10 viktige ting om deg og denne verden

  1. Ikke tro at du alltid vil forbli sterk, ung og rik.
  2. Ikke tro at du vil stoppe å synde etter noen få ganger.
  3. Ikke fortell folk dine innerste hemmeligheter, og fortell dem om å ikke fortelle til noen heller.
  4. Ikke tro at dine barn vil bli hos deg, når du ikke selv passer/passet på dine foreldre.
  5. Ikke tro at hvis det er noe du ikke kan gjøre så er det umulig for andre.
  6. Ikke utsett noe som kan gjøres NÅ!
  7. Ikke form en mening om noen andre bare på grunn av hans utseende.
  8. En venn kan ikke regnes som en venn inntil han er testet i tre tilfeller: når man trenger han, bak din rygg, og etter din død.
  9. Lidelse er en gave, det er en skjult barmhjertighet.
  10. Siste ting: husk at alt er planlagt for hva som skal skje med deg, meg og alle andre. Om det er noe du ikke får til så ha tålmodighet, er det bra for deg vil du få det, er det ikke bra for deg så vil du ikke få det. Allah sier han tester ikke ut en person mer enn det han kan takle. Har du problemer du tror er store så finnes det sikkert folk med enda større problemer, men har fortsatt tålmodighet. Be salah, gjør dua, og vær tålmodig så vil du komme langt i denne verden i lengden. TTT = Ting Tar Tid 🙂