Sitat

Gud forandrer ikke et folks vilkår, før de forandrer seg selv i hjerte – Koranen 13:11