Koranforelesning på WIM hver fredag

Koranforelesning på WIM hver fredag
En time diskuterer Imam Najeeb ur Rehman Naz koran vers og forklarer detaljert rundt versene med gode eksempler som er forståelige for oss som bor i Norge/vesten.
Det er også mulighet for spørsmål og svar.

Som regel pleier det å være ungdommer der fra alder 13-30 år men de voksne er også vel bekomme.

Forelesningen er for både gutter og jenter.

Tidspunkt: 9 januar 2009 den 17.00
Sted: Moské World Islamic Mission (WIM)
Adresse: Åkebergveien 28B
By: Oslo
Kart: Google Maps
Arrangementtype:
Arrangert av: Imam Najeeb ur Rehman Naz

Bok anbefaling: Slippery Stone av Khalid Baig

For en tid tilbake ble jeg ferdig med å lese boka Slippery Stone, en fantastisk bok skrevet av Khalid Baig. Den forklarer (nesten) alt om musikk og Islam. Jeg skal ikke si så mye mer om boka, man må nesten lese den! Jeg anbefaler alle muslimer om å lese boka. Detaljert svar på hva som er forbudt og tillatt angående musikk finner du i den boka.

På side 119 finner vi følgende sitat skrevet av Ibn Qayyim, var en Sunni jurist, astronaut, kjemiker, filosof, pyskoglog, natureviter og teolog.

Ibn Qayyim says that one of the corruptions caused by music is that it makes the heart less able to listen to the Quran and reflect on it. As a person’s interest grows in music, his distance from the Quran may be blocked as long as one’s indulgence in music continues. Everyone knows this in the heart of their hearts. Whenever music and the Quran gather in one place, one of them will expel the other. There can be no peaceful coexistence between them. only perpetual war.

(Slippery Stone by Khalid Baig – Chapter 5 Islamic Source Text: The Quran – p. 119)

En (ikke så god) oversettelse av Google:
Sitat:
Ibn Qayyum ser at en sier at en av forfalskninger forårsaket av musikk er at den gjør hjertet mindre i stand til å lytte til Koranen og reflektere over det. Som en persons interesse vokser i musikk, kan han ta avstand fra Koranen og bli blokkert så lenge ens interesse til musikk fortsetter. Alle vet det i hjertet av deres hjerter. Når musikk og Koranen samles på ett sted, ett av dem vil utvise den andre. Det kan ikke være noe fredelig sameksistens mellom dem. bare evigvarende krig.
(Slippery Stone av Khalid Baig – Kapitell 5 Islamic Source Text: The Quran – s. 119)