16 måter å få ajjr på i Ramadan

 1. Stå opp til sehri og faste
 2. Be fajr bønnen
 3. Gjøre dhikr om morgen
 4. Be alle bønnene i tide
 5. Gjøre nødvendig dhikr etter de fem bønnene
 6. Gjøre dua for deg og andre
 7. Gjør en stor gjerning
 8. Ungåen stor dårlig handling
 9. Be mer enn 1 fard bønn i masjid (menn)
 10. Les og forstå minst et vers av koranen
 11. Les en hadith med oversettelse og handle det den sier
 12. Unngå å ha Iftar”fester” – Denne måneden er for ibadah
 13. Gi sadaqah
 14. Gjør dua for Profeten (saws)
 15. Gjør tauwbah og istagfhar 100 ganger om dagen
 16. Og Smil