Hvordan hjelpe de fattige når du ikke har god råd

Det er noen som vil ha sko som passer med klærne imens andre ikke har føtter en gang. Mange fattige lider for det første av fattigdom dermed igjen har mange sykdom slik at de ikke har nok kapasitet til å jobbe eller finne noe som helst jobb. Vi som har hus med tak, en god seng å sove på, fine og rene klær, tilgang til aktivitet som vi liker å gjøre, vi lever luksus! Men fortsatt vil vi ha mer og mer, vi får aldri nok. Vi vil kjøpe fritidsklær imens andre vet ikke en gang hva fritid er. Her er to nyttige tips som kan hjelpe deg med å hjelpe de som virkelig trenger hjelp.

Selv en krone kan hjelpe
Du har kanskje ikke råd til 100 eller 200 kr per måned til å støtte de fattige, men husk at selv småbeløp kan hjelpe. 10 eller 20 kroner har du sikkert råd til.

Det er vel en kaffe eller kakao fra Narvesen/Deli de Luca i måned som du kan la være å kjøpe og heller heller bruke 10-20 kroner på tiggeren som er ute på gata. Ikke direkte penger rett i koppen hans, men slik jeg har skrevet i en artikkel tidligere; det er bedre å gi dem noe å spise eller drikke istedenfor penger. De vil nok bruke de pengene på å kjøpe dop eller mat men gi dem heller mat så er du sikker på at pengene du har brukt ble brukt på en bedre måte. Du kan gjerne kjøpe dem en kaffe eller kakao og gi det til dem.

Spar på vekselpengene
Etter å ha vært på handletur og lignende ender vi opp som regel med vekselpenger – om vi ikke bruker bankkort, som er populært å bruke og som jeg ikke vil anbefale å bruke så mye. Fordi hvis du ikke ser hvor dine penger går, noe som du ikke gjør via det bankkortet så vil du bruke de mer. Har du dem heller i kontanter i dine egne hender, i din egen lomme, i din egen lommebok vil du få lyst til å bruke dem mindre for du har noe verdifullt. Bankkort, en plastikk kort blir ikke sett på som verdifullt og er mye enklere å bruke når man handler. Les mer om å spare penger på min økonomi blogg, Bli Rik Sakte.

Uansett, de vekselpengene kan du spare på. På slutten av måned eller en gang i året kan du enten levere de til en organisasjon som hjelper de fattige, for eksempel Rahma.no eller andre organisasjoner som er til å stole på. Du kan gi halvparten av de myntene til de fattige du har spart så vil det ihvertfall hjelpe noe. Det er også en god måte å spare penger på for seg selv.

Intensjon
Det er viktig å ha intensjonen (arabisk: niyat) av å gjøre en slik jobb for å gjøre Allah glad og ikke gjøre det for å vise andre, ikke ha den dårlige intensjonen i deg, da sløser du bare bort penger.

Hvis du følger ovennevnte tips så vil du helt klart ha en god følelse i deg hver gang du hjelper noen som virkelig trenger hjelp. InshAllah!

Lykke til og Allahs fred og velsignelse være med deg!

Jumah mubarak! Fredag 17 april 09, 21. Rabi' Thani 1430 h

Håper alle har hatt en fin uke. Ønsker dere alle Jumah Mubarak! Fredag er en veldig viktig dag for muslimer, det kan sammenlignes med Eid. Hver fredag mottar jeg fredags e-post, jeg vil legge det her når det kommer.

Fire Hadith om å være oppriktig og klargjøre sin hensikt, i synlig som i skjulte handlinger og utsagn.

  1. Etter Abu Hurayra. Guds sendebud sa:”Gud ser ikke på deres kropper eller på deres fremtoning, men Han ser på deres hjerter”. (Muslim)
  2. Etter Ibn Abbas, etter det Guds sendebud overleverte fra Herren, Den velsignede og opphøyde. Gud skriver ned de gode og dårlige gjerningene. Den som setter seg for å gjøre en god gjerning, men ikke gjør det, får den godskrevet hos Gud, Den opphøyde. Den som utfører den, får den godskrevet fra ti ganger til sju hundre ganger, eller mangfoldig mange flere ganger. Hvis han setter seg fore å gjøre en dårlig gjerning, men ikke utfører den, vil Gud godskrive ham en god gjerning. Men hvis han utfører denne dårlige gjerningen, vil Gus skrive èn eneste dårlig gjerning. (al- Bukhari og Muslim)
  3. Ette Umar, sønn av al-Khattab. Han hørte Guds endebud si: ” Handlinger står i forhold til hensikten, og enhver oppnår det han har hatt til hensikt. For den som utvandrer til Guds og Hans sendebud, blir utvandringen til Gud og Hans sendebud. Den som utvandrer for denne verdens skyld, eller for å gifte seg med en kvinne, vil oppnå det han utvandret for”. (al- Bukhari og Muslim)
  4. Etter Abu Bakara. Profeten sa: “Hvis to muslimer møtes sverd mot sverd, så er begge i ilden.” Jeg spurte da: “Guds sendebud, den ene har riktignok drept, men hvilken skyld har den som ble drept?” Han svarte: “Han ivret etter å drepe sin venn.” (al- Bukhari og Muslim)

Si: Om dere skjuler det som er i deres hjerter eller bærer det åpent frem, Gud vet om det. (Koranen 3:29)

Kilde: De rettvises hager – al- Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad

Sitater for denne uken:

Tolerance is the graveyard of defects. – Imam Ali (ra)

Faith has four pillars: patience, certainty, justice, and struggle.  – Imam Ali (ra)

Usefull duah for tough times

Once Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam entered the masjid and he saw an Ansaar Sahabi by the name of Abu Umamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked : “Abu Umamah, why do I see you sitting in the masjid at a time when there is no Salaah.”
He replied : “Worry and debts have overpowered me.”
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam replied : “Should I not teach you some words, which if you recite, Allah Azza Wajal will remove your worry and fulfil your debts?”
He replied : “Certainly.”
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam replied : “In the morning and evening say :
Allahumma inni aoothu bika minal hammi wal huzni wa aoothu bika minal ajzi wal kasli wa aoothu bika minal jubni wal bukhli wa aoothu bika min galabatid dayni wa qahrir rijaal.”
The Sahabi says: “I did so and Allah removed my worries and settled my debts.” (Abu Daawood)
Dua
اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمّ والْحُزْن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Meaning :  O Allah, I seek Your protection from worry and grief. I seek Your protection from helplessness and laziness. I seek Your protection from miserliness and cowardice. I seek Your protection from overpowering debt and from the high-handedness (force) of men.”
And Allah knows best.

Stå opp 10 minutter før

Hvis du står opp seint, kan du ved et lite tips stå opp tidligere enn det du gjør. Det er enkel tips, allerede avslørt i overskriften, det er å stå opp 10 minutter før enn det du gjør til vanlig. Hvis du f.eks. står opp kl. 08:00 kan du sette på alarmen til 07:50 og gjøre det i en (ukes) periode og deretter stille alarmen til 07:40, deretter 07:30 osv. Til du er i mål. Slik kan du bygge opp din selv disiplin! Men ikke overdriv med veldig mange minutter, da vil du trolig feile og bli lei av å gjøre det. Til slutt kommer du til din vanlig vane, der du ikke ønsker å være, egentlig!

Lykke til, fred være med deg!