12 veier av maghfirah (tilgivelse) i måneden av ramadan

Allah subhanahu ta‘alas 12 veier av maghfirah (tilgivelse) i måneden av ramadan

Ramadan er måneden av Shahr ul Ghufran – måneden av den Tilgivende. Allah subhanahu wa ta’ala gav de troende (mo’mineen). denne måneden av ramadan slik at Han subhanahu wa ta’ala kunne sende ned sin spesielle maghfirah (tilgivelse) på dem. I dag skal vi ta for oss de 12 veier av tilgivelse som Allah subhanahu wa ta’ala  har gitt oss i denne velsignede måneden av Ramadan.

1. Shaytan og shayateen blir lenket fast i denne måneden. Noen ganger er vår latskap et direkte resultat av Shaytans waswasah (hvisking). Ofte kan man bli lat når det kommer til å resitere quran eller be salah, men under måneden av Ramadan føles det å resitere quran og be salah mye lettere. Fordi Shaytan og shayateen er lenket fast i denne måneden og deres waswasah er borte. Målet for de troende blir dermed å utnytte dette, til den grad at dem blir immun mot shaytans waswasah, selv etter at ramadan er over.

2. Alle dørene av Jannah er vid åpne i denne måneden. I denne verden er det slik at når det er sesong for salg som f. eks handelsdag så settes alle dørene vid åpne. På samme måte er Ramadan ’sesongen for hasanaat (belønninger)’ og dørene til jannah settes vid åpne. Dette er en indikasjon på at Allah subhanahu wa ta’ala ønsker å befolke sin Jannah så mye som mulig. Allahuma innee as-alukal Jannah, wa a’oodhubika minan naar. Denne dua’ pleide Sayyidina Muhammad sallallahu alahi wa sallam å gjøre mye i måneden av ramadan ”ya Allah tilkjenn oss Jannah og beskytt oss mot ilden av jahannum”. En annen betydning av at alle dørene av Jannah er vid åpne er at det er lettere å gjøre gode gjerninger handlinger i Ramadan som fører en nærmere til Jannah.

3. Alle dørene av Jahannum stenges i denne måneden. Allah subhanahu wa ta’ala i tillegg til å åpne alle dørene av Jannah velger også å stenge alle dørene av Jahannum. Dette kan bety at de handlinger som fører til at man kommer nærmere Jahannum blir vanskeligere å utføre i denne velsignede måneden av Ramadan.

4. Hver eneste natt i Ramadan, Allah subhanahu wa ta’ala frigjør folk fra Jahannum. Dette er folk som har levd et liv hvor dem har gjort seg fortjent til Jahannum, men under måneden av ramadan kommer tilbake til Allah subhanahu wa ta’ala med oppriktig anger (tawbah) og ber om tilgivelse for  sine synder. Hvis dem hadde dødd den 30’te Sha’ban dem hadde muligens havnet i Jahannum.

Men, i måneden av ramadan returnerer til Allah subhanahu wa ta’ala og gjør tawbah. Hver eneste natt Allah subhanahu wa ta’ala aksepterer deres tawbah og hver eneste natt blir millionvis av folk frigjort fra Jahannums register.

5. Allah subhanahu wa ta’ala får samtlige skapninger som finnes mellom de 7 himler og jord til å gjøre dua e maghfirah for den fastende personen. Det kommer i hadith at selv fuglene i luften, insektene i jord, fiskene i havet, dyrene på land, englene i himmelen, gjør konstant dua e maghfirha, 24 t i døgnet, non stop for den fastende personen, og selv den fastendes kropp gjør dhikr av Allah subhanahu wa ta’ala.  Allah subhanahu wa ta’ala ønsker at vi skal ta full utbytte av Ramadan. Vel vitende over at Hans tjenere kommer til å være opptatt med jobb eller skolen mens dem faster. Allah subhanahu wa ta’ala setter dermed alle skapninger som finnes mellom de syv himler og jord også på jobb, men dem sin jobb er å gjøre dua’ for den fastende så lenge personen er i tilstand av faste.

6. Allah subhanahu wa ta’ala gir de fastede, to spesielle tider i ramadan for garantert aksept quboliaat av dua. Allah subhanahu wa ta’ala spesielle rahmah barmhjertighet, hans aksept qubooliat er på følgende tider: Den første tiden er ved iftaar, er den tiden når man bryter sin faste. Den andre tiden er ved suhoor, er den tiden når mans skal holde en faste. Dette er de tidene på døgnet når Allah subhanahu wa ta’ala aksepterer vår dua. Allah subhanahu wa ta’ala sier til sine tjenere om å spørre om hva som helst på disse to tidene og Allah subhanahu wa ta’ala vil gi oss det vi spør om. Det er som å si at Allah subhanahu wa ta’ala gir oss 60 blanke sjekker signert av Han selv. Blanke sjekker for at vi selv kan velge å gjøre hvilke dua vi vil. Så, vi bør gjøre så mange dua som vi kan på disse to tidene.

Hvorfor blir dua’ akseptert på disse to tidene av døgnet i måneden av ramadan? Svaret er enkelt. Det er fordi i tiden av iftaar er ens person ’ibadaah er på sitt høyeste, pga sult og tørst kun for Allahs skyld. Denne mujahida (strevelsen) av som kommer når man faster har en link med maghfirah (tilgivelse). Når en person når klimaksen av sin mujahida som skjer når man faster hele dagen, utgjør dette det tidspunktet, pga at mujahida var så stor at Allah subhanahu wa ta’ala sender sin maghfirah på dem. Allah subhanahu wa ta’ala sender en spesiell tilgivelse på dem pga dette var høydepunktet av mujahida som å avstå fra mat, drikke og ekteskapelige forhold i en hel dag for Allahs skyld. Det er da man bør gjøre en solid 15-10 minutter dua før iftar. Vanligvis er det slik at vi ikke klarer å gjøre en så lang dua andre tider av året. Dette fordi og det er en link mellom ’ibadah og dua’. Jo mer ibadah man gjør jo mer dua’ klarer man å gjøre dua’ til Allah subhanahu wa ta’ala. Akkurat på samme måte, når det kommer til suhoor.
Allah subhanahu wa ta’ala aksepterer vår dua på det tidspunktet pga vår niyya (intensjon). Dette viser styrken til niyya og intensjon. Dua’ blir akseptert fordi det er en sann og oppriktig niyya fra vår side. Vi gjør intensjon kommer fra hjertet om å faste for den gitte dag. Når ens niyya er khalis (sann og oppriktig) det er da Allah subhanahu wa ta’ala sender sin spesielle maghfirah. Her lærer vi en lekse. At hvis vi bringer foran Allah subhanahu wa ta’ala en sann og oppriktig ammal som det å faste en hel dag eller bare bringer foran Allah subhanahu wa ta’ala en sann og oppriktig niyya i tiden før vi skal holde fasten, vi tiltrekker Allahs maghfirah og dermed får Hans qubooliyaat at vår dua blir akseptert. Hver gang vi bringer en sann og oppriktig mukhlis ammal, hver gang vi gjør en sann og oppriktig mukhlis dua’, hver gang vi gjør vi gjør en sann og oppriktig mukhlis niyyah for Allahs skyld, det er da Allah subhanahu wa ta’ala aksepterer vår dua’

7. Allah subhanahu wa ta’ala øker belønningen av våre gode handlinger til det mangfoldige. Det kommer i hadith at hvis en person gjør en ekstra, frivillig, anbefalt, nawafil handling, personen vil få belønningen av en fard, obligatorisk handling. Hvis en person ber en nawafil salah, personen vil få belønning som å ha bedt en fard obligatorisk salah. Det betyr at for hver frivillige nawafil handling som gjøres belønningen er den samme som belønningen av en obligatorisk fard handling. Den andre delen av samme hadith forteller oss at hvis en person gjør en fard handling, Allah subhanahu wa ta’ala gir belønning av 70 faraid obligatoriske handlinger. I praksis kan det bety at hvis en person ber de 5 daglige salah i Ramadan, vil få belønning som om å ha bedt 350 fard salah utenfor Ramadan. Hvis en person ber kun en jummah (fredagsbønn) i Ramadan, vil få belønningen som om å ha bedt 70 jummah. Hvis en person ber de 4 jummah som er i måneden av Ramadan, vil få belønning som om å ha bedt 280 Jummah utenfor Ramadan. I løpet av ett år er det 52 jummah og når man sammenligner det med 280 jummah så utgjør det 6 års jummah. Allahu akbar kaabirah

8. Allah subhanahu wa ta’ala velsigner oss med Laylatul Qadr som er bedre enn tusen måneder. Det betyr at denne natten er bedre enn 83 år og 4 måneder. Dette er hva som kalles for vinne jackpoten. Konstant jackpot. Hvis vi bruker denne natten i ’ibadah det er som om vi har brukt 83 år i ren tilbedelse. Hvis vi gjør dua i denne natten er det som om vi har gjort dua i 83 år, hvis vi har gjort tawbah angrer og gråter foran Allah subhanahu wa ta’ala for våre synder, det som om vi har gjort tawbah i 83 år. Allah subhanahu wa ta’ala sier i Quran at denne natten av laylatul qadr varer helt frem til fajr, så hvis vi hver morgen bruker 15-20 min før fajr tiden til å gjøre dua’ og ’ibadah. Insha’Allah da vil vi ikke gå glipp av laylatul qadr (som faller på en av oddetallnettene av 21,23,25,27,29 natta av de siste ti dagene av ramadan).

9. Fastingen utgjør et skjold for den troende. Denne skjolden beskytter den fastende mot sin egen nafs og mot synder. Skjold er noe som brukes for å beskytte seg mot farefulle ting. Fastingens skjold beskytter også mot de farefulle tingene som kommer fra vår egen nafs og våre dårlige vaner. Hvordan denne skjolden fungerer i praksis er at hvis man føler at en dårlig vane er i ferd med å krype seg frem mens vi faster, f. eks sinne, da kan man gjøre dua’ ’O Allah, din kjære profet sallallahu alahi wa sallam har sagt at fastingen utgjør et skjold for den fastende, ”O Allah gjør denne fastingen et skjold mot mitt sinne og beskytt meg fra det onde som kommer fra meg selv

10. Allah subhanahu wa ta’ala gir selv belønningen av fasten til den troende. Det kommer i hadith at Allah subhanahu wa ta’ala sier: As-Saumu li: At fastingen har blitt gjort kun for meg. Wa Ana Ujzabihi: Og, Jeg skal selv gi belønningen for den. Fastingen er en handling som gjøres kun for Allahs skyld, og Allah subhanahu wa ta’ala vil på dommedagen selv gi belønningen for den.  Det betyr at belønningen vil være så enorm at selv englene, kiraamun katibeen, ikke kan skrive ned belønningen av fastingen. Noen tolkere av hadith (muhaditheen) har også gitt følgende tolkning av hadith: wa Ana Ujzabihi at Allah subhanahu wa ta’ala vil selv gi belønningen for fastingen, i følge dem i lys av en annen hadith: ‘man kaana lillah-e-kaanallahu lahu’. At den personen som blir Allahs, Allah blir hans. Det kan bety at belønningen som Allah subhanahu wa ta’ala kommer til å gi for fastingen, er at man vil få se Allah subhanahu wa ta’ala i Jannah. Og, Allah vet best.

11. Allah subhanahu wa ta’ala sender Hans spesielle Rehmah Laylatul Jaiza – natten før Eid bønnen og natten før den siste fasten. Allah subhanahu ta‘ala sender sin spesielle rehmah natten før Eid salah, denne natten er kjent som laylatul Jaiza. Teknisk sett er denne natten utenfor måneden av ramadan, det er en natt som faller den første Shawwal (som er første natta etter ramadan), men styrken av ramadan er så sterk at den flyter over etter ramadan og over på natta av første Shawwal. Nå, hvis det er en person som ikke klarte å ta full utbytte både starten av ramadan og de siste 10 dagene av ramadan, og føler et sterk behov for å gjøre ekstra dua’ som dem hadde glemt å gjøre i ramadan. Allah subhanahu ta‘ala har gjort denne natta tilgjengelig for dem hvor dem kan og få sin maghfirah (tilgivelse). Det kommer i hadith at fra første ramadan helt opp til siste natta av ramadan, så mange folk som ble frigjort fra Jahannhum, Allah subhanahu ta‘ala frigjør like mange folk natta før den siste fasten. Så, den aller siste natta av ramadan, like mange folk blir frigjort fra Jahannum, som det ble frigjort totalt i hele måneden av Ramadan. Det kommer også i hadith at på den siste natta av første Shawwal, Allah subhanahu ta‘ala sender sin spesielle maghfirah og tilgir folk. Så, disse to nettene, den aller siste natta av ramadan og den første natta av Shawwal er veien til Allahs maghfirah.
12. Allah subhanahu wa ta’ala sender sin spesielle tilgivelse på dem som ber Eid salah.
Den siste og tolvte veien som Allah sender sin maghfirah (tilgivelse) på er på dem som ber Eid salah.
Det kommer i hadith at dem som går for å samle seg for Eid salah, Allah subhanahu ta ‘ala selv ser på den samling av Eid. Selv om Allah subhanahu ta ‘ala vet alt, Allah subhanahu ta ‘ala ser alt og Allah subhanahu ta ‘ala hører alt, men det er Allah subhanahu ta ‘ala praksis å engasjere englene i en dialog. Så, Allah subhanahu ta‘ala spør englene: “O mine engler, hvorfor har så mange folk samlet seg sammen? Englene svarer: ”O Allah, de har samlet seg sammen for Eid bønnen. Dem har fastet på dagen i måneden av Ramadan, og dem har bedt taraveeh og gjort ’ibadah i nettene av Ramadan. Nå har dem samlet seg sammen for å gjøre salah til Deg på Eid dagen. Dem har samlet seg fordi dem har håp i din Rehmah (barmhjertighet) og maghfirah (tilgivelse). Også sier englende: ”O Allah, men det er noen folk i denne Eid bønnen som ikke fastet i ramadans dager og som ikke ba i ramadans netter, men dem bare dukket opp for Eid salah”. Da vil Allah subhanahu wa ta’ala svare: ”det at dem har samlet seg sammen for Eid salah og dere selv sier at dem har samlet seg pga dem har håp og tro på Min Rehmah og Min Maghfirah. Nå vær vitne til at jeg sender jeg Min Rehmah og Min Maghfirah også på dem”. Allahu akbar kabira. Det betyr at Allahs barmhjertighet og tilgivelse er så enorm i denne måneden at dem som kommer for Eid salah og gjør en sann og oppriktig Tawbah til Allah subhanahu wa ta’ala. Allah subhanahu wa ta’ala vil akseptere også deres Tawbah fordi dem har presenterte seg selv foran Han subhanahu wa ta’ala og samlet seg sammen med dem som fastet i måneden av Ramadan.
Allahu akbar kabira

Allah subhanahu wa ta’ala har laget “Baab-ur-Rayyan” – en spesiell dør/port av Jannah som er kun for dem som faster i måneden av Ramadan. Allah subhanahu wa ta’ala har laget denne spesielle porten av Jannah kun for de troende mo’mineen som faster i måneden av ramadan. Denne porten heter Baab-ur-Rayyan. Det kommer i hadith at det er 8 dører av Jannah og en av portene til Jannah er spesielt for de troende mo’mineen som pleide å faste regelmessig i måneden av ramadan.
Hvis vi i måneden av ramadan faster oppriktig med høy konsentrasjon, hengivenhet og kvalitet, og vi fortsetter å gjøre dette hvert år, da kan vi på dommedagen ha håp om å entre Jannah gjennom den spesielle porten kalt baab-ur-Rayyan. Allahu akbar kaabirah.

Må Allah subhanahu wa ta’ala gi oss tawfiq til å ta full utbytte av denne velsignede måneden av ramadan. Wa aakirho da’wana anil hamdulillahi rabbil ’alameen

Ya Allah, tilgi våre synder som er mer massive enn alle stjerner som finnes i hele universet, tilgi våre synder som er større i volum enn all vannet som finnes i alle verdenshavene, tilgi våre synder som er større i antall enn alle sandkorn som finnes i alle verdens ørkener, tilgi våre synder som er flere i kvantitet enn alle bladene som finnes på alle verdens trær. Ya Allah du elsker å tilgi og i dag ber vi deg om tilgivelse. Tilgi våre synder som vi har gjort på dagen. Tilgi våre synder som vi har gjort om natten. Tilgi våre synder som vi gjorde i skjult. Tilgi våre synder som vi gjorde åpenlyst.

Ya Allah send din spesielle hidaya på alle muslimske ungdom og universitetsstudenter i denne byen og dette landet. Ya Allah de blir daglig angrepet av fristelser. De blir daglig angrepet av falske ideologier. De blir daglig angrepet av nafs. De blir daglig angrepet av shaytan. Ya Allah bare dråpe av din skjønnhet kan vaske bort all mørket rundt dem.  Bare et blikk av din kjærlighet kan vaske bort all ondskapen rundt dem. Ya Allah beskytt oss mot det onde som kommer fra oss selv. Ya Allah beskytt oss mot fienden shaytan, Ya Allah beskytt oss mot synder. Ya Allah beskytt oss mot fitnatul dajjal, Ya Allah beskytt vår iman, Ya Allah beskytt våre øyne fra å se ondt, våre ører fra å høre ondt, vår tanker fra å tenke ondt, våre tunger fra å si ondt og våre kroppsdeler fra å handle ondt. Ya Allah beskytt oss mot straffen i graven, beskytt oss mot prøvelsene på dommedagen.

Rabbana Dhalamna anfosana. Ya Allah vi har gjort urett mot oss selv. Vi har brakt med oss fjell av synder foran deg.  Vi har brakt med oss fjell av hykleri foran deg. Vi har brakt med oss fjell av ulovlig lyster foran deg. Ya rabbe karim sannheten er at vi ikke engang er verdige nok til å vise våre ansikter foran Deg.  Ya rabbe karim din rahma og din barmhjertighet var den eneste grunnen til at vi fikk samlet oss i dag for å huske deg.  Ya Allah du har sett våre synder og boken av våre gjerninger. Du har sett hvor mange ganger vi har hatt slike samlinger, men vi bare fortsatte å synde, selv etter at samlingene er over.  Ya Allah du har sett hvor mange ramadan vi har tilbrakt opp gjennom årene, men selv etter ramadan vi bare fortsatte å synde. Ya Allah du er så Rahim og Karim at du fortsetter å gi oss nye sjanser. Ya Allah du har håp i oss i måneden av ramadan la ’alaqom tat-taqoon (at vi skal bli gudfryktige) Ya Allah vi også har håp i dine håp at du gir oss denne taqwa en gang for alltid Ya Allah og aksepter alle vår dua’ som vi har gjort i denne måneden av ramadan og la denne ramadan være en forandring for oss slik at vi også kan bli blant dine nærmeste venner, Ameen.