Islamiske banktjenester i Norge

Dette er et gjeste innlegg sendt av bror Satar.

Salam / Hei

Jf. link nedenfor: Koranen 2:275

De som lever av rente utbytting, skal på oppstandelsens dag stå frem lik en som Satan har slått med sin berøring. Dette fordi de hevder: Handel er som utbytting. Men Gud tillater handel og forbyr utbytting!

Det er veldig bra at denne aktiviteten til IRN (i samarbeid med den britiske ambassaden) har fått såpass mye positiv omtale. Dagens Næringsliv har kjørt denne saken både i forkant av og i etterkant av seminaret.

Jeg vil nok en gang oppfordre mine brødre og søstre om å snakke med deres respektive banker om det er en mulighet for at de kan få islamsk godkjente produkter i Norge.

IRN kommer til å kjøre for fulgt fremover så det er veldig viktig at muslimene etterspør dette.

Les mer om islamisk bank hos DagensNæringsliv.

E-stoffer som KAN være forbudt for muslimer

Oppdatering #1: Se http://alwayshalal.wordpress.com/e-stoffer/ for oppdatert liste.

Jeg har leget en oversikt over de tilsetningsstoffer som kan være forbudt i henhold til muslimske regler. Listen er hentet fra Matportalen. For mer informasjon og oppdatering av listen følg med på Matportalens nettsider.

For å vite om disse E-stoffene er forbudt for deg som muslim, må du se i innholdet på pakken, hvis et av disse E-stoffene nedenfor er på pakken, må du kontakte produsenten av produktet og spørre hva slags E-stoff det er. Så enkelt er det!

For oversikt over hva dette er se E-nummer.no og E-nummer liste fra matoppskrift.no.

Under visers en liste over tilsetningsstoffer som KAN være produsert av svin eller annen råvare uakseptabel for jøder og/eller muslimer. Stoffene trenger ikke å være det. For mer detaljert informasjon om de enkelte matvarer, ta kontakt med produsenten. Stoffene på listen som er, eller kan være forbudt, er felles for begge religioner med unntak av karminer (E120) som er produsert av insekter.

Godkjente tilsetningsstoffer som er, eller kan være forbudt i henhold til muslimske og jødiske regler
E120 Karminer (fremstilles fra insekt)
E304 Askorbylstearat
E422* Glyserol
E431 Polyoksyetylen(20)stearat
E432* Polyoksyetylen(20)sorbitanmonolaurat
E433* Polyoksyetylen(20)sorbitanmonooleat
E434* Polyoksyetylen(20)sorbitanmonopalmitat
E435* Polyoksyetylen(20)sorbitanmonostearat
E436* Polyoksyetylen(20)sorbitantristearat
E445 Glyserolestere av trekolofonium
E470a Natrium-, kalium- og kalsiumsalter av fettsyrer
E470b* Magnesiumsalter av fettsyrer
E471* Mono- og diglyserider av fettsyrer
E472a* Eddiksyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472b Melkesyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472c* Sitronsyreestere av mono- og diglsyerider av fettsyrer
E472d Vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472e* Mono- og diacetylvinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E472f Blandete eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E473* Sykroseestere av fettsyrer
E474 Sukroseestere i blanding med mono- og diglyserider av fettsyrer
E475* Polyglyserolestere av fettsyrer
E476 Polyglyserolpolrisinoleat
E477 Propylenglykolestere av fettsyrer
E479b Termisk oksidert soyaolje omsatt med mono- og diglyserider av fettsyrer
E481 Natriumstearoyllaktylat
E482 Kalisumstearoyllaktylat
E483 Stearyltartrat
E491* Sorbitanmonostearat
E492* Sorbitantristearat
E493* Sorbitanmonolaurat
E494* Sorbitanmonooleat
E570 Fettsyrer
E626 Guanylsyre
D627 Dinatriumguanylat
E628 Dikaliumguanylat
E629 Kalsiumguanylat
E630 Inosinsyre
E631 Dinatriuminosinat
E632 Dikaliuminosinat
E633 Kalsiuminosinat
E634 Kalsium-5’-ribonukleotider
E635 Dinatrium-5’ribonukleotider

De tilsetningsstoffer som er merket med * er også godkjente bærestoffer. Siden bærestoffer ikke må merkes er det ikke mulig å se av merkingen om tilsetningsstoffet finnes i et næringsmiddel.

Kilde: E-nummerbogen, Orla Zinck og Torben Hallas-Møller, Aschehoug dansk forlag A/S

Publikumshenvendelser:

Mattilsynet telefon 06040

Pressehenvendelser:

Rådgiver Ingvild Tømmerberg, Mattilsynet hovedkontor, telefon 23 21 67 64 / 97 02 46 20

Hva leser vi muslimer egentlig i Salah (Bønn)?

Hva leser vi muslimer egentlig i bønnene vår, i begynnelsen av hvert eneste Rakah (bønnbevegelse man foretar seg imens man resiterer fra Koranen) resiterer vi muslimer Surah Fatiha (Åpningsbønnen), men hva betyr de alle versene? Vi som ikke kan arabisk bør ta nærmere titt på det. Ved å ha ha litt forståelse kan vi konsentrere oss langt bedre i bønnen. Denne Surah (arabisk uttrykk for kapittel i Koranen) var den første Surah som ble åpenbart for Profeten Muhammed (fred være med ham). Selv om de første åpenbarte versene var fra Surah-Alaq, var dette første Surah i sin helhet som ble åpenbart for ham. Al-Fatiha er også åpningen på Koranen.

Utdraget nedenfor er fra Korandatabasen.
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

Lovet være Gud, all verdens Herre,

Han, den Barmhjertige, den Nåderike,

Han, Herren over dommens dag.

Deg alene tilber vi, og Deg alene søker vi hjelp hos.

Led oss på den rette vei!

Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei.

arabisk og engelsk:

Bismi Allahi alrrahmani alrrahimi (1)
In the Name of Allah The Most Beneficent The Most Merciful

Alhamdu lillahi rabbi alAAalamina (2)
The Praise For The Lord The Universes

Alrrahmani alrrahimi (3)
The Most Beneficent The Most Merciful

Maliki yawmi alddini (4)
The King Of The Day of Recompense

Iyyaka naAAbudu waiyyaka nastaAAinu (5)
You We Worship And You We Ask For Help

Ihdina alsirata almustaqima (6)
Guide Us To The Right Path

Sirata allathina anAAamta AAalayhim ghayri almaghdubi AAalayhim wala alddallina (7)
The Way Of Those On whom You Have Bestowed Your Grace Not Of Those Who Earned Your Anger Nor Of Those Who Went Astray

I en Hadith (fortellinger om hva profeten Muhammed sa og gjorde) står det at en av Profetens følgesvenner Abu Hurayra sa at Profeten (fvmh) fortalte Allah har sagt: bønnen er likt fordelt mellom meg og min tjener (eksempelvis Surah Fatiha) og min tjener skal få det han ber om

Videre står det i Hadithen at Allah den Allmektige , svarer på vært eneste ord fra Surah Fatihia hans tjener resiterer…

Allah Taa’la gir oss svar, så hellig er denne suraen….

Åpningsbønnen har en veldig spesiell plass hos Allah den Allmektige. Og Muhammed fred være med ham Allah’s profet fortalte oss at Allah Tal’a svarer oss på hver eneste vers. Bønnen er en kontakt mellom Allah og hans tjener, og en muslim ber fem ganger om dagen.

Konsekvenser for baksnakking

Baksnakking foregår altfor mye, og vi må peke fingeren på oss selv. mye baksnakking foregår til og med hos muslimer. Limah i forumet tar opp tema om baksnakking.

Hørt:

I profetens tid, i Ramadan, var det to damer som baksnakket andre. Profeten Mohammad (fvmh) tilkalte dem og ba dem å kaste opp, de sa at – Kjære Profet vi har ikke spist noe, vi faster hva skal vi kaste opp. Kast opp sa Profeten. De kastet opp til slutt og det kom ut kjøtt og blod. Folk som stod ved siden av reagerte på det og sa at de ikke hadde fastet. Profeten sa – Jo de har fastet men de har baksnakket!

Som sagt Allah sammenligner det å baksnakke som like grotesk som det å spise kjøttet av sin døde bror.

Håper alle muslimer og ikke-muslimer lærer noe av dette.