Jumah mubarak – uke 23

Jumah 12. Jumada-II 1430 Hijri            Fredag 5. juni 2009

Asslamo allaykom warahmatullahi wa barakatuh. Endelig er det fredag igjen 🙂
Jumah mubarak.

Fint å motta spørsmål 🙂 finer nederst. Svar på forrige ukes quiz og nytt quiz finner du også her.

Når vi reiser et sted gjør vi som regel forberedelser, gleden starter allerede fra vi har tanken om å reise. Deretter går prosessen i gang:

* Vi bestiller reisen
* Skaffer oss billetter
* Forteller gjerne andre om det
* Pakker kofferten
* … Og reiser

Den reisen varer ikke for evighet, som regel varer disse feriedagene kun noen uker så er vi tilbake igjen, til det normale.

Deres lønn er tilgivelse fra Herren, og paradisets haver, hvor bekker sildrer. Her skal de være og bli. Hvilken herlig lønn for dem som strever – Koran, Al-Imran 3:136

Hva med den reisen vi skal ta oss etter døden? Dommedagen! Hvilken forberedelser har du gjort for den dagen?

Har du virkelig tro på Allah?
Har du bedt alle fem bønn (salah)?
Har du betalt almisse (zakat)?
Har du utført Pilegrimsreisen (hajj) eller planer om å gjøre det?
Har du fastet (ramadan) ?
Har du utført gode gjerninger som er nok?

Dette er kun noen av de få forbredelsene vi skal/må gjøre før vi kan reise av gårde fra denne verden. Dette er billetten, eller nøkkelen til paradiset – der du virkelig vil/skal reise.

Salah:

Nøkkelen til paradiset,

Der du virkelig vil reise.
Koran vers

Thus it is more likely that they will hear true witness or fear that after their oath the oath (of others) will be taken. So be mindful of your duty (to Allah) and hearken. Allah guideth not the froward folk.

In the day when Allah gathereth together the messengers, and saith: What was your response (from mankind)? they say: We have no knowledge. Lo! Thou, only Thou art the Knower of Things Hidden.

When Allah saith: O Jesus, son of Mary! Remember My favor unto thee and unto thy mother; how I strengthened thee with the holy Spirit, so that thou spakest unto mankind in the cradle as in maturity; and how I taught thee the Scripture and Wisdom and the Torah and the Gospel; and how thou didst shape of clay as it were the likeness of a bird by My permission, and didst blow upon it and it was a bird by My permission, and thou didst heal him who was born blind and the leper by My permission; and how thou didst raise the dead, by My permission and how I restrained the Children of Israel from (harming) thee when thou camest unto them with clear proofs, and those of them who disbelieved exclaimed: This is naught else than mere magic; (Surah Al-Maidah vers 108-110)
Hadith

On the authority of Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) who said that the Messenger of Allah (peace be upon him) said: “Render back the trust to those to whom they are due and do not betray the person who betrays you” [Narrated by Abu Dawud, Hadith no. 3535 and At-Tirmidhi, Hadith no. 1246]

Slik ber en Jumah (fredagsbønn)
4 Sunnah (muakkada)
Khutba (her må en være helt stille, ikke le, viske eller noe som helst)
2 fardh (bes i jamat)
4 Sunnah (Muakkada)
2 Sunnah (Muakkada)
2 Nafil (ikke-obligatorisk)

Artikler

Likhet av mannlige og kvinnelige vitner.
Mange er under misoppfatningen av at en manns vitnesbyrd veier det dobbelte av en kvinnes. Derfor er det mange som stiller det følgende spørsmål:

Spørsmål:
Hvorfor er to kvinnelige vitner likestilt med kun ett mannlig vitne?

Svar:

1.   Kun ved økonomiske transaksjoner
Det er ikke sant at to kvinnelige vitner alltid er betraktet likt som ett mannlig vitne. Det er kun slik i spesifikke tilfeller. Det er rundt fem vers i Koranen som nevner vitner, uten spesifikasjon av kjønn. Det er bare ett vers i Koranen som sier at to kvinnelige vitner er likt ett mannlig vitne. Dette verset er Surah Albaqarah, kapittel 2 vers 282. Dette er det lengste verset i Koranen og angår økonomiske transaksjoner:

«Å dere som tror, når dere avtaler et lån for en fastsatt periode, så skriv det ned. La en skriver skrive det (…). Og tilkall to vitner fra deres menn, og om det ikke er to menn (tilgjengelig), så en mann og to kvinner av slike som dere kan godta som vitner, slik at om en av dem feiler, så kan den andre påminne henne…»
[Koranen 2:282]

Dette verset opererer bare med økonomiske transaksjoner. I slike tilfeller blir det anbefalt å lage en skriftlig avtale mellom de ulike partene og ha to vitner til stedet, hvor begge fortrinnsvis bør være menn. I tilfeller hvor man ikke kan finne to mannlige vitner, vil en mann og to kvinner være tilstrekkelig.

2.   En person som ønsker å gjennomgå en operasjon
Anta for eksempel at en person ønsker å gjennomgå en operasjon for en spesiell lidelse. For å forsikre seg om at behandlingen gjennomføres riktig, ville han ha foretrukket at to kvalifiserte kirurger behandlet ham. Skulle ikke to kirurger være tilgjengelig, ville det neste alternativet vært en kirurg og to allmennleger.

På samme måte er det foretrukket to mannlige vitner når det gjelder økonomiske transaksjoner. I Islam er det forventet at menn forsørger sine familier. Siden det økonomiske ansvaret er lagt på mannens skuldre, er det forventet at menn skal være godt kjent med økonomiske forretninger i forhold til kvinner. Som et andre alternativ kan en mann og to kvinner være vitner, slik at hvis en av kvinnene skulle gjøre en feil kan den andre påminne henne.

3.   Feil oversettelse av ordet tazil
Det arabiske ordet som er brukt i Koranen er tazil som betyr «forvirret» eller «å feile». Mange har feiloversatt dette ordet til «å glemme». Dette har medført til at flere er under misoppfatningen av at mannens vitnesbyrd i alle tilfeller er likestilt med to kvinners vitnesbyrd, da en kvinne i alle tilfeller kan være glemsk. Dersom en oversetter dette ordet korrekt til «forvirret» eller «å feile» forstår man at dette verset gjelder økonomiske transaksjoner, da det er lettere for en kvinne å bli forvirret eller å feile ved noe det ikke er forventet av henne å være erfaren med. Derfor er økonomiske transaksjoner det eneste tilfellet hvor to kvinnelige vitner likestilles med ett mannlig vitne.

4.   Drapssaker er ifølge noen lærde et unntak
Det er noen lærde som mener at den feminine naturen også kan ha en effekt på vitnet i en drapssak. I slike tilfeller er kvinner vanligvis mer forferdet enn menn. På grunn av sin følelsesmessige tilstand kan kvinnen lettere bli forvirret. Derfor er det i følge noen jurister også ved drapssaker, at to kvinnelige vitner tilsvarer ett mannlig vitne. I alle andre tilfeller er et kvinnelig vitne tilsvarende et mannlig vitne.

5.   Koranen omtaler vitner uten å spesifisere kjønn
Det er omtrent fem vers i Koranen som handler om vitner hvor verken mann eller kvinne er spesifisert.

a.
Det er omtrent fem vers i Koranen som handler om vitner hvor verken mann eller kvinne er spesifisert.

Når man lager et testament for arv, kreves det to rettsindige personer som vitner. I Surah Almaidah, kapittel 5 vers 106 sier Den Hellige Koranen:

«… Når døden nærmer seg en av dere, og tiden for testamentariske disposisjoner er kommet, ta til vitne, to rettsindige personer blant dere, eller to andre som ikke tilhører dere hvis dere reiser rundt, og dødens begivenhet rammer dere…»
[Koranen 5:106]

b.
Når det gjelder skillsmisse kreves det to rettferdige personer, uavhengig av kjønn. Den Hellige Koranen sier:

«Når de så har nådd sin bestemte termin, så behold dem med godhet eller skill dere fra dem med godhet. Og tilkall for å bevitne, to rettferdige personer blant dere…»
[Koranen 65:2]

c.
Det er krav om fire vitner i saker hvor ærbare kvinner blir beskyldt for usømmelig atferd. Kjønnet på vitnet er heller ikke spesifisert i denne sammenhengen. Den Hellige Koranen sier:

«Og de som kaster tvil over ærbare kvinner, og så ikke skaffer fire vitner…»
[Koranen 24:4]

d.
Det er noen lærde som mener at regelen om at to kvinnelige vitner tilsvarer ett mannlig vitne, burde gjelde for alle tilfeller. Dette kan overhodet ikke stemme fordi et enkelt vers i Koranen fra Surah Noor, helt klart og tydelig likestiller menn og kvinners vitnesbyrd:

«Og for de som kaster tvil over sine ektefeller, og ikke har andre vitner enn seg selv, la deres vitnesbyrd være at de sverger en firfoldig ed ved Gud, at de taler sant.»
[Koranen 24:6]

Hazrat Ayesha (måtte Allah være fornøyd med henne) Hadith berettet også om ett vitne.

6.   Et kvinnelig vitne er likestilt et mannlig vitne
Mange jurister er enige i at bare ett kvinnelig vitne er nok for å bevitne at nymånen er kommet til syne.  Det betyr at ett kvinnelig vitne er tilstrekkelig for en av Islams fem grunnpilarer, altså fasting, og hele det muslimske fellesskapet av menn og kvinner er enige og aksepterer hennes vitnesbyrd! Noen jurister sier at ett vitne er nødvendig i begynnelsen av Ramadan og to i slutten, og det er ingen forskjell om vitnene er menn eller kvinner!

Noen begivenheter krever kun kvinnelige vitner og mannlige vitner aksepteres ikke. For eksempel i forbindelse med kvinnelige problemer, når det gis ghusl altså bad før begravelsen til en avdød kvinne, må den som vitner være av det samme kjønn.

Den tilsynelatende forskjellen på kvinnelige og mannlige vitner i finansielle transaksjoner, er ikke på grunn av noen forskjellsbehandling mellom kjønnene. Det er bare på grunn av den forskjellige naturen, og rollene til menn og kvinner i samfunnet som en oppnår ved å følge Islam. Det er ikke slik at kvinner ikke kan noe om økonomi, men fordi mannen er pålagt det økonomiske ansvaret, vil han naturlig nok være mer kvalifisert som vitne i en slik transaksjon. Denne forskjellen eksisterer kun for at en kvinne ikke skal føle seg ubekvem om hun skulle gjøre en feil med tanke på at alle kvinner ikke er kvalifiserte innen økonomi, i motsetning til menn som er pålagt å kvalifisere seg.

Se flere lignende kloke svar på http://www.islamnet.no/

Joy Forever, Grief Forever (denne artikkelen er veldig nyttig, MÅ LESES)

All through the centuries Allah sent down thousands of messengers, dozens of books, and one Message. This central Message has three components. 1) Allah is the Creator and the Master of the universe. He is the One we must worship and obey. 2) He sent down guidance through messengers and books. 3) Just as death is certain in this world, so is resurrection in the Hereafter. Then everyone will face everlasting consequences of their response to Allah’s commands: joy forever or grief forever.

It is this last part that can bring immediate clarity and concentration to our minds and change the call of the messengers from “interesting” to immensely serious and urgent. The messengers do not do philosophy or present theories. They have News for us and it is extremely urgent. That is why the Qur’an refers to the messengers as nadhir (warners) and describes this as their primary mission: “We have sent emissaries only as heralds and warners while those who disbelieve idly argue away so they may refute the Truth by means of it. They treat My signs and what they are warned of as a joke!” [Al-Kahf 18:56]

An unimaginably huge catastrophe is about to befall the humanity. Let it be warned, so it can ward it off. You must drop everything and listen to the messenger with all seriousness. Now.

This is a life-altering message. Anyone who understands and accepts it can no longer remain the same old person who did not understand or accept it. It says that this world is not what it appears to be. This is not our destination; what happens to us here is not our ultimate destiny. Any life lived here on the assumption that this life is all there is to it will be entirely wasted.

We know there are problems in this world. The strong can get away with murder. The weak are oppressed. We yearn for justice and don’t find it. The joys of this life are also both short-lived and mixed with sorrows. We yearn for pure bliss and don’t find it. This message tells us that our desires for justice and unmixed happiness are not in vain. We will get them in the eternal Afterlife. What seems to be an imperfect world is actually a perfect testing ground. The joys and sufferings here are meant to test how we behave under different circumstances in life. Those who lead a life of righteousness and obedience to Allah will taste real joy in the Hereafter. Those who lead a life of disobedience, sin, and corruption will taste real punishment. This message gives us hope when there is no hope. It gives us the strength to be steadfast in the face of the forces of evil. It liberates us from the bondage to here and now. It changes our outlook and consequently our entire life.

It is impossible for our thoughts and actions to be right and righteous in the absence of belief in the Hereafter. How many people will resist temptations if there are no consequences to be feared for doing so? And for how long? How many will engage in good even though it costs and avoid evil even though it seems to pay? Human beings are driven by rewards and punishments. But the only perfect system of reward and punishment is offered by the Hereafter. Therefore it is impossible to fix this world by ignoring the Hereafter.

There is more. The Qur’an says: “Those who do not believe in the Hereafter, call the angels by the names of females.” [An-Najm 53:27] What has the disbelief in the Hereafter to do with this act? They engage in this conjecture about the angels whom they have not seen and have no sure way of knowing about, because they are not serious. And they are not serious because of their disbelief in the Hereafter. Frivolity and vanity are a side effect of this disbelief. And when they take control of life, the entire life is destined to ruin.

While the disbelief in the Hereafter has no legs to stand on, this world does have the charm that can overcome that disadvantage! The result may be that we continue to profess belief in the Hereafter, yet live as if it does not matter. Or that we even change our beliefs too. It has happened before. Rabbi Dr. Louis Jacobs, rabbi of the New London Synagogue, writes: “Among many contemporary Jewish theologians there is a marked tendency to leave the whole question of eschatology without discussion, either because they do not believe in the Hereafter at all or because they believe that the finite mind of man is incapable of piercing the veil and it is best to leave the subject severely alone.” And while Orthodox Jews still believe in resurrection, it is with a twist. They believe that when the Messiah (who they think will be a person from the family of King David) comes, the righteous dead will be brought back to life to enjoy life here again. The wicked will not be resurrected. So the Hereafter will be here and there will be no real punishment for the wicked.

We can now appreciate the emphasis Islam places on remembering death and resurrection. As a Muslim wakes up, he says: “Praise be to Allah Who gave us life after death and unto Him is the Resurrection.” When he goes to bed his prayer is: “O Allah, in Your name do I die and live.” When he begins eating he says: “O Allah, bless us in what You have provided for us and protect us from the Fire.” When he rides he says: “Glory be to Him Who has subjected these to our (use), for we could have never accomplished this (by ourselves). And to our Lord shall we be sent back.” [Az-Zukhruf, 43: 13-14]. So our sleep reminds us of our death and all through the waking hours we keep on refreshing that remembrance. In regular prayers and while reading the Qur’an it is impossible to continue for any length of time without being reminded that this life is temporary and our permanent abode is in the Hereafter. A beautiful dua (supplication) further highlights a Muslim’s concerns: “O Allah, do not make this world our greatest worry, the sum total of our knowledge, and the object of our desires.”

The person who always remembers the Hereafter is like the driver who constantly keeps his eyes on the destination. He is the only one likely to successfully get there.
www.albalagh.net

Spørsmål og svar

Er det lov å feire bursdag?

Det er ikke lov å feire bursdag slik som mange i dag gjør: fest med musikk, dans etc. det er heller ikke lov å feire bursdager generelt. Det er ikke noe man skal bli glad over at man har blitt eldre et år. De som feirer bursdager har som regel intensjonen av at de er blitt eldre, men de glemmer at det er et år mindre igjen av livet – hvorfor skal man feire slikt?
Å etterligne kuffar er ikke lov. Se detaljert svar på sunnipath.com.

Hvordan ber man ifølge Hanafi madhab?

Her en video som forklarer enkelt:

Litt mer detaljert:
A basic guide to salah (hanafi madhab) det er 15 deler: http://www.youtube.com/watch?v=AUeLWyM0H0c

Hvis en låner 8 kr fra meg og gir meg tilbake 10 kr – er det lov? Blir det sett som riba (renter)?

Det er riba (renter) og det er haram. Da må du levere tilbake de 2 kr som er ekstra. Det gjelder samme om noen gir deg mer enn det du har gitt han/hun. Selv om intensjonen var at det skal være gave, de resterende 2 kr, så må du levere de tilbake.

Hva er nasheed/naat?

En nasheed/naat er en sang uten instrumenter sunget om Allah eller annet innenfor Islam. Sanger som inneholder musikk instrumenter, utenom duff, selv om de synger om Islam osv. blir ikke regnet som nasheed/naat men da vanlig sang/musikk.

Quiz

Svar på forrige ukes quiz

1. Hvor mange km må en reise fra sin egen by får at man kan bli kalt for “reisende”?
* 77 km
2. Er det noe forskjell på bønnen når man er reisende? Ev. hva?
* Ja! Da ber en 2 fardh rakah for dhuhr, asr og Isha, en må be witr i Isha også. De andre Salah blir som normale.
3. Hvor langt kan en kvinne reise alene, uten hennes ektefelle eller Mahram?
* 77 km
4. Hvordan leser man Witr?
* Det er totalt tre rakah i Witr, to rakahs bes, etter attahi yatullahi, så reiser en opp og leser Al-fathia der etter et annet surah fora Koranen og deretter sier Allah ho Akbar og tar hendne opptil ørene og leser Dua-e-Qunoot (http://www.youtube.com/watch?v=j8Vy-tv04GU)
5. Kan kvinner og menn bruke gull klokker?
* Det er kun damer som kan bruke gull smykker og ikke menn. Klokker blir ikke regnet som smykke og det er derfor ikke tillatt å bruke gull klokke både for kvinner og menn.
6. Er det lov å spise på restaurant og/eller handle noe der det SERVES alkohol?
* Det er ikke lov å spise eller handle eller være et sted der det SERVERES alkohol.
7. Er alle som blir født, uansett om foreldrene er muslimer, jøder, kristne, ateister osv… muslimer?
* Alle som blir født er muslimer, det er foreldrene deres som gjør dem om til det den religionen de får eller ikke får.
8. Hva er hijab?
* Menns hijab er å dekke fra navlen til og med kne. Kvinnenes hijab er å dekke alt utenom hender og ansikt. Føtter må også dekkes. Hanafi tillatter damer å vise føttene kun i Salah/namaz/bønn.
9. Hvilken twist biter inneholder alkohol?
* Nesten alt av godteri inneholder svin og noe alkohol, når det gjelder Twist så inneholder følgende alkohol: Cocos, Caramel, Marsipan, Nøtti og Nougatcrisp.
10. Hvilken tre spørsmål blir man spurt i graven?
* Hvem er din Skaper? Hva er din religion? Og hva pleide du å si om Profeten Mohammed (fred være med ham)?

Ny Quiz

1. Hva er Deen?
2. Hva er Sunnah?
3. Hvorfor gjør Allah oss syke, fattige, rike, irritert og sure?
4. Hva er de små tegnene for Dommedagen?
5. Hvor mye og hvor ofte må en betale Zakat (almisse)?
6. Hvilken av følgende is er haram? a) Krone-is. b) Tress. c) Ingen is er haram
7. Når må en gutt/jente begynne å bruke hijab?
8. Tror muslimer på Djinn?
9. Er det lov å jobbe i en bank? Ev. hva slags bank er det lov å jobbe i og ev. hvorfor kan ikke en muslim jobbe i en bank?
10. Hva gjør du med fredagsbønn hvis du må reise samme tid som fredagsbønnen starter?

Diverse

De 10 som ble lovet paradiset:
The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Abu Bakr will be in Paradise, ‘Umar will be in Paradise, ‘Uthmaan will be in Paradise, ‘Ali will be in Paradise, Talhah will be in Paradise, al-Zubayr will be in Paradise, ‘Abd al-Rahmaan ibn ‘Awf will be in Paradise, Sa’d will be in Paradise, Sa’eed will be in Paradise, and Abu ‘Ubaydah ibn al-Jarraah will be in Paradise.”

(Narrated by al-Tirmidhi, 3680). Sa’d is Sa’d ibn Abi Waqqaas, and Sa’eed is Sa’eed ibn Zayd. There are also a number of other Sahaabah who were given the glad tidings of Paradise, such as Khadeejah bint Khuwaylid, ‘Abd-Allaah ibn Salaam, ‘Ukaashah ibn Muhsan and others, but the ten mentioned above are called the ten who were given the glad tidings of Paradise because their glad tidings came in one hadeeth. And Allaah knows best.

YouTube-Islam: http://tubeislam.com/

Slektstreet til Profeten: http://denrettevei.wordpress.com/profetens-følgesvenner-og-hans-ætt-matte-allah-være-tilfreds-med-dem-alle/slektstre-av-kjærlighet-shajarat-ul-mawaddah/