Nonne sier følgende om Islam

Fred være med deg.

På vei hjem så jeg at det stod to nonner på et åpent plass ikke så langt fra Oslo sentrum som delte ut brosjyerer om Bibelen. Ene stoppet meg og ga meg en brosjyre for å lese i. Målet i brosjyren var å spre sannheten om Bibelen, de mente at det var mange som hadde misforståelser om Bibelen. Etter en liten samtale med hun kom jeg frem til å spørre hun hva hun mener om religionen Islam?

Nonne: Tja, [hun var litt usikker] du vet jo, du ser jo hva som skjer?
Meg: Nei? Hva er det som skjer?
Nonne: Ja… Det er krig og alt det der. Du ser jo hva de gjør
Nonne: Er det pga. Islam?
Nonne: Nja, ikke vet jeg!

Etter å ha fått oppfatning om at hun visste null komma niks om Islam, måtte jeg bare forlate hun.

Det jeg prøver å fortelle er at folk ikke har nok kunnskaper om Islam som sier masse feil. Hvis en sier Koranen er kopiert fra Bibelen, ber jeg den personen å bevise det! At noe i Koranen er feil, ber jeg personen bevise det! At Koranen ikke er Allahs ord, bevis det også.

Ønsker du mer informasjon om hva islam er ta kontakt med en muslim du kjenner eller besøk nærmeste moské.
Oppfordring til leseren: En muslim holder Allahs navn høyt og i respekt for Allah, Hans navn og egenskaper ber jeg om at leseren ikke kaster papirer med Allahs navn på i søpla, eller nedverdiger det på andre måter.

Svin er heller ikke tillatt for Kristne

Salam / Hei

Ved å lese litt i Bibelen som jeg fant på Internett, fant jeg noen vers som sier noe om at det ikke er lov å spise svin.

Først kan vi se hva Koranen sier:

Forbudt som føde for dere er det selvdøde, blod, svinekjøtt, alt som er helliget en annen enn Gud, det som er kvalt, eller drept ved slag eller fall eller er stanget i hjel, eller som er angrepet av rovdyr, med mindre dere har nådd å slakte det rituelt, samt det som er slaktet ved en hedensk offer stein.   – Koranen Al-Maeda kap. 5 vers 3

I Bibelen finner jeg følgende:

Bibel, Deuteronomy kap. 14 vers 8: og svinet, for det har vel klover, men tygger ikke drøv, det skal være urent for eder. Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre.

[…And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase…]

Og

Bibel, Leviticus kap 11 vers 8-7: og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder. Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre; de skal være urene for eder.

[…which does indeed have hoofs and is cloven-footed, but does not chew the cud and is therefore unclean for you. which does indeed have hoofs and is cloven-footed, but does not chew the cud and is therefore unclean for you…]

Hvordan en tidligere predikant ble muslim

yusuf_estes.jpg

En tidligere Predikant, Predikant er på en måte samme som Pastor i kirken, men predikant sine oppgaver er å reise rundt og snakke om religionen. Etter det jeg forstår hatet han muslimer, men tilslutt valgte han selv å bli muslim, og alt det skjedde bare på en kort stund.

Den kjente eks Predikanten i USA Yusuf Estes valgte å bli muslim etter å hatt en muslim mann i huset som han skulle forhandle med i forbindelse med jobb. Jeg skal ikke avsløre alt, det er en video jeg anbefaler alle å se.

Her er et Før-Etter bilde av han. Klikk på bilde under for å se video der Yusuf Estes forteller hvordan han ble muslim, lengde på video er ca 45 min, men det er verdt å se.
before-after-yusuf-estes.gif
Klikk på bilde over for å se video

Start alltid med å lese ‘Bismillah ir-Rahman ir-Rahim’

bismillatina.gif
Teksten over er skrevet på arabisk, det uttales slik: Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Som betyr sånn noenlunde «I den barmhjertige og nådige Guds navn». Det er selvfølgelig ikke helt enkelt å oversette arabisk til norsk eller engelsk. Derfor har Koranen blitt missforstått av mange.

Hvis du leser Bismillah ir-Rahman ir-Rahi, er det større sjanse på at du lykkes med med arbeidet du skal utføre. Når jeg for eksempel skal ha eksamen leser jeg (nesten) alltid Bismillah ir-Rahman ir-Rahim før jeg starter med det, det holder meg mer fokusert på det jeg gjør.

Noen ganger når jeg glemmer å lese det, får jeg mye trøbbel med arbeidet jeg skal utføre og blir mer ukonsentrert. Alle kapitlene utenom kapittel 9 i Koranen starter med Bismillah ir-Rahaman ir-Rahim.

Som sagt det er ikke enkelt å oversette arabisk til norsk eller engelsk, derfor finnes det flere måter å skrive det på, slik kan det skrives:

bismillahi al r-rahmani al r-rahim
bismillahi al rahman al rahim
bismillah al rahman al rahim
bismi Allah al rahman al rahim
bismillahi-r rahmani-r rahim
bismillaah ir rahmaan ir raheem
bismillah ir rahman ir rahim

De som sier disse ordene for egoistiske gevinster, eller selv-sentrert forfengelig profitt på noe måte, vil de motta deres rettferdig belønning… for eksempel lidelse, smerte og forvirring. Likeså de som virkelig mener dette fra hjerte og er sanne, vil deres belønning bli rettferdig for dem… for eksempel fokus, fred, kjærlighet og skjønnhet.

Denne setningen er sann og et perfekt eksempel til å bli uttrykt fra hjerte, et perfekt eksempel til å bli uttrykt med den ytterste ærligheten, et perfekt eksempel som leder oss mot hellig formål, for formålet som vi har blitt gitt liv for. Ikke misbruk dette. Det er du selv som vil få straff for det. Pust lett inn og ut, start forsiktig og rolig med å si til deg selv at dette mener du fra hjerte og si Bismillah ir-Rahaman ir-Rahim klart og tydelig.

Ofte er det folk som sier dette kun når de trenger hjelp til seg selv og ikke husker Allah ellers utenom når de virkelig trenger hjelp. Husk at Allah husker deg i dårlige tider hvis du husker han i gode tider 🙂