Resitering av Koranen

Denne artikkelen er sendt av en islamblogg-leser. Ønsker du å skrive noe for IslamBlogg? Ta kontakt!
Enhver muslim har fem plikter overfor Koranen (ifølge det Dr. Israr Ahmad skriver i sin bok “Koranen og våre plikter”)
(Iman er arabisk ord og betyr tro).
  1. Ha iman på Koranen
  2. Resitere Koranen
  3. Forstå og tenke over Koranen
  4. Praktisere Koranen
  5. Spre Koranens budskap til andre
Det finnes to typer iman. Den første er å si ordrett det man har iman på, som blir kalt for Iqrarum billisani. Den andre typen er å bekrefte med hjertet og sine handlinger det man har iman på og det blir kalt for Tasdiqum bilqalb. Den komplette iman består av begge typene! Men i dagens samfunn mangler vi dessverre iman på Koranen. Det er derfor våre handlinger ikke samsvarer det Koranen forteller oss. Vi må være bevisste på at Koranen er Allah swt’s ord og at i hans ord er det ingen tvil.
“Dette er skrifter (Koranen), tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige, for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem, for dem som tror på det som er åpenbart for deg, og som er åpenbart før din tid og som er fullt forvisset om det hinsidige. Disse er det som følger Herrens ledelse. Dem vil det gå godt!” (Al-baqarah, 2:2)
Det er en plikt for enhver muslim å resitere Koranen og vi må være oppmerksomme på å resitere den slik Allah swt ønsker:
“De som Vi har gitt skriften, og som leser den som den skal leses, disse tror på den. Men de som ikke tror på den, de er taperne”. (Al-baqarah 2:121)
Resiterer vi Koranen igjen og igjen vil vi bli minnet om Allahs nåde og barmhjertighet overfor mennesker. Resitasjon skal minne oss om at det kun finnes En Gud som er skaperen og styreren av denne verden. Det vil også styrke vår iman på Koranen og gi ro til våre sjel og hjerte. Vi må være oppmerksomme på å resitere Koranen riktig, slik Allah swt ønsker.
For å kunne gjøre det må vi være spesielt oppmerksomme på å kunne den riktige uttalelsen av arabiske bokstavene (tajweed). Vi må ha wudu (rituell vask), rene klær og sitte med ansiktet vendt mot Kaba. Resiter Koranen daglig, uansett om det kun blir et ayah (vers) hver dag. Men resiter den sakte, rolig og med fin stemme. Det er viktig at vi kan noen deler av Koranen utenat, slik at vi kan resitere det under salah (bønnen). Prøv å forstå og praktiser koranens budskap, og spre det videre til andre bekjente.