Hjernetrim – Hvordan bli smartere

 • Les bøker
 • Skriving
 • Pusle – vokaler, matematikk, hjernetrim og andre ting du må tenke dypt i
 • Matematikk
 • Tegne, male
 • Lage mat
 • Dikting
 • Meditere
 • Lær deg et nytt språk
 • Spør om alt mulig. Lurer du på noe, spør, spør og spør
 • Og grav dypt for å finne det du ikke klarer å finne. Utfordre deg selv hele tiden

Ikke la andre kontrollere deg

Jeg er 90 % sikker på at noe ved deg kontrolleres av andre. Det jeg referer til er – klesstilen din. Spesielt jenter er mer opptatt av mote, å kle seg ut som hun dama på reklamebildet er et “must” for de fleste.

Det er lett å bli kontrollert av andre hvis du ikke legger merke til det. Hør heller på dine egne meninger, ideer, forslag, skap egne inspirasjoner og hold deg unna å bli kontrollert av andre. Din egen mening telles mye mer for deg selv enn andres. Ha mål med livet ditt, å være opptatt med annet uten mål er du bare med på å oppnå andres mål uten at du får noe som helst ut av det.

Hva vil andre tenke om deg?

Ikke bruk et sekund en gang av din kostbare liv til å tenke på hva andre tenker om deg. Ingen nytte kan komme ut av det.

Egentlig vil du bruke mer energi på å forestille deg hva andre tenker om deg enn hva de noe gang bruker på seg selv. Mens du er bekymret for hva de tenker om deg, er de bekymret for hva du tenker om dem. Bare bekymrer bort livet ditt.

Istedenfor å tenke på hva vedkommende tenker om deg, spør heller deg selv hva du tenker om deg selv. Din mening telles mye mer enn andre, selv om hvor smarte eller intelligente du tror de er.

Innse at andre folks mening om deg selv er deres ensomhet og har veldig lite eller ingenting å gjøre med deg. Ingen andre enn deg egentlig vet hva du er i stand til.

Fri på Fastebrytningsfesten (Eid-ul-fitr)

I år (2008) er det ønskelig at barn/voksne har fri på Id-ul-Fitr mest sannsynlig på onsdag 01.10.2008 (det er også absolutt minimal sjanse for at det kan bli tirsdag 30.09.2008). Deretter fri på Id-ul-Adha mest sannsynlig på mandag 8.12.2008. Sjekk www.irn.no for annonsering av dato.

Det er lov som sier at vi har mulighet for to fridager i året, altså for de som ikke tilhører den Norske kirken. Her er loven:

Lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn § 27a har regler om dette: ”Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion. …….. Arbeidstakar som ynskjer å nytte denne retten til fridagar, skal gje arbeidsgjevaren varsel seinast 14 dagar på førehand.”

Legg merke til den siste setningen “seinest 14 dager på forhånd”. Det er faktisk mulig at jobben kan nekte deg fri, du kan sikkert få fri men ikke betaling for det. Men noen kan gi deg fri og betaling, som regel gjør de alle fleste det.

Jeg har valgt å gjøre det på en annen måte. Jeg synes ikke det er så kult å feire Eid i Vesten, i hvert fall i Norge i forhold til en muslimsk land, for eksempel i Pakistan. Jeg tok kontakt med sjefen og informerte om at det blir Eid på enten tirsdag eller onsdag men mest sannsynlig på onsdag den 1. oktober. Deretter la jeg på at jeg vil ha fri ca 30 min slik at jeg kan gå og besøke moskeen og be Eid-bønn også komme tilbake. Og da tar jeg ikke lunsj. Det var helt greit for min sjef. Og når jeg er ferdig fra jobben ved rundt 16-tiden kan jeg gå hjem og være litt med familien deretter ta en tur ut med venner om kvelden 🙂

Verre er det ikke. Jobben sparte seg for en medarbeider og jeg er fornøyd. Slik har mange muligheter til å gjøre.