som angrer. Dette er utrolig stort og kanskje en av de beste motivasjonene til å bli og være et godt menneske!

Jeg vil oppfordre alle til å søke kunnskap, fordi det er det tydelig mangel på i samfunnet idag. Det finnes mange eksempler på kunnskapsløse uttalelser og fordommer, både i hele verden og det Norske samfunnet. Det er ingen hemmelighet at vi lever i undertrykkelse, hat og i en vanskelig tidsperiode. Vi må holde sammen og oppføre oss som gode borgere og vise alle at vi muslimer har en god personlighet. Så lenge vi oppfyller våre plikter, vil Allah (swt) hjelpe oss videre! InshAllah.

Takk for at du tok din tid til å lese igjennom, og må Allah (swt) oppfylle dine du’a og gi deg og din familie masse velsignelse!

JazakAllah kheir.

Wa’Aleykum Assalam!

Mvh,
Danial

Imaan (tro) – Del 1

[Følgende artikkel er skrevet av en av islamblog.com leser, Danial – student av Imperial College London. Har du noe du vil publisere på denne siden. Send det til meg.]

Assalam-o-aleykum wa rehmatullahi wabarraqatuhu mine brødre og søstre, og fred være med resten.

Imaan (tro) – Del 2

Imaan.. Faith.. Er dette bare tomme ord i dagens verden? Alle snakker om å ha imaan, alle snakker om å ha troen. Men hva er troen? Det finnes 77 forskjellige punkter til faith. Den ene viktigere enn den andre.

Hva er det vi mangler i dette landet vi lever i? Et nytt plagg? En ny bil? Hva med de som ikke har noe av det? Hva mangler de? … Det vi mangler i dette landet her er sann Imaan. Tro fra hjertet. Vi har ødelagt oss selv ved å tenke på alt som finnes i duniya (Jorda). Vi trenger ikke alt dette når vi forlater jorda, fordi dessverre kan vi kun ta med oss sjelen vår og hjertet vårt.

Vi har fått en invitasjon fra Allah (swt), men hvorfor avviser vi den? Får du en invitasjon fra kongen av Norge, vil du løpe å fortelle alle om det og skryte om det, men når vi får invitasjon fra Allah (swt), så sier vi ikke noe? Hvor er den gleden i ansiktet vårt da?

Hva tror vi at vi er? Du må stå opp klokken syv om morgenen for å ikke komme seint til dine timer eller jobb. Du vil få dårlig resultater, du vil få kjeft fra sjefen din… Hva med å stå opp for 5 min, kun for å TAKKE Allah (swt) ? hva med å bruke 10 minutter av dine 24 timer, på å takke den som har skapt deg? For den som har skapt dine foreldre? For den som har skapt de du er glad i? Er du virkelig så utakknemlig? Du takker alle andre for at de gir deg noe materialistisk, men ikke Han som har gitt deg kroppen din? Du kan ikke takke for alt Han har gitt deg? Dine venner, familie. Dine eiendeler og din status. Alt det har blitt gitt til deg og alt som kreves er din omtanke og bønn, ca 10 minutter pr. dag? Du får til og med “pluss poeng” for bare at du har tanken om å lese en gang. Tenk deg hva slags belønning du får når du virkelig leser?

Man har lett for å klandre Allah (swt). “Hvorfor skjer dette meg? Hvorfor gjør Allah slikt mot meg?”. Vel, Allah (swt) er ALDRI urettferdig. Blir du fratatt en ting, vil du alltids få noe bedre tilbake. Blir du fratatt en ting, var den tingen aldri god for deg. Poenget mitt er at vi er veldig raske med å klandre Allah (swt).

Husk at Allah (swt) elsker deg 60 ganger mer enn moren din gjør. Hva har vi gjort for å gjengjelde denne kjærligheten? Allah (swt) er tilgivende. Det er aldri forsent å vende seg til Allah (swt), fordi Han vil tilgi, Han vil gjøre livet ditt enklere på ALLE mulige måter.

“Say: O My slaves who have transgressed against themselves! Despair not of the Mercy of Allah, verily Allah forgives all sins. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful.” (39:53) (Fra Qur’anen)

Å gro skjegg, eller å si at du ikke spiser gris eller drikker alkohol er ikke nok, dessverre. Det er klart skrevet i Qur’anen at den som nekter Salah (bønn), vil ikke bli regnet som en muslim. Det er utrolig viktig å be og det er det viktigste punktet, fordi man gir seg etter for Skaperen og tilber Han. Det er dette vi er skapt for. Husk at livet er en test, det er livet i Paradis som er det virkelige evige livet! For å komme til Paradis, må man være en god “student” i denne livsvarige eksamen.

Det er hjertet som må fylles med kjærlighet for skaperen av alt. Vi er syndere og kan ALDRI sammenlignes med det beste mennesket som noen gang har gått på denne jord. Men vi må prøve så godt vi kan, å være slik han var. Han var også et menneske, og skal bli teste på dommedagen akkurat som alle oss! Jeg snakker selvfølgelig om Profeten Muhammad (saw).

Det er hjertet deres som må fylles, mine brødre og søstre. Vår kjære Profet Muhammad (saw) gjorde alt for å spre budskapet om Islam. Alle var imot han, alle tvilte på han. Muhammad (saw), som var analfabet fikk åpenbarigheten fra Allah (swt) muntlig, og han fortalte de nest beste muslimene (Sahabah) som noen gang har gått på denne jord om budskapet. Det er profeter som får budskap og skal fortelle om de nye reglene, men siden Muhammad (saw) var den siste profeten, fortalte han folket at han Ummah skal ta på seg den oppgaven om å fortelle sine naboer og neste om Islam og budskapet fra den allmektige Allah (swt). Så spre ordet og vedlikehold deres imaan.

Husk at man aldri skal tvinge noen til å komme til Islam. Det er kun Allah (swt) som velger om den personen skal få Hidaya (velsignelse) og bli muslim. Din jobb er å fortelle alt om Islam og alt om den Allmektige og tilgivende, og bruk Hans siste Profet (saw) som eksempel på et perfekt menneske! Du vil møte motstand, slik som Muhammad (saw) og hans venner og brødre gjorde. Men husk at for all svette, bry og tåre du feller, vil Allah (swt) gjengjelde.

Jeg kunne egentlig ha sittet her og fortalt dere om ALLE fordeler vi har i Islam, om vi bare har god Imaan. InshAllah vil jeg og dere, en dag, være gode eksemplarer på muslimer og mennesker. Alle muslimer faller fra hverandre pga materialistiske ting. Ikke la de overkomme deg og din tro! Ikke la media og andre mennesker ødelegge deres TRO! Det er en større belønning for de som tar til seg Allah (swt) i motgangstider og i ungdommen sin.

JazakAllah kheir,
Takk for at du tok din tid til å lese igjennom.

Wa’leykumassalam Wa Rehmatullahi Wa barraqatuhu.

Mvh,
Danial

Hvordan holde det ryddig rundt seg

Å holde det ryddig rundt seg er egentlig en “gidde å gjøre” sak, folk har det rotete rundt seg fordi de ikke gidder å rydde = de er late til å gjøre denne jobben. Også finnes det folk som ikke ser det rot rundt seg fordi de har det rotete rundt seg hele tiden, de merker ikke rot. Å holde seg ryddig rundt seg der man bruker mye av tiden, for eksempel på rommet/kontoret gjør deg også mindre stressfull. Her er noen tips om hvordan du kan gjøre det.

My old desk (before)My new desk (now)
Før og etter bilde av min arbeidsplass.

Start med å kaste det du ikke trenger
I går åpnet jeg alle skuffene og sjekket om det var noe jeg kunne kaste, gjett om det ble en full bærepose av ting som kan kastes. Se gjennom dine ting om det er noe du kan kaste – tenk deg virkelig om du trenger det du har. Gi bort eller selg eldre bøker du aldri kommer til å lese igjen.

Mindre møbler = mer plass
Etter å ha ryddet ordentlig rundt så har du mye plass igjen til flere ting, men jeg vil ikke ha flere ting. De store møblene som ligger her kan byttes ut med mindre møbler og få enda mer plass. Start med å fjerne møbler du virkelig ikke trenger. Eller om de kan erstattes med mindre størrelse. Jeg bytte ut min PC-bord med en mindre og nå har jeg 50% mer plass der jeg kan be salah uten at jeg må ha det så tett. Velg også enkle møbler. Kan for eksempel bokhylle du har byttes med et mindre. Jeg foretrekket å ha hvite møbler og lysegrønn fargenyanse på rommet mitt.

Frigjør veggene
Fjern bilder og alt annet du har på veggene dine. Hvis det er noe jeg har beholdt noe på veggen er det kun en oppslagstavle. Hadde det vært noe mer ville det ha vært et enkel maleri eller et bilde av naturen. My new desk (now)

Hold det ryddig
Her kommer den vanskelige oppgaven. Fjern alt unødvendig du ikke trenger på arbeids/PC-bord. Jeg har kun en PC-skjerm tilkoblet en bærbar-pc (MacBook Pro), mus (+ lader), tastatur, høyttaler og en ekstern harddisk. Bilder i denne artikkelen viser arbeidsplassen min. For det meste bringer man tiden her og det er viktig å ha minimalt med ting her. Hold det også ryddig rundt plassen der du ber salah, det øker konsentrasjonen på salah og ikke andre ting som ligger rundt.