10 måter å oppnå takknemlighet på

  1. Stopp med å klage og bli heller positiv.
  2. Si Allhamdullilah (takk og ros til Allah) oftere.
  3. Bruk minst 10 minutter på å takke om det positive hver dag.
  4. Bidra til frivillig arbeid.
  5. Resiter dua oftere.
  6. Takk folk selv om det bare er smått.
  7. Gi komplimenter og motiver andre rundt deg.
  8. Selv om det er flere negative ting i en person, fokuser på det positivet.
  9. Når du takker noen, sørg for at du virkelig mener det.
  10. Tilgi alle sammen fra hjerte ditt før du legger deg om natta.

Profeten (fred være med han) satt i en gruppe med sahaba (følgesvenner) (radhi Allah anho) i moskeen og sa “En man vill entre moskeen nå som er en av de som vil være i Paraidset”. En Sahabi (følgesvenn) kom i moskeen. Abdullah ibn ‘Amr ibn al-’aas (radhi Allah anho) ville finne ut hva som var så spesiell med denne mannen som ble lovet paradiset. Han laget en unnskyldning om at han ikke kun bo hjemme (av en eller annen grunn) og spurte om å få sove hos han i tre dager. Han fikk lov til det. Abdullah la merke til denne mannen som ble lovet paradiset at han ikke gjorde noe spesiell annet enn det ordinære. Han fastet ikke hele tiden, han sov og ba ikke natt bønnen (tahjjud) osv. Tre dager etter fortalte Abdullah han sannheten om at han bare ville finne ut hvorfor han ble lovet paradiset og derfor han overnattet hos han. Mannen sa ikke noe først, men rett før Abdullah var på vei ut så sa han “Hver natt, før jeg går til søvn tilgir jeg alle som har gjort noe som helst galt mot meg, jeg fjerner all fornemmelse mot alle fra hjerte mitt”.