Profeten Muhammeds liv

Denne artikkelen er sendt av en islamblogg.com-leser. Ønsker du å skrive for IslamBlogg.com? Ta kontakt!

Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa baraktuh

Jeg leste en artikkel om Muhammad saw og noen urdubøker for barn. Skrev noen viktige punkter om livet til Muhammad saw!

Muhammad
(sallahi alahi wasallam)

 • Ble født 571 – 12 rabbi ul-awwal (mandag) i Mekka
 • Faren het Abdullah, han døde før Muhammad saw’s fødsel
 • Moren het hazrat Aminah ra. Hun døde da Muhammad saw var 6 år
 • Ble oppdratt av farfar Abdul Muttalib ra som døde da Muhammad saw var 8 år
 • Etter farfarens død ble Muhammad saw oppdratt av onkelen Abu Talib ra
 • Muhammad saw var en rettskaffen og ærlig mann. Alle betrodde Ham saw og oppbevarte sine eiendeler hos Han saw
 • Muhammad saw giftet seg med Khatija da han var 25 år og hun var 40. De levde lykkelig sammen i nesten 25 år til Khatija døde
 • De fikk 6 barn; 4 jenter og 2 gutter. Guttene døde som små. Da tidene ble harde for onkelen Abu Talib, tok Muhammad saw hans sønn Ali og slavegutten Zaid til seg og behandlet dem som de var hans egne barn.
 • Muhammad saw tilhørte en gruppe arabere som kalles Hanif
 • Muhammad saw pleide ofte å trekke seg tilbake for å be og tenke

Hazrat Jibrail as viste seg for Ham saw og fortalte han at det kun var en Gud som het Allah swt og at Gabriel var hans sendebud.
Muhammad saw var ikke den første profet. Allah swt hadde i tidenes løp kalt mange mennesker til å være Hans sendebud.
Oppgaven Muhammad saw fikk var å ”vekke og advare” folk i Mekka, for de levde et syndig liv

De trodde ikke at det var et liv etter døden, hvor de ville bli belønnet eller straffet etter hvordan de hadde levd deres liv på denne jorden.
Muhammad saw viet de neste 23 år av sitt liv for å overleve denne oppgaven
Da han døde i 632, forelå de en fullkommen bok med alle åpenbaringer. Den ble kalt DEN HELLIGE KORANEN
Muhammad saw’s første syn skjedde en natt som kalles Laylat al- Qadr (maktens natt eller skjebnes natt)
Muhammad saw ble et mål for spøk og latter, han ble latterliggjort for å påstå slike meninger.
Det trøstet han meget at koranen støttet ham personlig og forsvarte hans påstander.

Deres bybarn er aldeles ikke besatt! Han har virkelig sett ham ved den klare horisonten. Han var ikke tilbakeholden når det gjelder det skjulte! Det var ikke en forkastet satans ord (Koanen 81:22-23)

 • Khatija, Ali og Zaid var Muhammad’s saw første tilhengere
 • De menneskene som hørte mest interessert til Muhammad saw var folk som ble undertrykt, eller som hadde hatt ulykkelige liv – for eksempel slaver og kvinner.
 • Onkel Abu Lahab ble så vred på Muhammad saw at han opphisset folk mot han, mens onkel Abu Talib beskyttet han, men han trodde ikke på Koranen.
 • Ti år etter den første åpenbaringen døde Khatija og Abu Talib. Muhammad saw  prøvde å flykte til byen Taif.
 • Han fikk en ny strålende åpenbaring: Laylat al-Miraj
 • Muhammad saw ble oppfordret til å bli leder for byen Yathrib- senere kalt Madinat Al-Nabi.
 • Han saw ble en suksessfull hersker i Medina og der mottok han de siste åpenbaringene av Koranen.
 • Muhammad saw var alltid påvirket av åpenbaringene, noen ganger så voldsom at han følte at han skulle dø
 • Hver eneste gang Muhammad saw hadde mottatt en åpenbaring og var kommet til seg selv, gjentok han budskapet til noen vitner, som lærte det utenat.
 • I 630 var Muhammad saw blitt en mektig hersker. Han dro tilbake til Mekka i spissen på en hær på titusen. Innbyggerne i Mekka var klare over at slaget var tapt.
 • De overga seg og fryktet hevn, men Muhammad saw var ikke hevngjerrig. Han gikk stille inn i byen sammen med den store armé og oppfordret alle til å be til Allah swt uten å tvinge noen. De ødela alle avgudene i Kaabaen.
 • Snart var alle i Mekka omvendt til Islam og Mekka var utropt til muslimenes hellige by.
 • Før Muhammad saw døde sørget han for at Koranen var blitt overlevert og forstått.
 • Muhammad saw’s siste åpenbaring finnes sannsynligvis i surah 5,5: ”I dag har Jeg fullbrakt deres religion, og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt Islam som religion for dere”. (Surah 5,5)
 • Profeten Muhammad saw døde den 8.juni 632. Det er den 12. rabi’al Awwal i følge den islamske kalender.

2 thoughts on “Profeten Muhammeds liv”

Det er stengt for kommentarer.