Minoritetsbakgrunn og Islam med tannpleie i fokus

Dette er en gjeste-artikkel. Har du også noe du har skrevet og/eller vil legge det på denne siden. Send det til meg.

Innledning
I løpet av noen tiår har Islam blitt det største trossamfunnet utenfor Den norske kirke. I Norge har vi per i dag mellom 60 000 til 70 000 muslimer. Til tross for så mange muslimer, har vi mangel på islamsk litteratur og kunnskaper.
Jeg har i denne artikkelen prøvd å formidle litt av mine kunnskaper om islam og tannpleie. Hvordan jeg som har røtter fra Pakistan og mitt hjerte i islam har levd livet mitt i det norske samfunnet. Hvilke retningslinjer jeg bør leve etter, mine kulturelle tradisjoner, islamske premisser eller etter norske regler og lover.
Vi i tannhelsetjenesten jobber i tett samarbeid med våre pasienter. Vi har både norske ungdommer med muslimsk bakgrunn, utenlandske barn med muslimsk bakgrunn og utenlandske barn uten islam som sitt religiøse identitet.
Hvordan kan du kommunisere og formidle den relevante informasjonen? Hva sier islam, deres religion om tannhelse? Hvilke levemåte og premisser lever dagens barn og unge etter? Er det deres sløvhet eller en god grunn bak deres dårlige oral helse?
Har du aldri sittet og fundert på slike spørsmål, som du gjerne ville ha hatt svar på?

Islam
Islam er et arabisk ord som beskriver forholdet mellom oss mennesker og Allah (Gud). Islam er per i dag den tredje store religionen som har sitt utgangspunkt i Midtøsten. Som Jødedommen og Kristendommen regnes Islam som en åpenbaringsreligion og det er en verdensreligion. Det er mellom 67 000 til 70 000 muslimer i Norge i dag. Av disse er mange våre pasienter, vi møter i vår arbeidsdag. Til tross for at muslimene er flerkulturelle, følger de en og samme tro, Islam.
En muslim er en person som på grunn av sin overbevisning har valgt å følge Allahs veiledning. I følge Islam har Allah sendt profeter og sendebud til alle folk. Den første profeten var Adam og den siste var Muhammed (fred være med han).
Koranen er muslimenes hellig bok, og den siste i rekken av Guds åpenbaringer. Den er rettet til alle folkeslag og gjelder så lenge menneskeheten eksisterer. Koranen ble åpenbart til profeten Muhammed (fred være med han) og nedskrevet nøyaktig slik den ble åpenbart mens han ennå levde. Koranen og hadith (vitneutsagn fra Muhammeds uttalelser og praksis) er kilden til hvordan muslimene skal leve. Disse utgjør også kildene til sharia, islams lovsystem.
De første muslimske innvandrerne kom til Norge i slutten av 60-årene. De var enslige menn, men pågrunn av ”Loven om innvadrerstopp” som ble innført 1. februar 1975 førte dette til at innvandringsmønsteret endret seg fra å være import til familiegjenforening. Mange muslimske innvandrere kommer nå i de senere årene som flyktninger og asylsøkere.

Kommunikasjon
Det største problemet mellom helsevesenet i Norge og den muslimske befolkningen, er kommunikasjon og forståelse.
Kommunikasjon er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. I praksis er kommunikasjonsprosessen mer en toveisprosess enn en enveisprosess, hvor det foregår gjensidige tilbakemeldinger og gjensidige tolkninger. Kommunikasjonen kan forgå både som verbalt og non-verbalt.
Verbal kommunikasjon er det skrevne og det muntlige ordet. Her bruker du språket, som hjelp for kommunikasjonen. Språket er et sentralt element ved menneskelig natur og atferd. I den verbale kommunikasjonen kan vi skille mellom enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon.
Men i vår arbeidsdag, hvor vi skal kommunisere med pasienter som ikke helt har utviklet sine språkkunnskaper i norsk, må vi ta i bruk non-verbal kommunukasjon, dette består i å forklare ved å ta i bruk tegn og kroppen. Talespråket er dårlig egnet for kommunikasjon med pasienter som ikke forstår den informasjonen du vil formidle.
Det verbale språket og den non-verbale kommunikasjonen utvikler seg parallelt. Det er to separate kommunikasjonsmåter, som allikevel er innlevd i hverandre.

Islam og munnhygiene
Gjennom studie ved tannhelsesekretærlinjen ved Åssiden videregående skole og erfaring som sekretær i det daglige arbeidslivet, har jeg erfart at barn med innvandrerbakgrunn (barn, spesielt fra asiatiske land) har generelt dårligere oral helse, enn etnisk norske barn. Dette er et faktum, som kan dokumenteres med flere statistikker.
Det jobbes allerede med forebyggende tiltak som er rettet spesielt mot steder der de fleste innvandrere er bosatt. Et tiltak som er blitt iverksatt i Buskerud fylkeskommune er ”Fjell-prosjektet”. Dette er et prosjekt som utføres i samarbeid mellom Den offentlige tannhelsetjenesten, og tannhelsesekretærlinjen ved Åssiden videregående skole.
Det er leit å lese, og tolke resultatene fra slike undersøkelser hvor de fleste barna i undersøkelsen har muslimsk bakgrunn. Resultatet burde ha vært omvendt hvis vi hadde praktisert Islam på den riktige måten.
Her er noen eksempler fra hadith:
En gang fikk profeten Muhammad (fred være med han) besøk av en gruppe mennesker. Tennene deres så veldig gule ut. Da profeten (fred være med han) så på dem, spurte han: ”Hvorfor tar dere ikke vare på tennene deres? Bruk miswak (kvist av spesielle typer trær som brukes som tannbørste) regelmessig”.
Han sa ofte til folk at de skulle bruke miswak for å pusse tennene, fordi miswak fører til renslighet i munnen, og Gud liker renslighet.
Deretter sa han (fred være med han) at: ”Da Jibrail (Gabriel) pleide å besøke meg, ba han meg om å bruke miswak, jeg mistenkte at miswak skulle bli en av de obligatoriske tingene for min ummah (etterfølgere)”. Profeten (fred være med han) sa til sine sahaba (følgesvenner) at de må pusse tenner før de går til moskeen.
Hadrat Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) forteller at en av de første tingene profeten (fred være med han) gjorde da han kom hjem etter å ha vært ute en stund, var å gjøre miswak.

I følge Islam, bør en muslim bruke miswak, i hvertfal syv ganger om dagen. En gang når man våkner, en gang før man legger seg, og fem ganger når man gjør wudhu (rituell vask før bønnen). Vår viten forteller at mesteparten av bakteriene er festet på tennene ved hjelp av en tynn film, som danner seg på tannoverflaten etter at man har spist. Hvis man følger islams hygieneregime, er det ikke mulig for bakteriene å fremkalle gingivitt, periodontitt eller i det hele tatt karies!

Forebygging
Hva og hvor mye skal vi gjøre for å forebygge sykdommer i våre hektiske hverdager?
Det beste er å følge sunnah (profetens praksis, det han gjorde og sa), men dessverre er vi en del et samfunn som dessverre er preget av tidsklemme. Det er imidlertid vanskelig å få tak i riktig miswak, som vår kjære profet Muhammad (fred være med han) brukte. Han (fred være med han) brukte en type miswak som kommer fra et tre som heter Peelu, som har mange egenskaper. Nyere forskning viser at Peelu inneholder enkelte mineraler som beskytter tennene fra karies og forebygger tannkjøttsykdommer.

Men i så fall bør de som ikke har tilgang til miswak, følge anbefalte hygieneregimer. Det er blant annet følgende;
• Tannpuss to ganger daglig, med fluortannkrem. Det er viktig å pusse tungen også.
• Tanntråd helst en gang daglig, for å komme til områder som mellom tennene og like under tannkjøttskanten, for å fjerne bakteriene. Dårlig ånde kan skyldes belegg som blir igjen mellom tennene.
• Fluorskyll er viktig for de som har hyppig kariesaktivitet. For barn er fluortabletter å anbefale.
• Barn bør få hjelp til tannpuss helt fra første tann, og frem til de er 10 år.

Etterord
Det sies at tennene er den andre tingen man ser på når man treffer et menneske, det første er vel øynene. Munnhulen kan også fortelle litt om personligheten til pasienten. Dessuten er munnhulen en av kroppens viktigste organer. Den er ikke bare inngangsporten til kroppen, men spiller også en viktig rolle i fordøyelsessystemet.
I vår hverdag møter vi noen pasienter, vi kan få vanskeligheter å kommunisere med. I denne situasjonen må vi bruke vår non-verbale kommunikasjons måte og gjøre det beste ut av situasjonen. Det er vanskelig å formidle ren fakta på den non-verbale måten. Dette fører til at pasienten ikke får tilstrekkelig med informasjon om forebyggende tiltak.
Dette kan i seg selv være en veldig viktig faktor i våre resultater som viser dårlig oral helse blant innvandrerbarn!

Ordforklaringer
Saw: Sallallahu alleihi wa sallam, Fred være med ham
Ra: Radiallahu anho, brukt når man nevner navn til Profetens følgesvenner, betyr ”Måtte Allah være tilfreds med ham/henne”
Hadith: Nedskrevne utsagn eller tradisjoner fra Profeten Mohammeds liv og lære
Koran: Muslimenes hellig bok
Sunnah: Profetens praksis, det han sa, gjorde, og godkjente
Wudhu: Rituell vasking, man vasker hendene, ansiktet, armene, stryker vann over håret, og vasker føttene før hver bønn

Noen ord fra meg (MuslimBlogger)

Dette er en kjempe viktig artikkel, jeg håper mange har lært hva de skal gjøre nå for å holde sine tenner rene. Det er ikke påbudt at du MÅ skaffe deg miswak og bruke den. Selv det er helt vanlig i mange land å selge miswak enn tannbørster, se bilde til høyre. Men skaff deg tannbørste og tanntråd og bruk det regelmessig. Hvis du synes to-tre ganger er for mye så gjør det minst hver kveld etter middag. Drikk vann for å unngå dårlig ånde og gjør rent mellom tennene helt ned til tannkjøttet hver dag for å forebygger dårlig ånde. Det hjelper også å børste bakre del av tungen når man pusser tenner morgen og kveld.

Lykke til 🙂

Tips til hva du kan gjøre for å ikke bli sint

Ofte er det lett å bli sint hvis du ikke er en disiplinert person. Noen ganger er det mann og kone som krangler og ender opp med en skilsmisse. Noen ganger er det venner som krangler og ender opp med å bli uvenner. Noen ganger krangler vi på jobben og ender opp med å si opp jobben eller får sparken, alt startet fra en liten krangel. Det som skjer etter krangelen er fordi vi blir sinte eller lei seg. I denne artikkelen skal jeg ha fokus på sinne, altså det å være sur. Hva kan vi gjøre når vi blir sur istedenfor å ødelegge for andre og ikke minst for seg selv.

La oss først se hva Islam sier om sinne. I en hadith (gjenfortellinger av Profetens handlinger og det han sa) fortalt av Abu Hurairah (en av profetens følgesvenner, måtte Allah være fornøyd med dem) kom det en person bort til Profeten Mohammed (Allahs fred og velsignelse være med ham) og spurte “Allahs profet, gi meg noen råd!” Profeten sa: “Ikke bli sur og rasende”. Personen spurte igjen “Allahs profet, gi meg noen råd”. Profeten sa igjen; ikke bli sur og rasende” Personen spurte for tredje gang det samme og Profeten sa det samme om igjen, Ikke bli sur og rasende”. (Al-Bukhari: Vol. 8 Nr. 137)

Når noe nevnes i Koranen eller i Hadith en gang, er det viktig, hvis det nevnes to ganger er det veldig viktig, hvis det nevnes tre ganger… Ja, du skjønner poenget? Profeten sa tre ganger ikke bli sint og rasende! Det er kjempe viktig at vi ikke blir sinte og rasende for Allahs og profetens skyld. Tenk på denne hadithen når du er i ferd med å bli sint.

  1. En person bør vite hvordan han kan endre hans karakter og tilpasse seg med å være generøsitet, godhet, beskjeden, tålmodig, taushet og tilgivende. Hvis en person tilpasser seg disse kvalitetene så kan han være i stand til å beherske seg selv når han er i ferd med å bli sint.
  2. Man skal ikke handle basert på sinne eller når en er sint.
  3. Når vi er ferd med å bli sinte bør vi kontrollere oss selv, være tålmodige og ikke bli sinte. (Sheikh Al-Bitar)
  4. En muslim bør tenkte før han handler eller snakker. Så snart som sinne er i ferd med å komme, så bør en tenke hvorfor han blir sint og om det er nødvendig å bli sint i det hele tatt. Tenk samtidig på Allah og neste liv (Akhirah). Dette vil få en til å roe seg ned og ikke bli sur. (Ustaz Jamaluddin Zarabozo)

En ting er å kontrollere seg, som nevnt ovenfor, men ofte etter en krangel kan vi trenge en person å snakke med, en som er til å stole på, som vil høre på oss det vi har å fortelle, noen kan trenge en skulder å gråte på. Imens andre, sånne som meg trenger kun et sted å være for at hele sinne skal forsvinne, hvis i den hele tatt kommer, det er å være i moskeen. Der kan jeg be sammen med andre, snakke med andre, be bønn (Dua) til Allah og etter alt blir sjelen frisk og jeg føler seg ganske lettet etter å ha kommet ut fra moskeen. Kjempe god sted å være i når man også skal utføre handlinger som ikke er nødvendigvis religiøse.

Oppdatering (24.06.10)
Selv om man prøver mye på å ikke bli sint så blir man det uansett. Vel, en kan være sint, men ikke gi uttrykk om det eller vis det til noen at du er sint. Hold det for deg selv. En annen ting som også hjelper er å gjøre wudhu.

Fatwa: Koran vers som ringetone for mobiltelefon

Mange bruker koran vers, naat, nasheed osv. som ringetoner for mobiltelefon. Med en gang jeg hører en fin koran vers på mobiltelefon så blir den plutselig avbrutt ved at folk tar opp tlf. Det er irriterende. Det har også kommet fatwa om dette at ringetoner på mobiltelefon er forbudt å ha.

Muslim clerics ban Koranic ringtones
Nov 8, 2007

RIYADH (AFP) — A Saudi-based Muslim clerics’ organization has banned the use of Koranic verses as mobile phone ringtones after a six-day meeting in the holy city of Mecca, a statement said on Thursday.

“It is forbidden to use verses of the Koran as mobile telephone ringtones because any such use would damage the Koran by their abrupt interruption of the psalm verses or by sounding in inappropriate places,” said the fatwa, or religious edict, issued by the Islamic Jurisprudence Council.

Around 70 Muslim clerics attended the meeting in Mecca chaired by Saudi Arabia’s grand mufti, Sheikh Abdelaziz Al-Sheikh, and held under the auspices of the Muslim World League.

The Saudi-owned daily Al-Hayat reported that there had been “a turbulent debate” at the meeting on the ringtone issue.

In recent years many clerics, especially from Egypt, have denounced the use of Koranic verses in mobile telephony, believing it to be a frivolity that impinges on the sacred character of the Muslim holy book.

Advertising for downloading verses from the Koran has also come under fire.

AFP

Dette kan du gjøre for å hjelpe Palestina

Det er ikke så lett å overse overskriftene i avisene om Gaza, om hvor mange mennesker som dør på grunn av det som skjer i Gaza eller Palestina. Det er viktig for oss å vite hvorfor dette egentlig skjer, viktig at vi får fakta om hvorfor den krigen har startet og grunnen bak den. I denne artikkelen skal jeg gi deg noen tips og råd som kan være til hjelp for Palestinerne.

Bønn.
Første ting vi bør gjøre er å be bønn til Allah. Her er en bønn som kan være behjelpelig:

Allah, Herren av Øst og Vest, Vår Allah, Den hellige plassen (Jerusalem) og de to hellige stedene (Mekka og Medina). Allah plasser riktig våre brødre, de ofrene for katastrofen i Libanon og Palestina. Allah sikre deres frykt, belønn dem som du ønsker. Allah bytt deres frykt med fred, Allah bytt deres frykt med fred. Allah, beskyttelse av engstelig, Allah håp av trangende. Allah, Allah bevilger av undertrykte, du er herren over de svake og du er vår herre. Det er ingen guddom verdig tilbedelse unntatt deg

Engelsk: Our God, Lord of the Two Easts and the Two Wests, Our God, Lord of the Holy Place (Jerusalem) and the Two Sacred Places (Makkah / Madinah), Oh Allah correct the Position of Our Brothers, The Victims of the Catastrophe in Lebanon and Palestine, Oh Allah Secure their Fear, Reward Them As you Wish, Oh Allah Swap their Fear for Peace, Oh Allah Swap their Fear for Peace, Oh Protector of the fearful, Oh Hope of the Needy, Oh granter of the prayers of the oppressed, You are the lord of the weak, And you are our lord, There is no Deity Worthy of Worship except you.

Video med bønn: [youtube:http://www.youtube.com/watch?v=tBXpyJvidGk]
Doner penger.

Den humanitære situasjonen i Gaza er den verste siden Israel okkuperte landet. Amnesty International og Care International kunngjorde nylig en rapport som slo fast at 1,1 av 1,4 millioner mennesker i Gaza nå er avhengig av nødhjelp for å få nok mat. Av 110.000 som jobbet med private næringsvirksomhet før den israelske blokaden, er 75.000 nå  arbeidsløse. Det har skjedd en dramatisk forverring av helsetjenester og utdanning. Penger er viktig for Palestinerne akkurat nå. Doner så mye du klarer, pass på å donere til riktige og pålitelige organisasjoner. Jeg kan anbefale Rahma Islamic Relief Fund, jeg har personlig møtt de som står bak organisasjon, de er til å stole på og har vist med bevis at de gjør jobben virkelig. Alle pengene du overførere til deres konto blir brukt til det som det skal brukes til, de tar hverken noe gebyr, betaler ikke leie av sine kontorer av dine penger eller noe som helst annet. Som sagt, alt går til de fattige.

Samarbeid med venner og familie.

Hvis du klarer å få med dine venner og familie med deg til å gjøre noe, eller hvis du vil starte et prosjekt for Gaza så ikke ta deg av det alene hvis du tror du ikke klarer det. Få med så mange som mulig og jobb hardt sammen. Dere vil få belønnet for det 🙂

Gå med Palestina skjerf.

Å gå med Palestina skjerf viser at du bryr deg om dem. Men det må ha dette i hjerte for at du går med det fordi du bryr deg om det, ikke fordi det er mote!