Gjennomgå dagen som har vært

Tidligere har jeg skrevet om å gjennomgå året som har vært, istedenfor at jeg skal si detaljer om det, les heller denne artikkelen her. Jeg har også skrevet om å planlegge dagen som skal komme. Denne gangen skal jeg ta meg av for dagen som har vært. Å gjennomgå året som har vært en gang i året er en (veldig) grei løsning for å reflektere tilbake og jobbe hardere med seg selv. Men å se tilbake på dagen som har vært gjør det lettere å satse enda bedre for neste dag som skal komme.

Rett før jeg skal legge meg er det en og siste ting jeg gjør, det er å gjennomgå dagen som har vært og planlegge neste dag.

Ting som jeg pleier å gjennomgå er alt jeg hadde planlagt kvelden før og ting som plutselig hadde hendt. Det er for eksempel trening. Jeg ser for meg hvor mye jeg trente og hvor jeg var svakest og hva jeg kunne satse mer på slik at jeg sørger for at det blir gjort på en bedre måte neste gang jeg trener.

En av andre tingene er også hvor konsentrert var jeg i dagens bønnene og at jeg må satse mer på det neste gang. Eventuelt andre ting jeg utførte men ikke godt nok og eller om jeg kunne satse mer for å få det gjort enda bedre. Dette er få  av tingene jeg gjennomgår og planlegger.

Jeg føler at det er viktig å gjennomgå dagene, slik at jeg vet hvordan jeg ligger an med mine mål.

Først da jeg begynte å gjøre dette pleide jeg å gjøre det på PCen. Men nå varierer det, som oftest gjør jeg det i hodet fordi jeg har den treningen som trengs for å utføre denne oppgaven. Men hvis du er nybegynner og vil prøve dette, det beste hadde vært om du gjorde det på PCen eller et helt vanlig ark med blyant. Når du har fått den treningen kan du gjøre det i hodet.

Kvinnen i Islam

Før Islam kom, hadde ikke kvinner noen verdi. De ble i beste fall sett på som barn, men ofte hadde de samme status som slavinner, og kun sett på som fødemaskiner eller en byttegjenstand. Kvinner hadde ingen rettigheter, jentebarn ble levende begravet, mannen hadde rett til å drepe sin kone, og hvis en mann myrdet en kvinne ville hans kone bli henrettet, fremfor ham selv (Den Babylonske Sivilisajon). Det tok lang tid før den Katolske Kirke ville gå med på at kvinnen fakisk hadde sjel, og Pandoras eske handler om hvordan kvinnen er årsaken til all ondskap/roten til all ulykke. I Frankrike i det 15.århundre ble det diskutert om kvinner faktisk var mennesker i det hele tatt.

I ekteskapet:

En kvinne tar ikke mannens etternavn, fordi man ser på henne som et selvstendig menneske, og med en selvstendig personlighet. Hun har rett til å beholde den eiendom eller kapital som hun bringer inn i ekteskapet. Når kvinner gifter seg, mottar hun ekteskapsgave (mahr) av sin mann, som er et visst beløp hun kan gjøre hva hun vil med. Alle penger hun tjener, arver, osv. betjener hun selv, og hun bruker også de pengene slik hun ønsker. Grunnen til at menn kan arve større summer enn kvinner, er fordi mannen er pålagt å dele arven med sin familie. Kvinnen kan beholde alt selv, hvis hun ønsker. Velger hun å dele pengene med familien, regnes pengene da som sadaqa – almisse.

I tillegg til å få dekket behov som klær, mat, etc. har kvinnen også rett til kjærlighet, rettferdighet og oppmerksomhet fra sin ektemann. Hvis mannen ikke oppfyller sine plikter har kvinnen rett til å søke skilsmisse. Mannen og kvinnen er likestilt, men mannen og kvinnen er forskjellige psykisk og fysisk, på en måte hvor de utfyller hverandre. De har også forskjellige oppgaver i hjemmet og utenfor, men det er sunnah å hjelpe hverandre. Profeten saw hjalp ofte til hjemme, blant annet lappet han hullene i sine egne klær. Begge skal jobbe for å gjøre den andre lykkelig og skape fred og harmoni i ekteskapet.

“And of his signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquillity in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.”

Kvinnen har mulighet til å jobbe utenfor hjemmet, såfrem det ikke går på bekostning av de plikter hun har i hjemmet, eller går imot hennes tro. Å passe barn og lage mat er allerede en fulltidsjobb for kvinner, og hun er derfor ikke pliktet til å ha enda en jobb i tillegg. Mannen, derimot, er pliktet til å jobbe utenfor hjemmet, men også å ta seg av plikter hjemme. Kvinner er også oppmuntret til å studere og søke kunnskap.

“Fear Allah regarding women. Verily you have married them with the trust for Allah and made their bodies lawful with the word of Allah. You have got rights over dem, and they have got rights over you in respect of their food and clothing according to your means.” (Muhammeds saw siste preken)

Flerkoneri:

Å ta seg av foreldreløse barn og enker er svært viktig i Islam, og flere av konene til Profeten saw var enker. Før Islam ble enker nektet å gifte seg på nytt, men Profeten saw oppmuntret heller de troende til å gifte seg med dem. Spesielt på den tiden var kvinner avhengig av en mann som kunne forsørge henne og eventuelle barn. Fremdeles er det vanskelig for en kvinne å leve resten av livet uten en manne, selv om den økonomiske delen er enklere. Mange kvinner ser også på flerkoneri som en befrielse, ift avlastning. Derfor er det tillatt å ta flere koner, men man må oppfylle visse kriterier:

Surat nisa:  Hvis dere er redde for ikke å gjøre rett mot de foreldreløse, ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner. Det er det mest nærliggende for å unngå å gjøre urett.

Kvinnen som mor:

En mor har en veldig høy posisjon i Islam. “Jennah ligger under en mors føtter”. En troende skal ære sin mor og sin far, være lydige selv i voksen alder, ta vare på dem når de ikke lenger kan ta vare på seg selv, og ikke bryte bånd med dem.

En mann kom til Profeten saw og spurte: “Åh, Allahs sendebud, hvem blant menneskene fortjener min høyeste respekt?” Profeten svarte: “Din mor.” Mannen spurte: “Og etter det?” “Din mor.” Mannen spurte igjen: “Og hvem etter det?” Profeten saw svarte igjen “din mor”. Mannen spurte igjen: “Og etter det?” “Din far.”

Utdanning:

Både kvinner og menn blir oppmuntret til å søke kunnskap og rett til skolegang, faktisk er det fard – obligatorisk for både kvinner og menn å søke kunnskap. Ikke bare blir kvinner oppfordret til å søke kunnskap, de blir også oppmuntret til å undervise andre og dele sin kunnskap med andre.

Det finnes flere store lærde, blant annet ‘Aiyshaa ra (Muhammeds saw kone), Asma bint Yazid og Asma bint Abu Bakr ra. I tillegg diskuterte kvinner offentlig med menn, og ble respektert for sine meninger – kvinne ble likestilt som oppegående mennesker. I sura 3:42 leser man hvordan Allah har gitt Meryam, Jesu as mor, samme status som profeter, selv om hun ikke er profet.Livet etter å ha blitt religiøs

Jeg ser tilbake for 3 år siden var jeg helt annen person. Helt målløs, ingen håp, hatet bøker, ingen interesse for Islam, gjorde alt for å unngå å gå til masjid eller be bønn.

Plutselig en dag, første ramadan 2007 begynte jeg å be og etter den gang har jeg ikke mistet et eneste bønn. Takker Allah swt for å ha gitt meg iman i hjerte. Her er ting som har skjedd de siste to-tre årene etter at jeg begynte å praktisere Islam.

  • Om-prioritert livet mittFuture clerics
  • Forbedret selv-bilde
  • Spiser sunnere måltider
  • Forbedret min samlet holdning
  • Leser (mange) bøker
  • Finner ikke på unnskyldninger for mine mål
  • Blitt flinkere til å kjenne folk + kroppspråk
  • Forandret miljøet til positive og religiøse personer
  • Startet med å ta mine drøm mer seriøse
  • Økt generell fokus

Utfordringer
Nå gjelder det å ha flere utfordringer. Jeg forsøker i min hverdag å utfordre meg i forskjellige ting. Som for eksempel når det gjelder det religiøse, så prøver jeg å lære noe nytt hver uke, måned og år. Lære dua, kunne koran vers utenat osv.

Når det gjelder jobb/karriere, utfordrer jeg meg selv med å satse ekstra hardt på jobben for å gjøre en jobb på best mulig måte og levere best kvalitet. Jeg tenker kvalitet fremfor penger.

Og flere emner jeg har fokus på er som fysisk og mentalt trening, økonomi, familie, sosialt miljø og fornøyelse.

Holde seg stabil
For at det skal holde seg stabil sørger jeg for at jeg er i riktig miljø til enhver tid. Å være med venner på en klubb, det skjer ikke! Å kjøpe noe unødvendig som er dyrt: det skjer ikke. Å spise junk-food, det skjer ikke! osv.

Tvangekteskap: Islam eller kultur?

Profet Mohammad s.a.w.s. har vært i mot tvangsekteskap siden 1400 år og mer.

En ung pike kom løpende til profeten og sa:
Min far sier at jeg skal gifte meg med den mannen, er det ikke skrekkelig!
Du bør lytte til ham, sa profeten.
Jeg godtar det ikke! svarte piken.
Profeten sa: Gift deg ikke med mannen, om du ikke selv vil!
Piken svarte: Jeg vil! Men far har ikke rett til å si det

Bukhari og Muslim boksamlingene er historie fra profeten Muhammed(saws) sine
ord og avgjørelser som muslimer er pliktige til å følge. Denne plikten til å
følge profetens ord kommer tydelig frem i koranen:

“Det sømmer seg ikke for en troende mann eller kvinne, når Gud og Hans
sendebud har truffet avgjørelse i en sak, å ha fritt valg i denne sak. Den
som ikke adlyder Gud og Hans sendebud, er klart på vidvanke.”(Koranen,
33:36)

“Si: «Adlyd Gud, og adlyd Sendebudet!»”(Koranen, 24:54)

Fra Sahih Bukhari:
Volum 9, Bok 86, nummer 98:
“……….En jomfru skal ikke giftes bort før hun har blitt spurt om hun
samtykker……”

Volum 9, Bok 86, Nummer 99:
“………Khansa’ bint Khidam ble gitt bort i ekteskap av sin far mot hennes
vilje, Profeten (pbuh) annullerte det ekteskapet…..”

Volum 9, Bok 86, Nummer 100:
“………En kvinnelig slave skal ikke gis i ekteskap før hun har blitt
konsultert og en jomfru skal ikke gis i ekteskap før hun har gitt sitt
samtykke…………..”

Volum 9, Bok 86, Nummer 101:
“………Det er av største viktighet å ha en jomfrus samtykke for
ekteskap………..”

Volume 9, Book 85, Number 79:
“……….Skal kvinner bli spurt etter deres samtykke til ekteskap? Han
(Profeten, pbuh) svarte ja…..”

Fra Sahih Muslim:
Bok 008, Nummer 3303:

“……….En kvinne uten en mann (eller skilt eller enke) skal ikke giftes
før hun har blitt konsultert, og en jomfru skal ikke giftes før hun har git
sitt samtykke…….”

Bok 008, Nummer 3305:
“………..Jeg spurte Profeten (pbuh) om en jomfru, hvis ekteskap er
godkjent av hennes foresatte, om det er nødvendig å konsultere henne eller
ikke. Han svarte: Ja, hun må konsulteres.

Bok 008, Nummer 3306: (3307 og 3308 har samme tekst som denne bare med andre
fortellere)
“………….En kvinne uten ektemann har mer rett over seg selv enn hennes
foresatte, og en jomfrus samtykke må gis, og hennes stillhet betyr
samtykke…………….”

@www.imam.no/forum

Fire gode gjerninger en bør få i livet sitt

På fredags dars gikk vi gjennom fire gode religiøse gjerninger en muslim kan gjøre som sørger for at rett før han dør er det kalimah som kommer ut av munnen hans, noe som igjen sørger for at han havner i paradiset. Her er de fire gjerningene:

1. Respons til adhan (bønnerop). Det er sunnah å gi respons til adhan, dette bør være vår vanlig praksis for oss, også i normale omstendigheter. Hvis en har vært opptatt med noe så må en gi full respons til adhan når adhan er gitt ferdig. (Radd al-Muhatar).tasbee

2. Bruke miswak før salah (bønn). Det er sunnah å bruke miswak før wudhu (rituell renselse) eller eventuelt før en skal stå i salah. Det er for å fjerne lukten fra munnen og det er mange gode gjerninger ved å gjøre miswak. Muslimske lærder har kommet frem til 70 fordeler med å bruke miswak, mange av fordelene har blitt godkjent av forskere. Miswak fjerner dårlig lukt fra munnen, dreper bakterier og er en bedre løsning enn tannkrem, også praktisk sett.

3. Ikke se fitna. Det tredje er å passe på synet ditt så du ikke bruker det til å se gale ting. Hvis du er uheldig og får sett noe som du ikke burde ha sett så gjør tauba (be om tilgivelse fra Allah swt). Hvis du ser med vilje vil du synde, selv om du bare så i et sekund.

4. Lese tre siste vers fra surah Hashr (k. 59) i Koranen. Det fjerde og siste gode gjerningen er å lese de tre siste vers i Surah Hashr (k. 59) i Koranen. Hvis en leser det 100 ganger etter fajr (morgen) bønnen så vil 70 tusen engler passe på deg i en hel dag. Hvis du leser etter maghrib (solnedgang) bønnen vil igjen 70 tusen engler passe på deg til fajr bønnen. Og hvis du dør underveis, etter å ha lest de versene, vil du dø som en martyr (shaheed). YouTube video – Siste tre vers i surah Hashr. NB! Les auuzhu billahis samee’ll Aleem minash shayTaanir rajeem tre ganger før du starter med versene.