Fokus på Allah i bønnen

Nå snakker jeg fra min egen erfaring:

Før hadde jeg problemer med å konsentrere meg i bønnen, etter kurset om Islam i England hjalp det meg å bli mer konsentrert i bønnen. Hvis man holder på med å jobbe med noe og er veldig opptatt med det, plutselig kommer det tid for bønn, da hendte at jeg ofte bare ba fort og fortsatt med det jeg holdt på med. Jeg glemte en livsviktig ting her: jeg glemte hvem jeg ba til, Allah!

Fra øvelser og praksis har jeg nå lært at før jeg skal starte med bønnen leser jeg noe vers fra Koranen, f.eks. Al-Fatiha (åpningen) bare for å ha Allah i tankene. Eller gjøre en form for dhikr (tanke om Allah) før jeg starter. Dette har nå blitt en rutine for meg og gjør bønnen mye enklere.

Husk å tenke på at det er Allah du ber til og ingen andre.

Tre type faster

Det finnes tre type faster, ordinær, spesiell og ekstra spesiell. Se forklaring under på de tre type fastene.

Ordinær faste betyr at en holder seg unna mat, drikke og seksuell tilfredshet.

Spesiell faste betyr at en holder sine ører, øyner, tunge, føtter og hender unna synder.

Ekstra spesiell betyr at en faster fra hjerte og hjerne. Ikke tillate det å tenke på noe annet enn Allah og livet heretter. Denne type fasten brytes ved å ha andre ting utenom Allah og livet heretter i hjerte.

Av Imam Al-Ghazali, via

Fakta til de tre største religionene og noen mirakler i Koranen

er har du litt mer fakta om forskjellene til de tre største religionene i verden:
Jødedommen – dere hellige bok er den hebraiske bibelen (Toraen). Den skiller fra de kristnes Gamle testamente ved at disse har lagt til skrifter som ikke fantes på hebraisk.
Jødedommen godtar ingen skrifter eller bøker som er kommet etter deres egne.
Kristendommen – de har tatt den hebraiske bibel og lagt til flere skrifter, som er blitt det Gamle testamentet. Kristendommen har også Det nye testamentet, med evangeliene som omtaler Jesu liv.
Kristendommen godtar heller ingen åpenbaring etter Jesus og avviser derfor Koranen.
Islam – har koranen som sin hellige bok. Den ble åpenbart seks hundre år Jesus, og viderefører en rekke opplysninger fra den Hebraiske bibel og Evangeliene. Koranen pålegger alle muslimer å tro på åpenbaringene som kom før den. (4.136)
Koranen understreker den viktige rollen som Noa, Abraham, Moses, Jesus og andre profeter har spilt i å gjøre kjent Guds åpenbaringer for menneskene.
KORANEN, historisk overblikk
ordet “koran” eller på arabisk “Qur’an” kommer fra den arabiske roten “qara’a” som betyr “å legge sammen”
Den første åpenbaringen som Muhammad saw mottok var begynnelsen av surah Al-Alaq 96: “Les i din herres navn! Han som skaper, skaper mennesket av en liten seigklump. Les! se din herre er den store velgjører, som ved pennene har undervist, undervist mennesket om ting det ikke kjente!”
Den siste åpenbaringen var 2:281:”Fryk den dag da dere bringes tilbake til Gud! Da vil enhver motta fullt ut de han har fortjent. Og ingen vil lide urett.”
Mellom den første åpenbaringen og den siste strekker en periode på ca. 23 år seg.
Når jibrail kom til Profeten (sallahi alahi wasallam) med koranåpenbaring, husket profeten det utenat med en gang. Senere fortalte han dette til sine følgesvenner, og ba dem skrive det ned på det som var tilgjengelig.
De som hjalp ham med skrivingen ble kalt “kuttab al-wahi” dvs. åpenbaringsskriverne. (Ali Ibn Abi Talib, Ubay Ibn Ka’b, Zayd Ibn Thabit osv.)
Profeten (sallahi alahi wasallam) oppfordrer alle til å lese og lære koranen utenat, og lover dem som leser i Koranen får 10 hassanah for hver eneste bokstav.
Da Profeten (sallahi alahi wasallam) døde var koranen samlet i “følgesvennenes hjerter”
I Uthmans tid (den tredje kalifen) ble koranen skrevet i sju eksemplarer som ble sendt til forskjellige land og et ble holdt i Madina
“Les i navnet til din Herre, Han som skapte og formet mennesket av en enkelt celle! Les! For Herren er Den store velgjører, som ga kunnskap ved bruk av pennen om det mennesket ikke visste” (Koranen, 96, 1-5)
I koranen finner vi en veldig spesiell form for tallharmoni, her har du noen eksempler:
Jahanam – “helvete” er repetert 77 ganger
Al-jannah – “paradis” er repetert 77 ganger
Rajul – “Mann” er repetert 24 ganger
Imra’ah – “Kvinner” er repetert 24 ganger
Shahr – “Måned” forekommer 12 ganger som i et år
Yawm – “Dag” er funnet 365 ganger som i solar år
Al-mala’ikah – “Engler” er repetert 88 ganger
Al-shayatin – “djevler” er reptetert 88 ganger
Al-dunya – “Dette livet” forekommer 115 ganger
Al-akhira – “livet etter døden” forekommer 115 ganger
Ordet “hav” er repetert 32 ganger, og “land” er repetert 13 ganger
Hva er forholdet mellom hav og land i koranen?
“hav” er nevnt 32 ganger
“land” er nevnt 13 ganger
tilsammen blir det 45
32/45 =71,111%
13/45 =28,888%
Dette er det presise forholdet mellom land og hav på jorden!

Denne artikkelen er sendt av en IslamBlogg.com-leser. Ønsker du å sende inn noen artikler som du har selv jobbet med? Ta kontakt!

Her har du litt mer fakta om forskjellene til de tre største religionene i verden:

Jødedommen – dere hellige bok er den hebraiske bibelen (Toraen). Den skiller fra de kristnes Gamle testamente ved at disse har lagt til skrifter som ikke fantes på hebraisk.

Jødedommen godtar ingen skrifter eller bøker som er kommet etter deres egne.

Kristendommen – de har tatt den hebraiske bibel og lagt til flere skrifter, som er blitt det Gamle testamentet. Kristendommen har også Det nye testamentet, med evangeliene som omtaler Jesu liv.

Kristendommen godtar heller ingen åpenbaring etter Jesus og avviser derfor Koranen.

Islam – har koranen som sin hellige bok. Den ble åpenbart seks hundre år Jesus, og viderefører en rekke opplysninger fra den Hebraiske bibel og Evangeliene. Koranen pålegger alle muslimer å tro på åpenbaringene som kom før den. (4.136)

Koranen understreker den viktige rollen som Noa, Abraham, Moses, Jesus og andre profeter har spilt i å gjøre kjent Guds åpenbaringer for menneskene.

KORANEN, historisk overblikk

  • ordet “koran” eller på arabisk “Qur’an” kommer fra den arabiske roten “qara’a” som betyr “å legge sammen”
  • Den første åpenbaringen som Muhammad saw mottok var begynnelsen av surah Al-Alaq 96: “Les i din herres navn! Han som skaper, skaper mennesket av en liten seigklump. Les! se din herre er den store velgjører, som ved pennene har undervist, undervist mennesket om ting det ikke kjente!”
  • Den siste åpenbaringen var 2:281:”Fryk den dag da dere bringes tilbake til Gud! Da vil enhver motta fullt ut de han har fortjent. Og ingen vil lide urett.”
  • Mellom den første åpenbaringen og den siste strekker en periode på ca. 23 år seg.
  • Når jibrail kom til Profeten (sallahi alahi wasallam) med koranåpenbaring, husket profeten det utenat med en gang. Senere fortalte han dette til sine følgesvenner, og ba dem skrive det ned på det som var tilgjengelig.
  • De som hjalp ham med skrivingen ble kalt “kuttab al-wahi” dvs. åpenbaringsskriverne. (Ali Ibn Abi Talib, Ubay Ibn Ka’b, Zayd Ibn Thabit osv.)
  • Profeten (sallahi alahi wasallam) oppfordrer alle til å lese og lære koranen utenat, og lover dem som leser i Koranen får 10 hassanah for hver eneste bokstav.
  • Da Profeten (sallahi alahi wasallam) døde var koranen samlet i “følgesvennenes hjerter”
  • I Uthmans tid (den tredje kalifen) ble koranen skrevet i sju eksemplarer som ble sendt til forskjellige land og et ble holdt i Madina

“Les i navnet til din Herre, Han som skapte og formet mennesket av en enkelt celle! Les! For Herren er Den store velgjører, som ga kunnskap ved bruk av pennen om det mennesket ikke visste” (Koranen, 96, 1-5)

I koranen finner vi en veldig spesiell form for tallharmoni, her har du noen eksempler:

Jahanam – “helvete” er repetert 77 ganger

Al-jannah – “paradis” er repetert 77 ganger

Rajul – “Mann” er repetert 24 ganger

Imra’ah – “Kvinner” er repetert 24 ganger

Shahr – “Måned” forekommer 12 ganger som i et år

Yawm – “Dag” er funnet 365 ganger som i solar år

Al-mala’ikah – “Engler” er repetert 88 ganger

Al-shayatin – “djevler” er reptetert 88 ganger

Al-dunya – “Dette livet” forekommer 115 ganger

Al-akhira – “livet etter døden” forekommer 115 ganger

Ordet “hav” er repetert 32 ganger, og “land” er repetert 13 ganger

Hva er forholdet mellom hav og land i koranen?

“hav” er nevnt 32 ganger

“land” er nevnt 13 ganger

tilsammen blir det 45

32/45 =71,111%

13/45 =28,888%

Dette er det presise forholdet mellom land og hav på jorden!

Ha fokus på et mål hvert år

Det er flere unge gutter og jenter som ikke er muslimer og blir muslimer i dag og flere og flere av de muslimene begynner å praktisere sin religion. Alle kommer fra forskjellige miljøer og mange har gjordt ting de angrer på. Det kan være vanskelig å slutte med alt mulig på en gang, derfor er det viktig å ha fokus på en ting om gangen og jobbe med seg selv sakte og sikkert.

Hvis du klarer å slutte med alt det forbudte og mislikte i Islam med en gang er det kjempe bra. Men det er lett å falle tilbake hvis man blir for ekstrem med det første.

Ha for deg et mål hvert år og utfør de handlingene som må til for å oppnå det du vil.

Skriv ned hva du vil slutte med i år og skriv ned hva du må gjøre for å slutte med det. Derfor utfører du de handlingene som må til for å slutte med det.

For eksempel å ha et mål med å slutte å høre på musikk. Du kan starte med å minske det til en gang i uken eller se hva som passer deg best. Etter hvert kutter du det ned til enda mindre. Og til slutt vil du, insh-Allah, klare å slutte helt.

Det er også viktig å gjøre dua til Allah om at du trenger hjelp til å slutte med noe, og ha en hat i hjerte ditt for det du vil slutte med. IKKE hat at du slutter med det men hat at du gjør den tingen. Hvis hat følelsen øker vil du få mindre lyst til å gjøre det.