Verdifullle egenskaper ved bønnen/salah

Jeg ville skrive litt om hvorfor bønnen er så viktig i en muslims liv. Det blir litt tynt, siden jeg er ganske trett, klokken er litt over halv to, men håper dere liker det insha’Allah.

Allah’s messenger saw said, “Tell me, if one of you had a river at his door in which he washed five times a day, would any of his filthiness remain?” The people replied, ” Nothing of his filthiness would remain.” He said, “That is a likeness for the five salahs. God obliterates sins with them.”

Profeten saw har også sagt: “O Abu Zarr! When a Muslim offers his Salaah to please Allah (swt) his sins fall away from him just as these leaves are falling off this tree.”

Vi ber ber fem ganger daglig, og det betyr at vi må tilpasse hverdagen etter bønnene, vi må justere alle våre gjøremål etter dem. Bønnene vil da bli senteret i hverdagen, og Allah blir senteret i våre liv. Religion og hverdagslige handlinger vil flyte over i hverandre, slik at ibadat ikke er en adskilt handling. Det vil gjøre at troen blir mer integrert i hverdagen. Vi vil bli mer bevisste på Allah, hele tiden ha Ham i tankene, og det vil gjøre oss mer praktiserende, og hjelpe oss å legge fra oss uvaner. Samtidig blir vi renset for synder.

I bønnen finner vi lettelse, hvile og støtte, vi utvikler oss, og vi får ro og tilfredsstillelse. Man vil få større frykt og kjærlighet til Allah, og man vil bli mer ydmyk og takknemlig. Når vi gjør sodjood, har vi hodet så nærme bakken at en liten maur kan klatre opp på hodet, og så nærme gulvet at vi kan se hvert eneste støvkorn. Da sier det seg selv at vi vil bli mer bevisste på selv de små tingene.

“…Seek God’s help through patience and prayer.” (2:45)

“O you who believe. Seek help with patience, perseverance and prayer; for God is with those who patiently persevere.” (2:153)

Ikke minst er salah en lydighetshandling. Vi vet at Allah vil det beste for oss, slik som en mor vil det beste for sitt barn, derfor følger vi de reglene Han har satt:

“Salaah constitutes the physical, mental and spiritual submission to Allaah which starts by pronouncing “Allah is great (Allah akbar)” and ends with the salaam. It is the concrete proof of our submission to Allah. It fulfils our every purpose of creation.” (Hentet fra boken Prayer – According to the Sunnah)

“Succsessful indeed are the believers, those who offer their salaah with all solemnity and full submissiveness.” (Al-Mu’minuun: 23/1-2)

I tillegg utvikler vi selvdisiplin, punktlighet, bevegelsene i bønnen vil gjøre musklene mer fleksible og elastiske, og gjennom bønnen skaper man likhet mellom søsken.

Dette er hva en søster skrev om salah:

“Salah er noe som alltid har vært spesielt for meg alhamdulillah. Før jeg begynte å be min salah 5 ganger daglig, hadde jeg problemer med å ha Allah (subhana wa ta’ala) med i mine handlinger i hverdagen.  Fokuset ble heller på dunya enn på akhira. Mens når en alhamdulillah ber sine 5 salah, får en ro i hjertet og bønnen får en til å huske Allah (subhana wa ta’ala) igjennom dagen. Alltid når jeg ser på klokka da, så er det for å se om hvor lenge det er til neste bønn. Og ved at man husker Allah (subhana wa ta’ala) så forbedrer man sine handlinger og får en til å bli et bedre menneske alhamdulillah.

Det som også er så utrolig motiverende ved å be er at du vet hvor stor belønning en får og at vi blir renset for våre synder:

The Noble Prophet (sallallahu alaiyhi wa sallam) said the likeness of the five daily prayers is the likeness of a stream in which one bathes five times a day. Just as no dirt will remain on the body after bathing five times, likewise, one will become clean of his sins from the performance of the five daily prayers.

SubhanAllah, ved at vi bare setter av ca 5-10 minutter til hver bønn, gir Allah (subhana wa ta’ala) oss så utrolig mye. Hadde vi visst at f.eks hvis vi 5 ganger om dagen skulle flytte på en eske ved spesielle tidspunkt og vi ville fått 1000 kr hver gang vi gjorde dette. Hadde ikke vi alle jobbet hardt for å få til dette? Mens når det kommer til salah hvor det er så utrolig mye belønning, så blir fort for vanskelig. Og dette er til og med  snakk om akirah, livet etter døden som er for evig og alltid subhanAllah, ikke bare for noen år slik som det er her i dunya.
Men alhamdulillah jeg ser på salah som en stor gave til oss mennesker, vi har muligheten til å bøye oss for vår Herre 5 ganger og dagen, og Allah (subhana wa ta’ala) er aldri nærmere oss enn når vi er i sujood, subhanAllah!

Om forfatteren:

Aseela er en fantastisk muslimsk blogger, hun er meget flink med å blogge om Islam og mye annet. Les mer på Aseela sin blogg.

One thought on “Verdifullle egenskaper ved bønnen/salah”

Det er stengt for kommentarer.